Porušování pravidel

Protokol závodu uveřejněný u výsledků:
V průběhu závodu docházelo ze strany závodníků kategorií H14 a T5 k opakovanému záměrnému překonávání překážek, jejichž překonávání je dle mapového klíče zakázáno (jedná se o mapové značky 521.1 Nepřekonatelná zeď a 709 Nepřístupná oblast). Obrázky konkrétní situace jsou přiloženy v dokumentech na stránce závodu v Orisu. U kategorie H14 někteří závodníci probíhali při postupu na kontrolu 13 přes zakázanou oblast koníren a plašili koně. Při postupu z kontroly 17 volili stejnou cestu, případně to zkusili přes zakázanou oblast zahradnictví, někteří odvážlivci dokonce podplavávali mříž vpustě do rybníka! U kategorie T5 docházelo při postupu na kontrolu 19 ke zkracování přes zakázanou oblast zahradnictví při variantě zprava, při variantě zleva si někteří závodníci zkracovali cestu okolo koní a ke kontrole 19 nabíhali zhora, čímž ničili vzácný porost břečťanu, který se zde nachází. Z kontroly 25 opět někteří běhali přes zahradnictví, případně podplavávali mříž vpustě, případně mříž (cca 3m vysokou) přelézali. Z mezičasů na těchto postupech je poznat, kdo podváděl a kdo poctivě obíhal. Po delší diskuzi jsme ponechali výsledky beze změny. Našim cílem je podpořit závodního ducha mladých orientačních běžců a věříme, že ponechat jejich výkony bez našeho zásahu je z tohoto hlediska nejlepší volba. V otázce znalosti pravidel OB a jejich dodržování spoléháme na trenéry zúčastněných závodníků. Oni sami dokáží nejlépe posoudit výkony svých svěřenců na klíčových postupech a je v jejich rukou, jaké poučení si z něj mladí odnesou. Pokud budeme sami porušovat základní pravidla, tak se v budoucnu můžeme rozloučit s orientačním během v pěkných a zajímavých oblastech, jakými například zámecké parky jsou.