Protokol o závodě

Musí se povinně zveřejnit, ale stejně asi nikoho nezajímá. To platí pro protokol o závodě ve většině případů, ale u nás se toho událo tolik, že i protokol o závodě stojí za přečtení. Zmiňuje hasičcký závod pro děti v prostoru sprintu, neočekávanou těžbu i zatarasení cesty ze strany fotbalistů při middlu, a ježdění mimo cesty v závodě družstev, které řešil hlavní rozhodčí domluvou.

Český pohár MTBO – sprint

Datum: 4.10. 2014, start 00=9:30 hod.

Mapa:   Údolí Rokytky, měřítko 1:7 500, E=5 m

Závod proběhl v souladu s rozpisem a podle pravidel MTBO pro rok 2014. Paralelně se závodem ČP v MTBO probíhala v tom samém prostoru i akce pro děti uspořádaná Hasičským záchranným sborem Říčany. Pořadatelé o souběžné akci nebyli v předstihu informováni. Na probíhající souběžnou akci byli závodníci upozorněni ve startovním koridoru. S ohledem na bezpečnost závodníků byli pořadatelé nuceni omezit průjezd po jedné cestě, kde však nevedly optimální postupy žádné z tratí. Proti průběhu závodu nebyl podán žádný protest. Hlavní rozhodčí schválil výsledky v plném rozsahu.

 Český pohár MTBO – middle

Datum: 4.10. 2014, start 00=14:00 hod.

Mapa:   Babickej muničák, měřítko 1:15 000, E=5 m

Závod proběhl v souladu s rozpisem a podle pravidel MTBO pro rok 2014. Pořadatelé byli nuceni před samotným startem a během závodu vyřešit dvě mimořádné situace. Před startem v malé části závodního prostoru probíhala těžba dřeva, na kterou nebyli pořadatelé v předstihu upozorněni. Po dohodě se na dobu závodu podařilo s ohledem na bezpečnost závodníků těžbu přerušit, avšak jedna cesta zůstala v úseku asi 120 m zatarasena kládami. Na tuto skutečnost byli závodníci upozorněni ve startovním koridoru. Druhou mimořádnou událost řešili pořadatelé již v průběhu závodu, když v blízkosti fotbalového hřiště Březí byl kompletně znemožněn průjezd i průchod po jedné z cest parkujícími auty. S ohledem na bezpečnost odkláněli pořadatelé operativně závodníky z této cesty na paralelní postup. Proti průběhu závodu nebyl podán žádný protest. Hlavní rozhodčí schválil výsledky v plném rozsahu.

 Mistrovství ČR družstev v MTBO 2014

Datum: 5.10. 2014, start 00=10:00 hod.

Mapa:   Říčanský les, měřítko 1:15 000, E=5 m

Závod proběhl v souladu s rozpisem a podle pravidel MTBO pro rok 2014. Během prvních úseků bylo rozhodčím z lesa nahlášeno u 4 závodníků porušení pravidel – jízda mimo značené cesty. Hlavní rozhodčí vyslechl všechny nahlášené závodníky a po diskuzi rozhodnul řešit hlášené porušení pravidel domluvou, neboť inkriminované místo je v těsné blízkosti obydlené zóny, nachází se zde spousta drobných pěšin, které se zpracovatel mapy rozhodl do mapy nezaznamenat jako sjízdné, závodníci jsou si svého přečinu vědomi a oproti ostatním závodníkům jim jejich chováním nevznikla žádná výhoda. Proti průběhu závodu nebyl podán žádný protest. Hlavní rozhodčí schválil výsledky v plném rozsahu.