Rozpis

ROZPIS

Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS na krátké trati

4. závod Manufaktura žebříčku Pražské oblasti – jaro

4. závod žebříčku Středočeské oblasti – jaro

4. závod Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti – jaro

 Závod celostátního Rankingu

Veřejný závod

 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN                                                                 

Pražský krajský svaz ČSOS

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT                                           

VŠTJ Ekonom Praha (EKP)

DATUM

22. 4. 2017 (sobota)

CENTRUM ZÁVODU

Areál ZŠ Týnec nad Sázavou GPS 49.8370375N, 14.5889669E

TYP ZÁVODU

Oblastní mistrovství na krátké trati, rankingový koeficient 1.02, intervalový start.

Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a PKS ČSOS pro odpovídající typ trati.

KATEGORIE

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D20, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, D75-

H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H20, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, H75-HDR (trať pro rodiče s dětmi, fáborkovaná s možností zkrácení, na úrovni DH10L)

P – příchozí (jednoduchá trať pro začátečníky, na úrovni DH12)

T – trénink (technicky náročná trať nevhodná pro začátečníky)

Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti na krátké trati se vypisuje v kategoriích D12, D14, D16, D18, D20, D21L, H12, H14, H16, H18, H20 a H21L.

Mistrovství oblastí na krátké trati je kvalifikačním závodem pro Mistrovství ČR na krátké trati.

V kategoriích HD21L bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 3. 2017. Maximální počet českých závodníků v obou kategoriích je 100.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

PŘIHLÁŠKY

1. termín za základní startovné do 17. 4. 2017 (Velikonoční pondělí) do 23:59 přes přihláškový systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz), výjimečně je možné zaslat přihlášku emailem na ekonompraha.ob@gmail.com . Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihláška e-mailem musí obsahovat: jméno a příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a kategorii.

2. termín za zvýšené startovné po 17. 4. 2017

Dohlášky po prvním termínu a na místě jsou možné jen dle technických možností pořadatele za zvýšené startovné.

Do kategorií HDR, HD10L (linie), P, T se bude možné přihlásit i na místě, stále za základní startovné.

VKLADY

                                             do 17. 4. 2017       po 17. 4. 2017      

DH10-14, DH65-75            60,- Kč                   90,- Kč

DH16-60                                100,- Kč                  150,- Kč

HDR, DH10L, P                      60,- Kč                   60,- Kč

T                                                 100,- Kč                  100,- Kč

Půjčovné SI čipu                40,- Kč/den (za ztrátu SI účtujeme 800,- Kč), požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Od závodníků bez registrace v ČSOS bude vybírána záloha 700 Kč.

Veškeré platby zasílejte na účet EKP 2100577906/2010 (Fio Banka, a.s.), variabilní symbol uveďte 17XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS.

Změna v rámci kategorie a klubu bude umožněna za 20 Kč. Ostatní změny budou považovány za dohlášku.

PARKOVÁNÍ

V místě je zajištěno parkování na loukách severně od areálu školy za poplatek 50,‑ Kč/os. vůz, důrazně varujeme před parkováním v obci a na okolních a příjezdových komunikacích do města. Parkování autobusů je možné v prostoru centrálního parkoviště města Týnec nad Sázavou u městského úřadu u řeky Sázavy, 300 m od shromaždiště. Řiďte se pokyny pořadatelské služby ve spolupráci s místní městskou policií! V samotném městě Týnci nad Sázavou je hustý provoz místních i rekreantů okolních chatových osad.

 PREZENTACE

sobota 22. 4. 2017 v centru závodu 09:00 – 10:15 hodin

START                  

00 = 11:00 hodin, intervalový

Závodníci kategorií HDR, P a T mohou startovat v libovolném startovním čase během časového intervalu upřesněného v pokynech pro účastníky závodu.

VZDÁLENOSTI

centrum – start                                     do 1 000 m

centrum – cíl                                           do 1 000 m

centrum – parkoviště                        50 m – 200 m

MAPA

Holý vrch, 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav jaro 2017.

Hlavní kartograf Radim Ondráček. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena.

TERÉN

Jehličnatý a smíšený průběžný les, svah s erozními rýhami a skalkami, vrcholová partie s porostovými detaily, malá hustota cest, nadmořská výška 260 – 380.

 POUŽITÝ SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronický – SportIdent. Možnost zapůjčení čipu u pořadatele.

PROTESTY

Se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu: Jana Zurynková, Biskupcova 59, 13000 Praha 3.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2017.

OBČERSTVENÍ

V centru závodu budou stánky s občerstvením – na závodech EKP již dobře známé tortily a domácní moučníky.

ŠKOLKA

Bude zajištěna v centru závodu.

UPOZORNĚNÍ

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.

 FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu                   Petr Adrián

Hlavní rozhodčí                  Jana Zurynková

Stavitel tratí                         Libuše Fantová, Miroslav Fanta

INFORMACE

Petr Adrián | petradriancz@gmail.com| +420 603 503 977