Rozpis

Rozpis ke stažení (PDF, 431 kB) | English (PDF, 429 kB) | Deutsch (PDF, 427 kB)

Mistrovství ČR na krátké trati 2015

  • Mistrovství ČR na krátké trati 2015
  • Veteraniáda ČR na krátké trati 2015
  • 7. závod Českého poháru 2015
  • 7. závod INOV-8 CUP – žebříček A 2015
  • 16. závod Českého poháru veteránů 2015
  • Závod systému Ranking s koeficientem 1.04 / 1.10
  • Závod WRE 2015 (D21A a H21A neděle)
  • Veřejný závod

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

POŘADATELSKÝ SUBJEKT

VŠTJ Ekonom Praha (EKP) ve spolupráci s SK Stopa Praha (SSP) a SKOB Ostrov (ONO)

DATUM

Sobota 20. 6. 2015 – semifinále MČR na krátké trati
Neděle 21. 6. 2015 – finále MČR na krátké trati

V pátek odpoledne pořádáme 3 km od centra MČR na krátké trati veřejný modelový závod ve sprintu.

CENTRUM

Sportovní areál EDUARD u Jáchymova – GPS 50.3831839N, 12.8931783E

KATEGORIE

Mistrovství ČR D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
Veteraniáda ČR D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Veřejný závod P2 (příchozí), T4 (tréninková, cca 4 km)

PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ

Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB

PŘIHLÁŠKY

Do 7. 6. 2015 v informačním systému ORIS, výjimečně je možné zaslat přihlášku emailem na mirek.kalina@gmail.com – přihlášky po termínu 7. 6. 2015 jsou za vklad zvýšený o 50 %, po termínu 11. 6. 2015 již není možné se přihlásit na M ČR a Veteraniádu, ale pouze na veřejné závody (P2, T4).

VKLADY REGISTROVANÝCH ZÁVODNÍKŮ

Mistrovství ČR 340,- Kč
Veteraniáda ČR DH35-55 340,- Kč
Veteraniáda ČR DH60 a starší 270,- Kč
Veřejný závod (P2, T4) 140,- Kč / den
Půjčovné SI čipu 40,- Kč / den (za ztrátu SI účtujeme 800,- Kč)

Veškeré platby zasílejte na účet SKOB Ostrov 2600748038 / 2010 (Fio Banka, a.s.), variabilní symbol uveďte 27XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS.

Pro ZÁVODNÍKY NEREGISTROVANÉ v ČSOS a ZAHRANIČNÍ ZÁVODNÍKY platí dvojnásobné startovné.

INFORMACE

http://ob.vse.cz/zavody/mcrkt2015/

Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com| +420 602 305 007

PREZENTACE

sobota 20. 6. 2015 (semifinále) 09:30 – 11:00
neděle 21. 6. 2015 (finále) 08:30 – 09:00

START 00

sobota 20. 6. 2015 (semifinále) 12:00 intervalový (vzdálenost do 1000 m)
neděle 21. 6. 2015 (finále) 09:30 intervalový (vzdálenost do 500 m)

MAPY

1:10 000, E = 5 m, velikost A4

Mapy jsou vytvořeny podle platného mapového klíče (ISOM 2000), stav červen 2015. Pro všechny kategorie budou upraveny vodovzdorně. Hlavní kartograf Radim Ondráček.

TERÉN

Hřbet s širokou vrcholovou částí, svahy i vrcholová část s velkou terénní členitostí – pozůstatky po středověké i novověké těžbě (jámy, kupy, svahové hřbítky, rýhoviště, haldy hlušiny). Horský les s různou průběžností, v semifinále místy horské louky.

UBYTOVÁNÍ

Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičnách v okolních městech, vzdálenost do 15 km (vlastní karimatka a spacák), cena za osobu 80,- Kč / noc.

Dále nabízíme nouzové přespání ve vlastních oddílových stanech přímo na shromaždišti, cena za osobu 50,- Kč / noc.

Ubytování objednávejte v ORISU. Platbu za ubytování proveďte zároveň se vklady na výše uvedený účet. Tipy na další ubytování budou zveřejněny na webu závodu.

OBČERSTVENÍ

V centru závodu budou stánky s občerstvením s klasickým sortimentem.

POUŽITÝ SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronický – SportIdent. Možnost zapůjčení čipu u pořadatele.

PROTESTY

Přijímá hlavní rozhodčí se vkladem 200,- Kč. Adresa, na kterou je možné zaslat protest proti výsledkům – Luděk Krtička, Osvobození 133, 788 14 Rapotín

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2015.

UPOZORNĚNÍ

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu Miroslav Kalina
Hlavní rozhodčí Luděk Krtička (R1)
Stavitelé tratí Vladimír Attl (R2), Libuše Fantová (R2), Zdeněk Koč (R2), Radim Ondráček (R1)

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB dne 16. 3. 2015.


 

Lesní Sprint

  • Veřejný modelový závod v lesním sprintu
  • Závod systému Ranking s koeficientem 1.00

DATUM

Pátek 19. 6. 2015 (odpoledne) – lesní sprint (modelový závod v terénu stejného typu)

CENTRUM

Lesní sprint (pátek) – Nové Město u Jáchymova (3km od Eduardu)

KATEGORIE

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21A, D21B, D35, D45, D55, D65

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21A, H21B, H35, H45, H55, H65

P2 (příchozí), T3 (trénink)

PŘIHLÁŠKY

Do 14. 6. 2015 v informačním systému ORIS, výjimečně je možné zaslat přihlášku emailem na mirek.kalina@gmail.com – přihlášky po termínu 14. 6. 2015 jsou za vklad zvýšený o 50 %.

VKLADY

Lesní sprint (pátek) 100,- Kč (DH16-55), ostatní 70,- Kč
Půjčovné SI čipu 40,- Kč / den (za ztrátu SI účtujeme 800,- Kč)

Veškeré platby zasílejte na účet SKOB Ostrov 2600748038 / 2010 (Fio Banka, a.s.), variabilní symbol uveďte 57XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS.

PREZENTACE

pátek 19. 6. 2015 (lesní sprint) 15:30 – 16:30

START 00

pátek 19. 6. 2015 (lesní sprint) 17:00 intervalový (vzdálenost do 1000 m)

MAPY

1:5 000, velikost A4, ISSOM 2007, stav červen 2015.

POUŽITÝ SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronický – SportIdent. Možnost zapůjčení čipu u pořadatele.

UPOZORNĚNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie H21A/B a D21A/B v případě nízkého počtu přihlášených závodníků.

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu Miroslav Kalina

rozpis-1 rozpis-2 rozpis-3rozpis-4