Pokyny

Pokyny ke stažení (PDF)

7. – 8. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2016

POŘADATEL

Český svaz orientačních sportů

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

VŠTJ EKONOM PRAHA (oddíl orientačního běhu)

DATUM

Sobota 25. 6. 2016 – MIDDLE

Neděle 26. 6. 2016 – LONG

CENTRUM ZÁVODU

Jabkenice, fotbalový stadion – 50°19’32.478″N, 15°1’11.142″E

PREZENTACE

Sobota 25. 6. 2016 – 10:00 až 13:00

Neděle 26. 6. 2016 – 8:00 až 9:00

PARKOVÁNÍ

Parkování bude možné na několika parkovacích plochách, všechny jsou do 350 m od centra závodu. Pro ubytované ve stanech je do vyčerpání kapacity zajištěno parkování uvnitř areálu, karavany budou mít vyznačenou plochu také přímo v areálu. Parkování bude řízeno pořadateli, dodržujte jejich pokyny, dostatečný počet míst je podmíněn disciplinovaným parkováním! Parkovné bude vybíráno ve výši 50 Kč za oba dny.

Neparkujte v obci mimo vyhrazená parkoviště!

VZDÁLENOSTI

Centrum – parkoviště: 0 – 350 m
Centrum – ubytování: 0 km

Centrum – start MIDDLE: 4,5 km
Centrum – start LONG: 5 km
Centrum – start WM12L: sobota i neděle cca 300 m, každý den jiným směrem

Centrum – cíl: 0 m

TERÉN

Rovinatý až mírně zvlněný (na middle částečně i kopcovitý), středně hustá síť komunikací většinou dobré sjízdnosti

MAPY

MIDDLE – 1 : 15 000, E=5m, rozměry větší A4, autoři mapy Štěpán Merenus, Miroslav Kalina.
LONG – 1 : 20 000, E=5m, rozměry A3, autoři mapy Štěpán Merenus, Miroslav Kalina, Martin Sajal.

Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010. Stav červen 2016.

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

Mapy se v cíli vybírají do startu posledního závodníka.

START

Sobota MIDDLE

13:00  – 4,5 km (v obálkách na prezentaci k dispozici mapky, významná místa na trase značena modrobílými fáborky), cesta na start vede po silnici, téměř bez převýšení

OPEN kategorie startují na krabičku v čase 00 – 150

WM12L startuje ze startu vzdáleného cca 300 m od centra, značeno šipkami a oranžovými fáborky, start možný v čase 15:45 – 16:30

Neděle LONG

10:00  – 5 km (v obálkách na prezentaci k dispozici mapky, významná místa na trase značena modrobílými fáborky) cesta na start vede z větší části po silnici, převýšení 40 metrů

OPEN kategorie startují na krabičku v libovolném čase mezi 00 – 150

WM12L startuje ze startu vzdáleného cca 300 m od centra (jiné místo, než v sobotu!), značeno šipkami a oranžovými fáborky, start možný v čase 12:00 – 13:00.

Na sobotní i nedělní start se jede převážně po silnici. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

CÍL

V sobotu i neděli je cíl v centru závodu. Vyčítání je umístěno v prostoru cíle.

K přesunu z cíle ke stanům / autům využijte silnici, která je pro tento účel uzavřena pro auta, nechoďte s koly úzkým průchodem kolem hřiště. 

Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

V cíli dostanete vodu se šťávou.

DÉLKY TRATÍ

Zveřejněny v samostatném článku.

ZAKÁZANÉ PROSTORY

Platí přísný zákaz pohybu ve vyšrafovaných oblastech a po zakázaných komunikacích. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.

Přímo v centru závodů platí přísný zákaz vstupu na fotbalové hřiště!

Pro cestu na start použijte jen vyznačené cesty, pohyb v prostoru závodu před vlastním startem je důvodem k diskvalifikaci. Rozjíždění je možné na cestách na start.

Platí zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě. Mimo ně musí závodník kolo nést minimálně 20 cm nad zemí. Pravidlo platí i pro průseky vyznačené v mapě žlutou čárou (značka 509.1). Platí zákaz jízdy po loukách. Porušení tohoto pravidla bude hlídáno rozhodčími v lese a je důvodem k diskvalifikaci závodníka.

VYZNAČENÍ NEVÝRAZNÝCH CEST

V sobotu i v neděli budou některé méně výrazné cesty v terénu zvýrazněny fáborky.

ČASY VÍTĚZŮ

Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2016.

STARTOVNÍ ČÍSLA

Všichni závodníci si před startem na kolo viditelně připevní startovní číslo uvedené ve startovní listině, kterou obdržíte na prezentaci.

Čísla jsou na sobotní i nedělní závody stejná. Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci.

Kategorie OPEN a WM12L startovní čísla nemají.

TECHNICKÁ KONTROLA

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5″.

Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).

RAŽENÍ

Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI).

Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI – nevynulování bude potrestáno diskvalifikací.

Nezapomeňte si po dojezdu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip; učiňte tak co nejdříve, abychom mohli vyvěšovat aktuální výsledky; vyčíst čip mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně neprojeli cílem.

V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček R na mapě

ČASOVÝ LIMIT

MIDDLE – 120 minut
LONG – 180 minut

MYTÍ KOL

V cípu parkoviště P3 (značeno na plánku) budou k dispozici kyblíky a smetáčky, voda bude zajištěna z cisterny od hasičů.

WC

V centru závodu budou umístěny 6x mobilní kadibudky. Na startech již toalety nejsou.

VÝSLEDKY

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Konečné výsledky na webu závodu a na ORISU.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

MIDDLE – cca 19:00 v centru závodu
LONG – ihned po skončení závodu v centru závodu, cca 15:00

VEČERNÍ PROGRAM

19:00 – vyhlášení vítězů
19:30 – finálové jízdy v rámci soutěže „Nejlepší píchač MTBO“ – jak se kvalifikovat do finále naleznete níže
cca 20:30 – živá hudba, vystoupí Josef Hausmann zvaný Yetti & saxoband
cca 22:00 – DJ Jabkenice

Nejlepší píchač MTBO – Pokyny k doplňkovému závodu

V průběhu sobotního dne je možné absolvovat „trať“ doplňkového závodu, kde jde zejména o rychlost ražení a schopnost ovládat kolo.

Přímo v centru bude ve vyznačeném prostoru umístěno několik kontrol. Kontroly je možné objet v libovolném pořadí, tedy free-order, závod se jede na čipy.

Trať je téměř samoobslužná, informace poskytne přítomný pořadatel. Kvalifikační jízdy je možné absolvovat kdykoli v čase 13:00 – 17:00.

Výsledky budou průběžně zveřejňovány, několik nejlepších (bude upřesněno) postoupí do večerního finále, ze kterého vzejde vítěz pyšnící se titulem Nejlepší píchač/ka MTBO.  Očekáváme velkou účast zdaleka ne jen elitních závodnic a závodníků!

UBYTOVÁNÍ

Prostor pro stavbu stanů i zaparkování karavanů je v centru vyznačen. Dodržujte prosím tyto vyznačené prostory, centrem vede v sobotu i v neděli dojezd, stejně tak bude vyznačen prostor pro doplňkovou soutěž „Nejlepší píchač MTBO“.

Pro ubytované je možno využít SPRCHY, které jsou přímo v areálu, ve fotbalových šatnách.

Mytí závodníků je dále umožněno v umyvadlech venku za sprchami.

ÚSCHOVA KOL

Pro ubytované je možné uskladnění kol v oploceném prostoru hlídaném non-stop nočním hlídačem se psem. Doporučujeme závodníkům, aby se v zájmu vlastního zdraví nepokoušeli vyzvednout kola mimo domluvené časy.

Budou použity identifikační pásky, abychom předešli případným problémům.

Úschovna bude otevřena před vyhlášením, tedy v čase 18:00 – 18:45, pro vyzvedávání kol pak v neděli ráno v čase 8:30 – 9:30. Poté přestane být prostor hlídán.

Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme kola navíc zamknout i vlastním zámkem.

Úschovna se nachází naproti brance vedoucí do areálu při dojezdu do cíle.

UPOZORNĚNÍ

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.

Dávejte pozor na pěší, cykloturisty a houbaře. Místy se mohou vyskytovat ve zvýšeném množství.

Dbejte velké opatrnosti při přejezdech a jízdách po silničních komunikacích.

Některé kategorie přejíždí v rámci závodu silnice, přestože bude průjezd cyklistů pro motoristy označen, dbejte zvýšené opatrnosti!

PROTESTY

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) se vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.

JURY

Složení JURY bude zveřejněno v centru závodu.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2016.

PRVNÍ POMOC

V prostoru centra závodů bude zajištěna lékařská pomoc. Zdravotníka naleznete ve stánku SPORTICUS.

STRAVOVÁNÍ

Stánkový prodej v centru závodu se zajímavým sortimentem. Je upřesněno v samostatném článku na webu závodu.

PLÁNEK CENTRA

Zveřejněn v samostatném článku.

ŠKOLKA

V centru závodu – sobota 12:30 – 16:00, neděle 9:30 – 14:00

Dětská školka bude venku, v případě deště v oddílovém stanu. Vybavte děti dle počasí.

Dětem případně připravte i drobnou svačinu, zejména na nedělní LONG závod. Prosíme o umisťování dětí do školky jen po dobu vlastního závodu.

INFORMACE

www.ekonompraha.cz/zavody/mtbo2016/

Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com | +420 602 305 007

Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU

Ředitel závodu – Miroslav Kalina
Hlavní rozhodčí – Martin Sajal
Stavitel tratí – Markéta Kalinová (middle), Martin Nývlt (long)

PARTNEŘI ZÁVODŮ

Děkujeme všem partnerům závodů za podporu, speciálně Jabkenicím i sportovnímu areálu a Sokolu za poskytnutí zázemí a vstřícné jednání v průběhu příprav.