Pokyny

 

Verze pdf: Pokyny PŽ 2017

Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS na krátké trati

4. závod Manufaktura žebříčku Pražské oblasti – jaro

4. závod žebříčku Středočeské oblasti – jaro

4. závod Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti – jaro

 Závod celostátního Rankingu

Veřejný závod

 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN        Pražský krajský svaz ČSOS

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT     VŠTJ Ekonom Praha (EKP)

DATUM                                      22. 4. 2017 (sobota)

CENTRUM ZÁVODU            Areál ZŠ Týnec nad Sázavou; GPS 49.8370375N, 14.5889669E

 

TYP ZÁVODU  

Oblastní mistrovství na krátké trati, rankingový koeficient 1.02, intervalový start.

Závod probíhá podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a PSK ČSOS pro odpovídající typ trati.

 

KATEGORIE

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D20, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, D75-

H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H20, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, H75-

HDR, P, T

Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti na krátké trati je vypsáno v kategoriích DH12,

DH14, DH16, DH18, DH20, DH21L. Parametry tratí jsou uvedeny na webu závodu www.ekonompraha.cz

 

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ:

POZOR: Uzavírka silnice č. II/107 v úseku za Kamenicí do Čakovic. Doporučujeme objezd přes Babice. Po vjezdu do města Týnec první značenou odbočkou vpravo dle pokynů pořadatelů až na místo parkování.

Parkování aut pouze na vyhrazené louce severně od centra závodu (areálu školy) za poplatek 20,- Kč/os. vůz. Je zakázáno parkovat v již tak přetíženém městě Týnci nad Sázavou a na příjezdových komunikacích do města! Parkování autobusů je možné v prostoru centrálního parkoviště města Týnec nad Sázavou u městského úřadu u řeky Sázavy, cca 300 m od shromaždiště, za železničním přejezdem, před areálem fotbalového hřiště a kempu. Řiďte se pokyny pořadatelů ve spolupráci s místní městskou policií! V samotném městě Týnci nad Sázavou je hustý provoz místních i rekreantů okolních chatových osad.

 

PREZENTACE

Sobota 22. 4. 2017 v centru závodu 09:00 – 10:15 hodin

POPISY KONTROL

K odběru v centru závodu, na mapách uvedeny nejsou.

POUŽITÝ SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronický – SportIdent. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček „R“. Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu. Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v centru závodu. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.

 

VZDÁLENOSTI

centrum – start 300 m, převýšení 15 m, značení modrobílými fáborky

centrum – cíl 250 m

centrum – parkoviště 50 m – 200 m

 

MAPA

Holý vrch, 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav duben 2017, rozměr A4.

Hlavní kartograf Radim Ondráček. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa bude vodovzdorně

upravena. Jedná se o první použití této mapy, předchozí verze je z roku 1987.

Zvláštní mapové značky:

zelené kolečko – výrazný strom

černý křížek – jiný umělý objekt

Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou po startu posledního závodníka.

 

TERÉN

Jehličnatý a smíšený průběžný les, svah s erozními rýhami a skalkami, vrcholová partie s prostorovými detaily, malá hustota cest, nadmořská výška 260 – 380, místy blátivý i v erozních rýhách, částečně skalnatý či s podrostem.

 

START

00 = 11:00 hodin, intervalový

Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 min před svým startem, v koridoru je povinen provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu, po startu je povinný úsek na mapový start (začátek orientace) označený v terénu lampionem.

Kategorie HDR, P a T startují libovolně v čase 00 až 120, průchod startem si potvrdí startovací krabičkou dle pokynů obsluhy startu.

 

ZAKÁZANÉ PROSTORY

Všechny lesní prostory vymezené silnicemi nebo místními komunikacemi Týnec nad Sázavou – Krhanice – Dolní Požáry – Zbořený Kostelec s výjimkou cesty na start.

Dále je zakázán vstup do oplocenek zakreslených značkou 524 – Vysoký plot. Dále žádáme závodníky, aby byli ohleduplní k mladým lesním porostům (nárostům a kulturám) a nepoškozovali je.

 

Striktní zákaz vstupu do tělocvičny ve venkovní obuvi!!!

 

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

Budou vyvěšovány v centru.

 

ČASOVÝ LIMIT

90 minut pro všechny kategorie. Uzavření cíle 90 minut po startu posledního závodníka.

 

OMEZENÍ BĚŽECKÉHO OBLEČENÍ A OBUTÍ

Bez omezení.

 

ŠATNY, MYTÍ, WC, PRVNÍ POMOC

Nouzově lze v případě velmi nepříznivého počasí využít pro převlékání tělocvičnu, kde platí přísný zákaz vstupu ve špinavém oblečení a venkovní obuvi!!! Oddílové stany je možno stavět v centru. Na mytí budou k dispozici umývadla s vodou, snad i teplejší než okolní vzduch. WC v centru závodu. První pomoc v centru.

 

OBČERSTVENÍ

V cíli voda nebo voda se šťávou.

V centru závodu budou stánky s občerstvením – na závodech EKP již dobře známé tortily, dále domácní moučníky z dílen členek pořádajícího oddílu, teplé a studené nápoje. V blízkém okolí ve městě jsou předzásobeny dvě restaurace s klasickou nabídkou asi 10 jídel v cenách do 100,- Kč. Dále bistra a cukrárny.

Doporučujeme návštěvu a nákup mléka a mléčných výrobků – tvarohů, zrajících sýrů apod. ze statku vybaveného i mléčným automatem, který provozuje vítěz soutěže podnikatel roku Středočeského kraje pan Mikoláš.

 

ŠKOLKA, CYKLO DRÁHA

Bude zajištěna v centru závodu ve vyhřívané tělocvičně školy pro děti od 2 do 10 let. Výjimky je nutné domluvit s vedoucí školky. K pobytu ve školce je nutno vybavit děti čistým oblečením a přezutím, pro které bude připraven prostor na převlečení. Pro případný delší pobyt i hrami pro děti. Do prostor školy je zcela vyloučen vstup v zabláceném závodním oblečení! a botách určených na ven!!!

V prostoru centra bude instalována cyklo-dráha a současně půjčovna dětských kol.

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

V centru závodu předběžně v 14:30 -15:00.

Diplomy a medaile přeborníkům budou předány v kategoriích HD12 – H21L.

Při vyhlášení budou oceněny všechny děti startující v kategorii HD10, HDR a HD10L a 3 nejlepší ve všech soutěžních kategoriích (nevyhlašuje se P a T).

Čekání na vyhlášení si můžete zkrátit vlastivědnou návštěvou středověké historické části města Týnce a informačního centra na druhé straně řeky Sázavy nebo historické zříceniny Zbořený Kostelec.

 

PROTESTY

Se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu: Jana Zurynková, Biskupcova 59, 13000, Praha 3.

 

JURY

Složení jury závodu bude vyvěšeno v centru.

 

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Pražské oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím pražské oblasti ČSOS pro rok 2017.

 

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu:        Petr Adrián

Hlavní rozhodčí:       Jana Zurynková

Stavitelé tratí:         Libuše Fantová, Miroslav Fanta