Pokyny

1.závod Žaket pražský pohár žactva

Pokyny ke stažení v pdf: Pokyny PPŽ Vinoř 2017

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt: VŠTJ Ekonom Praha (EKP)

Datum: 17. 5. 2017

Místo konání: Praha 9 – Vinoř; park u ulice V Podskalí (GPS 50.1424678N, 14.5840892E)

Shromaždiště: Na shromaždišti budou dostupné mobilní toalety ToiToi.

V případě nepříznivého počasí bude k dispozici stan na úschovu věcí.

Parkování: Pořadatel nezajišťuje, parkování je možné v omezeném rozsahu v přilehlých ulicích. Pro dopravu na závod doporučujeme využít MHD.

Doprava MHD: Vinořský hřbitov. Cesta od zastávky na shromaždiště bude vyznačena fáborky.

Kategorie:

Soutěžní: DH10, DH12, DH14

Nesoutěžní: DH10L, HDR, T3, T5, P – příchozí

Parametry tratí:

Kategorie Kontroly Délka Převýšení
HDR,DH10L 9 1,2 km 20 m
D10 17 1,9 km 40 m
H10 19 2,0 km 40 m
D12 19 2,2 km 50 m
H12 25 3,0 km 55 m
D14 22 3,2 km 70 m
H14 26 3,4 km 70 m
P 17 2,0 km 35 m
T3 27 3,3 km 75 m
T5 29 4,2 km 90 m

Trať pro DH10L a HDR je značena v terénu oranžovými fáborky.

Prezentace: Na shromaždišti, 15:30 -17:30 hodin.

Popisy kontrol: K odběru na shromaždišti, na mapách uvedeny nejsou.

Použitý systém ražení: Elektronický – SportIdent. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi. Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu. Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip na shromaždišti. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.

 Vzdálenosti:

MHD Vinořský Hřbitov – shromaždiště       500 m, značení oranžovými fáborky

shromaždiště – start                                      1 200 m, značení modrobílými fáborky

shromaždiště – cíl                                         1 100 m, značení červenými fáborky

 Mapa: Ctěnice – Vinoř, měřítko 1 : 5 000, E = 2m, stav duben 2017. Rozměr A4, laserový tisk. Mapový klíč ISSOM 2007, Hlavní kartograf Radim Ondráček. Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Zvláštní mapové značky:

×  – lavička, jiný umělý objekt

○  – sloupek

Terén: Lehce svažitý městský les, místy terénní detaily. Některé kategorie zabíhají do zámeckého parku. Jelikož se jedná o městský les, mohou se zde pohybovat i místní obyvatelé např. na procházce se psem. Chovejte se proto ohleduplně.

Start: Intervalový; 00=16:00; uzavírá se v 18:15

Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 min před svým startem, v koridorech je povinen provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu, po startu je povinný úsek značený oranžovými fáborky na mapový start (začátek orientace) označený v terénu lampionem. Startovní časy všech kategorií budou přiděleny na startu, průchod startem si závodníci potvrdí startovací krabičkou dle pokynů obsluhy startu.

Výsledky: Předběžné výsledkové listiny podle kategorií dostupné na shromaždišti, konečné včetně mezičasů v systému ORIS a na webu závodu.

Časový limit: 75 minut pro všechny kategorie.

Omezení běžeckého oblečení a obutí: Zákaz používání bot s hřeby!

Cíl: Bude zde možnost občerstvení (voda, šťáva). Uzávěrka cíle v 19:30 hodin.

Typ závodu: Krátká trať

Vyhlášení výsledků: pouze pro soutěžní kategorie a HDR a HD10L, cca v 18,30; vyhlášení podle výsledků aktuálních v 18:20 hodin, (pokud chcete být vyhlášeni, přijďte na start včas).

Protesty: Se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu: Nikolas Domín, Janského 2233, Praha 5, 155 00.

Jury: Složení jury závodu bude vyvěšeno na shromaždišti.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2017.

Funkcionáři:

Ředitel závodu                       Klára Hausmannová

Hlavní rozhodčí                     Nikolas Domín

Stavitel tratí                           Milan Pidrman