Protokol o nedělním závodě

Při nedělním závodě bylo diskvalifikováno 6 závodníků za jízdu na kole lesem na postupu ke kontrole 80 v úseku před potokem. Protože jeden z nich podal protest, o kterém rozhodovala jury, je povinností pořadatelů vydat protokol o závodě. Vedle oficiálního znění protokolu zde najdete i video z projíždění tohoto úseku, které bylo pořízeno při testování konceptu tratí měsíc před závody. K tomu máme i fotogalerii od fotografa a zároveň rozhodčího, který na dané místo dohlížel.

Oficiální protokol o závodě

Na základě nahlášení od rozhodčích z terénu hlavní rozhodčí diskvalifikoval 6 závodníků za jízdu lesem na postupu ke kontrole 80. Vedoucí polského národního týmu podal protest proti diskvalifikaci závodníka Bartosze Niebielskiho v kategorii M17 s odůvodněním, že závodník dle svého názoru kolo v daném místě nesl a že pořadatelé nemají důkaz o jízdě závodníka v lese v podobě fotografie (při předchozí diskusi o této situaci pořadatelé ukazovali fotografii pořízenou za účelem identifikace závodníka až za problematickým místem při překonávání potoka, kde již kolo nesl). Jury ve složení Leoš Bogar, Michaela Lacigová a Miroslav Rygl rozhodla o zamítnutí protestu. Leoš Bogar a Miroslav Rygl daným místem při závodě také projížděli a přestože v daném úseku již byla po proběhnutí množství závodníků vyšlapaná pěšinka, v mapě a v terénu byl problematický úsek zřejmý – na mapě končila široká cesta na konci paseky zatáčkou doprava, v úseku od tohoto místa k potoku (cca 40 metrů) již byla jen pěšina vyšlapaná od závodníků v mapě neznačená. Video z průjezdu daného úseku při testování tratí (4 týdny před závodem – tehdy bylo sucho a tráva nebyla tolik vzrostlá) je zveřejněno na webu závodů. Při následné diskusi se členové jury a hlavní rozhodčí shodli, že doporučením pro další pořadatele v případě, kdy už se takový podobný úsek na trati nachází a není jednoznačné, kde cesta v terénu končí, je buď v takovém místě rovnou vyšlapat pěšinku a vyznačit ji do mapy jako „tečku“ (pokud to je možné např. s ohledem na vlastníky lesa), nebo se pokusit v terénu jasněji vyznačit místo, kde cesta v mapě končí (např. fáborky či cedulí). Zodpovědnost za to, zda se nepohybuje mimo cesty vyznačené v mapě, je však primárně na závodníkovi. Dále jury konstatovala, že v případě různého výkladu situace závodníkem a rozhodčím situaci posuzuje rozhodčí a není třeba fotografie jako důkaz.

On the basis of terrain referees, the main referee disqualified 6 competitors because of riding through the forest (out of the road) on their way to control number 80. The coach of the Polish national team filed a protest against the disqualification of the competitor Bartozs Niebielski (category M17). The reason for this protest was that the competitor, in his opinion, carried his bike and that organisers did not have any evidence in picture (there is only picture of him running with his bike over the brook). Competition jury (Leoš Bogar, Michaela Lacigová, Miroslav Rygl) denied the protest. Leoš Bogar and Miroslav Rygl were riding through this area during the race and although in this segment was created the small path caused by running competitors, in the map and in the terrain was the segment, where you should run, really clear – in the map the big path is ending by the curve to the right (in the end of the open area), in the segment from this place to the brook (some 40 metres) the path from the running competitors was not showed in the map. Video from riding through this area during testing of the tracks (4 weeks ago – it was dry weather and the grass is not so high) is published on the competition website. The result of the discussion of jury and the main referee was an advice for the next organisers in such a similar situation (ending path in the terrain with not 100% clear end of path) following – 1) to produce the path in advance by the organisers and show it in the map as a dot (if it is possible from the owner of forest), 2) to sign the end of the path by the sign or ribbon. However, the main responsibility for not riding a bike out of the path showed in the map is still up to the competitor. The other decision of jury is that in the case of different explanation of situation between competitor and referee, the situation is judged by the referee and i tis not needed to have any photo as a proof.

Video z testování tratí

Při testovacím projíždění tratě M21E jsem si zaznamenával všechny poznámky s pomocí kamery umístěné na helmě, stejným způsobem jako používám kameru při mapování. Tím pádem můžeme zveřejnit, jak vypadal úsek kontrolovaný rozhodčími z pohledu závodníka 4 týdny před závodem. Konec cesty, od kterého bylo třeba běžet, se nachází v čase cca 0:30.

Fotografie projíždějících/probíhajících závodníků

Fotky čtyř z šesti diskvalifikovaných závodníků při průjezdu daným místem najdete v nedělní fotogalerii od rozhodčího – jde o kompletní fotogalerii z daného místa, kde jsou vidět i závodníci, kteří pravidla dodrželi. Další várku fotek (z jiných míst) zveřejníme později.