Pokyny sprint

Pokyny ke stažení (PDF, 401 kB)

 

Veřejný závod v lesním sprintu

Modelový závod pro MČR na krátké trati 2015

závod systému Ranking s koeficientem 1.00

 

POŘADATELSKÝ SUBJEKT

VŠTJ Ekonom Praha (EKP) ve spolupráci s SK Stopa Praha (SSP) a SKOB Ostrov (ONO)

DATUM

Pátek 19. 6. 2015

CENTRUM

Jáchymov Nové Město, okolí ubytovny PAM, GPS 50°22’09“N, 12°54’10“E

PREZENTACE

pátek 19. 6. 2015 (v centru modelové sprintu – Nové Město) 15:30 – 16:30

VZDÁLENOSTI

Parkování – centrum                             700 m – 1200 m (podle místa parkování)

Centrum – cíl                                            100 m (na dohled)

Centrum – start                                       200 m (modré fáborky)

Centrum je dosažitelné pěšky pro ubytované v Novém Městě (do 300m), v Jáchymově a na Mariánské (do 2000m)

PARKOVÁNÍ

Zdarma, na silničce směrem k bývalému dolu Adam. Neparkujte v prostoru Nového Města, místa u penzionů a ubytoven jsou vyhrazena pro ubytované.

Při parkování respektujte pokyny pořadatelů!!!

Autobusy vysadí závodníky 300 m od centra (u odbočky na Nové Město ze silnice na Mariánskou), poté zaparkují v obci Mariánská 2 km od centra závodu.

Upozornění: Na příjezdu z Ostrova nad Ohří přes Jáchymov je částečná uzavírka silnice I/25 v úseku dolní serpentiny nad Jáchymovem, je zde kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem řízený semafory. Počítejte se zdržením!! Pro osobní auta je možné využít odbočení vlevo do ulice Na Svornosti a po průjezdu pod těžní věží pokračovat serpentinou kolem dolní stanice lyžařských vleků na křižovatku mezi Novým Městem a Mariánskou. Pro příjezd od Chomutova je výhodnější cesta přes Výsluní a Boží Dar (silnice 7 a 223).

TERÉN

Horský les s velkou terénní členitostí – pozůstatky po středověké těžbě (jámy, kupy, svahové hřbítky), v první části tratí horské louky.

MAPA

BELLEVUE, stav červen 2015, hl. kartograf Zdeněk Koč, měřítko 1:5 000, E 2,5 m, mapový klíč ISOM 2007, technologie tisku map laser, mapy nebudou vodovzdorně upraveny, formát A4 pro všechny kategorie.

R políčka pro opravné ražení jsou umístěna v levém horním rohu. Nejsou mapovány vývraty.Mapy se v cíli neodevzdávají.

OMEZENÍ BĚŽECKÉHO OBLEČENÍ A OBUTÍ:

Bez omezení, doporučujeme obutí a oblečení vhodné na lesní závod.

ZAKÁZANÝ PROSTOR

Všechny lesní a luční prostory východně od silnice na Mariánskou, okolí Nového Města s výjimkou vyznačené přístupové cesty od parkoviště, při závodu veškeré prostory označené jako zakázané v souladu s klíčem ISOM.

SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronický – SportIdent. Možnost zapůjčení čipu za 40 Kč/den.

V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou kleštěmi do vyhrazených políček na mapě a předat mapu s náhradním ražením v cíli ke kontrole, na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen co nejdříve po doběhu vyčíst čip na shromaždišti.

Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.

Na startu jsou v koridoru 3 předstartovní pole. Závodník je povinen v příslušných polích koridoru provést vymazání čipu (CLEAR, 1. pole) a kontrolu vymazání čipu (CHECK, 2. pole).

POPISY KONTROL

K samoodběru na shromaždišti.

STARTOVNÍ LISTINY

Budou vyvěšeny v centru závodu a na webu MČR KT 2015.

START

00 = 17:00, intervalový

Startovní interval je vzhledem k charakteru závodu a terénu (modelový závod pro MČR KT 2015) minimálně 2 minuty.

ČASOVÝ LIMIT

60 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle proběhne 60 minut po startu posledního závodníka.

VÝSLEDKY

Celkové výsledky budou uveřejněny na webu MČR KT 2015.

ODDÍLOVÉ STANY

V centru závodu není dostatek místa pro stavbu oddílových stanů. Centru závodu ale přiléhá louka, kde je v případě nepříznivého počasí oddílový stan možné postavit.

OBČERSTVENÍ

V cíli voda, voda se šťávou.

V centru závodu je v provozu restaurace Bellevue.

WC A MYTÍ

Mobilní TOI-TOI v centru.

Mytí pořadatel nezajišťuje, využijte sprchy v ubytovacích zařízeních.

ŠKOLKA

Pro závod lesního sprintu nebude organizována.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2015.

PROTESTY

Písemné, se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.

PODĚKOVÁNÍ

Pořadatelé děkují partnerům a sponzorům za podporu, zvláštní poděkování patří městu Jáchymov a Lesům města Jáchymov a provozovateli hotelu Bellevue a ubytovny PAM, který poskytl prostor pro centrum závodu.

INFORMACE

http://www.ekonompraha.cz/zavody/mcrkt2015/

Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com| +420 602 305 007

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu                  Miroslav Kalina

Hlavní rozhodčí                 Michal Reichl (R3)

Stavitel tratí                     Zdeněk Koč (R2)