Rozpis

Rozpis ke stažení ve formátu pdf: rozpis ppž vinoř 2017

1.závod Žaket pražský pohár žactva

 Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt: VŠTJ Ekonom Praha (EKP)

Datum: 17. 5. 2017

Místo konání: Praha 9 – Vinoř; park u ulice V Podskalí (GPS 50.1424678N, 14.5840892E)

Shromaždiště: Na shromaždišti budou dostupné mobilní toalety ToiToi.

V případě nepříznivého počasí bude k dispozici stan na úschovu věcí.

Doprava: Nebude zřízeno oficiální parkoviště pro závodníky. Pro dopravu na závod využijte MHD.

Nejbližší zastávka MHD: Vinořský hřbitov (od shromaždiště cca 500 metrů). Cesta na shromaždiště bude vyznačena fáborky.

Kategorie:

Soutěžní: HD10, HD12, HD14

Nesoutěžní: HD10L, HDR, T3, T5, P – příchozí

 

Přihlášky: 1. termín do 15. 5. 2017 do 23:59; pro registrované přes přihláškový systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz); po 1. termínu a pro neregistrované e-mailem na ekonompraha.ob@gmail.com. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihláška e-mailem musí být v následujícím formátu – prosíme, dodržujte i pořadí údajů: reg. číslo závodníka (pokud má, jinak uvést neregistrovaný), kategorie, číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu), příjmení a jméno.

Dohlášky po prvním termínu a na místě jsou možné jen dle technických možností pořadatele za zvýšené startovné.

 

Startovné:

                                                             do 15. 5. 2017            po 15. 5. 2017

HDR, HD10L, HD10, HD12, HD14, P       40,- Kč                       60,- Kč

T3, T5                                                            70,- Kč                       100,- Kč

Půjčovné SI čipu: 40,- Kč/den (za ztrátu SI účtujeme 700,- Kč), požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Od závodníků bez registrace v ČSOS bude vybírána záloha 700 Kč.

Veškeré platby zasílejte na účet EKP 2100577906/2010 (Fio Banka, a.s.), variabilní symbol uveďte 17XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Upřednostňujeme platbu za celé oddíly.

Prezentace: Na shromaždišti, 15:30 -17:30 hodin.

Start: Intervalový; 00=16:00; uzavírá se v 18:15; startovní časy budou přiděleny na startu, startovní interval v soutěžních kategoriích je 2 minuty.

Cíl: Bude zde možnost občerstvení (voda, šťáva). Cíl se bude uzavírat v 19:30 hodin. Vyčítání SI čipů bude na shromaždišti, k vyčtení čipů se dostavte co nejdříve po ukončení závodu.

Typ závodu: Delší sprint

Mapa: Ctěnice – Vinoř – měřítko 1:5 000, ekvidistance 2m. Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Terén: Městský les, zámecký park, lehce svažitý, místy terénní detaily Jelikož se jedná o městský les, mohou se zde pohybovat i obyčejní civilisté např. na procházce se psem. Chovejte se proto ohleduplně. Zákaz používání bot s hřeby!

Vzdálenosti:  shromaždiště – start               cca 1 200 m

shromaždiště – cíl                  cca 1 100 m

Popisy kontrol: Dostupné k vyzvednutí na shromaždišti.

Výsledky: Předběžné výsledkové listiny podle kategorií dostupné na shromaždišti, konečné včetně mezičasů v systému ORIS a na webu závodu.

Ceny pro dětské kategorie věnovaly společnosti Pinko, Boll a Sporticus, takže je, na co se těšit.

Vyhlášení výsledků: pouze pro soutěžní kategorie a HDR a HD10L, cca v 18,30; vyhlášení podle výsledků aktuálních v 18:20 hodin, (pokud chcete být vyhlášeni, přijďte na start včas).

Způsob ražení: SportIdent, možnost zapůjčení čipu u pořadatele.

Časový limit: 75 minut pro všechny kategorie.

Protesty: Se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu: Janského 2233, Praha 5, 155 00.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2017.

Funkcionáři:

Ředitel závodu                       Klára Hausmannová

Hlavní rozhodčí                     Nikolas Domín

Stavitel tratí                           Milan Pidrman

Bližší info: k.hausmannova@gmail.com | +420 724 973 256

 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.