Rozpis

Rozpis ke stažení (PDF, 157 kB)

7. – 8. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2016

POŘADATEL

Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

VŠTJ EKONOM PRAHA (oddíl orientačního běhu)

DATUM

25. 6. 2016 – MIDDLE (krátká trať)
26. 6. 2016 – LONG (klasická trať)

CENTRUM ZÁVODU

JABKENICE, fotbalový stadion – 50°19’32.478″N, 15°1’11.142″E

PREZENTACE

Sobota 25. 6. 2016 – 10:00 až 13:00
Neděle 26. 6. 2016 – 8:00 až 9:00

START

Sobota 25. 6. 2016 – MIDDLE – intervalový – 13:00
Neděle 26. 6. 2016 – LONG – intervalový – 10:00

VZDÁLENOSTI

Centrum – parkoviště: 0 – 400 m
Centrum – ubytování: 0 m
Centrum – vyhlášení (večerní akce): 0 m
Centrum – start MIDDLE: cca 5 km
Centrum – start LONG: cca 6 km
Centrum – cíl: 0 m

TERÉN

Rovinatý až mírně zvlněný, středně hustá síť komunikací většinou dobré sjízdnosti

MAPA

MIDDLE – 1 : 15 000, E=5m (na základě stavby tratí možná změna na 1:10 000)
LONG – 1 : 20 000, E=5m

Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010.

Hlavní kartograf Štěpán Merenus. Stav červen 2016.

KATEGORIE

M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
OPEN Long, OPEN Short
M12L, W12L – fáborková trať s možností zkrácení (doprovod povolen)

PŘIHLÁŠKY

Přes přihláškový systém ORIS do neděle 19. 6. 2016 23:59:59 za základní startovné.
Neregistrovaní a příchozí zasílejte přihlášky na mirek.kalina@gmail.com

Přihlášky po termínu pouze dle kapacitních možností pořadatele za zvýšené startovné.

VKLADY

WM12L, WM14 – 60 Kč / závod
WM17, WM20 – 110 Kč / závod
WM21, WM40, WM50, M60 – 150 Kč MIDDLE & 170 Kč LONG

Ceny platí pro registrované závodníky sekce MTBO pro rok 2016, kteří se přihlásí v řádném termínu do 19.6. – neregistrovaní závodnící mají startovné dvojnásobné.

OPEN Long – 200 Kč / závod
OPEN Short – 100 Kč / závod

Zapůjčení čipu: 40 Kč / závod (od neregistrovaných bude vybírána záloha 800 Kč)

Vklady a poplatky za ubytování uhraďte na účet VŠTJ Ekonom Praha 2100577906/2010 (Fio Banka, a.s.), jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace.

RAŽENÍ

Elektronické SportIdent. Možnost zapůjčení či zakoupení čipu u pořadatele.

UBYTOVÁNÍ

Stany, karavany (přímo v centru závodu) – 80 Kč / osoba / noc (možné již od pátku)

Požadavky na ubytování zadávejte v přihláškovém systému u sobotního závodu. Úhradu proveďte na účet společně se startovným.

Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje. Připravili jsme pro vás ale nabídku ubytování v okolních obcích.

STRAVOVÁNÍ

Stánkový prodej v centru závodu.

PARKOVÁNÍ

Parkování v centru závodu a v jeho blízkém okolí – dbejte pokynů pořadatelů.
Cena za parkovné bude upřesněna v pokynech.

ÚSCHOVA KOL

V centru závodu (bude upřesněno v pokynech)

ŠKOLKA

V centru závodu

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

MIDDLE – při sobotním večerním programu v centru
LONG – hned po skončení závodů nedělních závodů v centru

PROTESTY

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2016.

TECHNICKÁ KONTROLA

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, WM12L, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5″. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).

INFORMACE

http://www.ekonompraha.cz/zavody/mtbo2016/

Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com | +420 602 305 007
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU

ředitel závodu – Miroslav Kalina
hlavní rozhodčí – Martin Sajal
stavitel tratí – Markéta Kalinová (MIDDLE), Martin Nývlt (LONG)

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO 9. 5. 2016