Pokyny

Pokyny ke stažení (PDF, 396 kB)

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV V MTBO 2014 (MEMORIÁL TOMÁŠE SIKORY)
17. – 18. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2014

Pořadatel

Český svaz orientačních sportů

Technické provedení

VŠTJ EKONOM PRAHA (oddíl orientačního běhu)

Datum

Sobota 4. 10. 2014 – dopoledne ČP SPRINT, odpoledne ČP MIDDLE
Neděle 5. 10. 2014 – MČR DRUŽSTEV a závody OPEN

Centrum závodu

Říčany, ZŠ u Říčanského lesa, Školní 4 – 49°59’21.535″N, 14°41’9.170″E

Prezentace

Pátek 3. 10. 2014 – 20:00 až 21:00
Sobota 4. 10. 2014 – 7:30 až 9:00
Neděle 5. 10. 2014 – 8:30 až 9:30

Parkování

Parkování bude možné v okolí školy na veřejných komunikacích.
Parkování bude částečně organizováno pořadateli. Parkovné nebude vybíráno.
Dodržujte pravidla silničního provozu a parkujte s ohledem na další závodníky.

Vzdálenosti

Centrum – parkoviště: 0 – 300 m
Centrum – ubytování (tělocvična): 0 m
Centrum – večerní akce: 450 m

Terén

SPRINT – lesní sprint, u některých kategorií max 10 % závodu v zástavbě. Středně kopcovitý terén v údolí Rokytky, hustá síť cest s různorodou, ale většinou dobrou sjízdností.

MIDDLE – mírně zvlněný terén s několika prudšími svahy. Středně hustá až hustá síť cest různorodé sjízdnosti. Prostor pro orientační závody dosud nepoužitý.

DRUŽSTVA – mírně zvlněný terén s hustou sítí cest různorodé sjízdnosti.

Společnou vlastností všech tří prostorů je větší množství kořenů na cestách, které mohou zvláště za mokra dost klouzat – dbejte zvýšené opatrnosti.

POZOR – protože už začalo padat listí, mnohde jsou cestičky hůře viditelné.

Mapy

SPRINT – 1 : 7 500, E=5m, Údolí Rokytky, formát A4, autor Martin Sajal, nebude vodovzdorně upravena

MIDDLE – 1 : 15 000, E=5m, Babickej muničák, formát A4, autor Jan Kabát, nebude vodovzdorně upravena

DRUŽSTVA – 1 : 15 000, E=5m, Říčanský les, formát A4, autoři Martin Sajal (klasifikace pro MTBO), Radim Ondráček, Milan Borovička (topografický podkad), mapy pro družstva na 1.úsek nejsou vodovzdorně upraveny (budou v obálce), pro 2.-5. úsek budou vodovzdorně upraveny (fólie)

Všechny mapy jsou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010. Stav září 2014.

Mapy se v cíli vybírají do startu posledního závodníka.

Na všech 3 mapách je použita speciální značka č. 839 – oranžová barva pro sjízdnou oblast, v tomto případně jde o malé kousky louky, po nichž je povoleno jezdit. Na mapě middle je zároveň použita jiná varianta speciální zančky č. 839 – černý rastr, který zde značí část lesa, kde je povoleno jezdit i mimo cesty. V tomto případě jde o úsek lesa, kde je vyježděno od těžby takové množství cest, že je nelze zmapovat, zároveň jsou průběžně vyjížděny další a stávající „upravovány“ od těžařské techniky tak, že často je rychlejší jet vedle cesty lesem.

2-middle-oranzova Ukázka: speciální značka č. 839 – oranžová barva pro sjízdné louky

2-middle-srafyUkázka: speciální značka č. 839 – černý rastr, sjízdná oblast v lese

Start

sobota SPRINT – 9:30 – 1,6 km (značeno modrobílými fáborky), cesta na start vede zástavbou, bez převýšení

sobota MIDDLE – 14:00 – 4,0 km (značeno modrobílými fáborky), cesta na start vede ze 40% po lesních cestách a 60% po silnici, převýšení 50m

neděle DRUŽSTVA –10:00 hromadný – 0 km (v centru)
neděle OPEN – 10:05 až 11:15 – 0 km (v centru)

OPEN kategorie startují ve všech 3 závodech na krabičku, tedy lze startovat kdykoliv v časovém rozmezí času startu.

Na oba sobotní starty překonáváte vždy silnici II. třídy vedoucí skrz Říčany (velmi frekventovaná), na SPRINT použijete přechod se semaforem, na MIDDLE vás čeká pouze přechod (počítejte tedy s případným zdržením). Dbejte tedy zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

Cíl

Sobota SPRINT – 1,1 km (značeno fáborky, z cíle sprintu vedou atypicky modrobílé fáborky, které pak budou použity cestou na start odpoledního middlu, pouze v okolí centra budou červené fáborky, ať náhodou někdo nejede místo na start do cíle)

Sobota MIDDLE – 4,5 km (značeno červenými a následně modrobílými fáborky, cca 3,8km cesty z cíle je společných s cestou na start)

Neděle – 0 km (v centru)

Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

V cíli MIDDLE dostanete vodu se šťávou, pro SPRINT a DRUŽSTVA bude občerstvení připraveno v centru.

Délky tratí

Zveřejněny v samostatném článku.

Zakázané prostory

Platí přísný zákaz pohybu ve vyšrafovaných oblastech a po zakázaných komunikacích. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací. Některé oblasti budou ohraničeny vytyčovací páskou (mlíko), např. okolí včelího úlu.

Pro cestu na start použijte jen vyfáborkované cesty, pohyb v prostoru závodu před vlastním startem je důvodem k diskvalifikaci. Rozjíždění je možné v prostoru ulice západně od centra a po cestě na start.

Platí zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě. Mimo ně musí závodník kolo nést minimálně 20 cm nad zemí. Platí zákaz jízdy po loukách. Porušení tohoto pravidla bude hlídáno rozhodčími v lese a je důvodem k diskvalifikaci závodníka.

POZOR – rozhodčích budeme mít opravdu dost!

Časy vítězů

Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2014.

Startovní čísla

Všichni závodníci si před startem na kolo viditelně připevní číslo Českého Poháru MTBO uvedené ve startovní listině, kterou obdržíte na prezentaci.

Čísla jsou na oba sobotní závody stejná, po sobotním odpoledním dojezdu se vybírají v cíli. Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci.

Startovní čísla na družstva si vyzvedněte na prezentaci až po sobotních závodech (budou použita klasická čísla ČP MTBO), čas vyzvednutí na prezentaci je možný od sobotních 21:00 do nedělních 9:00.

Technická kontrola

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5″.

Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).

Ražení

Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI).
Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI – nevynulování bude potrestáno diskvalifikací.
Nezapomeňte si po dojezdu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip; učiňte tak co nejdříve, abychom mohli vyvěšovat aktuální výsledky; vyčíst čip mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně neprojeli cílem.
V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček R na mapě

POZOR – VYČÍTÁNÍ proběhne vždy v centru závodu, nikoliv v cíli – prosíme závodníky o vyčtení čipu ihned po příjezdu z cíle!

Časový limit

SPRINT 45 minut

MIDDLE 100 minut

DRUŽSTVA – hromadný start 5.úseků cca v 13:00

Mytí kol

V centru závodu budou k dispozici kyblíky a smetáčky.

WC

V centru závodu budou umístěny 4x mobilní kadibudky. Start sprintu je v zástavbě, takže opravdu běžete na WC v centru.
Uvnitř budovy u tělocvičny jsou další záchody (tam je ale nutné se přezouvat !!!).

Výsledky

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Konečné výsledky na webu závodu a na ORISU.

Vyhlášení výsledků

SPRINT – ihned po skončení závodu v centru, cca 12:00.

MIDDLE – cca 19:00 v centru závodu, následně proběhne i vyhlášení konečného pořadí ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2014.

DRUŽSTVA – ihned po skončení závodu v centru, cca 14:00.

Večerní program

Večírek proběhne v restauraci OLIVA, která je vzdálená z centra pouhých 450m.
Začátek je ihned po skončení vyhlášení v centru závodů, tedy cca od 20:00.
Večerním programem vás bude provázet náš oddílový DJ Mára.

Soupisky MČR družstev

Soupisky na nedělní závod družstev vyplňujte optimálně přes ORIS do soboty 18:00, případně je můžete odevzdat v papírově podobě na prezentaci taktéž do soboty 18:00.

Ubytování

Závodníci ubytování v tělocvičně obdrží na prezentaci rozlišovací pásky.
Pro ubytované je možno využít SPRCHY, které jsou přímo u tělocvičny.

Ubytování je možné od pátku 20:00 do nedělních 9:00 – do té doby musí všichni ubytování tělocvičnu vyklidit.

POZOR – všichni ubytovaní se musí při vstupu do budovy přezouvat !!!

Úschova kol

Pro ubytované v tělocvičně je možné uskladnění kol v prostorech školy. Budou použity identifikační pásky, abychom předešli případným problémům.

Prostory úschovny nejsou nafukovací, takže kola zde mohou přes noc nechat opravdu jen ti ubytovaní v centru.

Upozornění

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Dávejte pozor na pěší, cykloturisty a houbaře. Jedná se opravdu o příměstský terén, takže si dávejte extra velký pozor.
Dbejte velké opatrnosti při přejezdech a jízdách po silničních komunikacích.

POZOR – z důvodu umístění centra závodu ve městě dbejte zvýšené pozornosti na svá kola. Je domluveno s Městskou policií Říčany, že se budou snažit okolí centra závodu pravidelně monitorovat.

Protesty

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.

Jury

Složení JURY bude zveřejněno v centru závodu.

Předpis

Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2014.

První pomoc

V prostoru cíle závodů bude zajištěna lékařská pomoc.

Stravování

Stánkový prodej v centru závodu se zajímavým sortimentem.
Bude upřesněno v samostatném článku na webu závodu.

Plánek centra

Bude zveřejněn v samostatném článku.

Dětská školka

V centru závodu – sobota (9.00 – 11.30, 13.30 – 17:30), neděle (10.00 – 13.00)

Dětská školka bude v tělocvičně, kam je třeba se přezouvat !!! (dětem tedy vezměte optimálně přezuvky, jinak budou chodit jen v ponožkách).

Informace

http://ob.vse.cz/zavody/mtbo2014/
Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com | +420 602 305 007
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

Funkcionáři závodů

ředitel závodu – Miroslav Kalina
hlavní rozhodčí – Miroslav Seidl
stavitel tratí – Martin Sajal (middle, družstva), Markéta Kalinová (sprint)

Partneři závodů

Děkujeme všem partnerům závodů za podporu, speciálně Základní škole u Říčanského lesa, která nám poskytla zázemí.

Záštitu nad závody převzal starosta města Říčany – Mgr. Vladimír Kořen.