Pokyny

Pokyny ke stažení (PDF, 983 kB)

Mistrovství ČR na krátké trati 2015

  • Mistrovství ČR na krátké trati 2015
  • Veteraniáda ČR na krátké trati 2015
  • 7. závod Českého poháru 2015
  • 7. závod INOV-8 CUP – žebříček A 2015
  • 16. závod Českého poháru veteránů 2015
  • Závod systému Ranking s koeficientem 1.04 / 1.10
  • Závod WRE 2015 (D21A a H21A neděle)
  • Veřejný závod

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

POŘADATELSKÝ SUBJEKT

VŠTJ Ekonom Praha (EKP) ve spolupráci s SK Stopa Praha (SSP) a SKOB Ostrov (ONO)

DATUM

Sobota 20. 6. 2015 – semifinále MČR na krátké trati

Neděle 21. 6. 2015 – finále MČR na krátké trati

CENTRUM

Sportovní areál EDUARD u JáchymovaGPS 50.3831839N, 12.8931783E

PREZENTACE

pátek 19. 6. 2015 (v centru modelového sprintu – Nové Město)               15:30 – 16:30

sobota 20. 6. 2015 (v centru MČR – sportovní areál EDUARD)                    09:30 – 11:00

neděle 21. 6. 2015 (v centru MČR – jen kategorie P2 a T4)                          08:30 – 09:00

VZDÁLENOSTI

Parkování – centrum                             100 m – 1 500 m (podle místa parkování)

Centrum – cíl                                             0 m

Centrum – trénink                                  300 m

Ubytování tělocvična – centrum      14 km

PARKOVÁNÍ

Bude organizováno pořadateli dle plánku parkování. Značení příjezdu od Abertamské zatáčky. Bude vybíráno 50 Kč/auto/víkend.

Při parkování respektujte pokyny pořadatelů!!! Nejdříve bude zaplňováno P1, poté P2 a nakonec P3.

Autobusy vysadí závodníky 700m od centra, poté zaparkují v obci Mariánská 4 km od centra závodu.

Upozornění na příjezd z Ostrova nad Ohří přes Jáchymov: částečná uzavírka silnice I/25 v úseku dolní točky (serpentina) nad Jáchymovem, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem řízený semafory. Počítejte se zdržením!! Pro příjezd od Prahy je časově výhodnější cesta přes Chomutov, Výsluní a Boží Dar (silnice č. 7 a č. 223).

UBYTOVÁNÍ

Při prezentaci dostanou vedoucí oddílů ubytovací poukazy a plánek s vyznačením místa ubytování.

Ubytování v tělocvičně bude zajištěno v Ostrově nad Ohří. 1. ZŠ Ostrov, Masarykova 1289, Ostrov nad Ohří, kontaktní osoba: Šárka Huková, tel. 720 752 346.

Vzdálenost z centra cca 14km. Tělocvična bude otevřena v pátek 19. 6. 2015 od 19,00 hodin, v sobotu 20. 6. 2015 do 11,00 hodin a od 17,00 hodin. V neděli 21. 6. 2015 je nutno tělocvičnu vyklidit do 9,30 hodin!! Tělocvična se na noc nezamyká.

V tělocvičně nenechávejte žádné cennosti !!!

Další možnost ubytování je nouzové přespání ve vlastních oddílových stanech přímo na shromaždišti, cena za osobu 50,- Kč/noc. Předem neobjednané ubytování je nutno dohlásit na prezentaci.

TERÉN

Hřbet s širokou vrcholovou částí, plochými i velmi strmými svahy, svahy i vrcholová část s velkou terénní členitostí – pozůstatky po středověké i novověké těžbě (jámy, kupy, svahové hřbítky, hrázky, rýhoviště, haldy hlušiny). Horský les s různou průběžností, v semifinále místy horské louky.

TRÉNINKOVÝ PROSTOR

Při cestě na start v sobotu i v neděli (stejný prostor pro oba dny), vzdálenost od centra 300 m, tréninkové mapky obdrží oddíly při prezentaci. Respektujte zakázané prostory, dodržujte místo vstupu a výstupu do/z tréninkového prostoru!

TRÉNINKOVÁ MAPA

Nikolaj, stav červen 2015, hl. kartograf Radim Ondráček, měřítko 1:10 000, E5 m, mapový klíč ISOM2000, technologie tisku ofset.

OMEZENÍ BĚŽECKÉHO OBLEČENÍ A OBUTÍ:

Bez omezení.

ZAKÁZANÝ PROSTOR

Všechny lesní prostory vymezené silnicemi nebo místními komunikacemi Jáchymov – Jáchymov (Abertamská zatáčka) – Abertamy (Barbora) – Zálesí – Mariánská – Jáchymov s výjimkou tréninkového prostoru podle tréninkové mapky a cesty na start.

Dále je zakázán vstup do oplocenek zakreslených značkou 524 – Vysoký plot.

POVINNÉ ÚSEKY

Povinné úseky na mapové starty a od sběrné kontroly do cíle jsou značeny červenými fáborky nebo koridory. V neděli mají kategorie finále A Mistrovství ČR 150 m povinný úsek (divácký úsek) při průběhu centrem závodu.

SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronický – SportIdent. Možnost zapůjčení čipu za 40 Kč/den.

V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou kleštěmi do vyhrazených políček na mapě a předat mapu s náhradním ražením v cíli ke kontrole, na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.

Upozornění pro závodníky MČR – závodník je povinen označit průchod do karantény vložením čipu do kontrolní jednotky.

Na startu jsou čtyři předstartovní koridory. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu (CLEAR, 1. koridor) a kontrolu vymazání čipu (CHECK, 3. koridor).

STARTOVNÍ LISTINY

Pro sobotní semifinále budou vyvěšeny v centru závodu a na webu závodu. Pro nedělní finále budou zveřejněny v sobotu večer na webu závodu a následně vyvěšeny v centru závodu. Startovní listiny pro semifinále i finále budou vždy vyvěšeny na startu.

VÝSLEDKY

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru.

Celkové výsledky budou uveřejněny na webu MČR KT 2015.

WIFI

AP se jmenuje Racom-split a v prohlížeči zadejte adresu http://192.168.141.195

Na stránce http://splits.racom.eu budete moci sledovat on-line přenos závodu.

ODDÍLOVÉ STANY

Oddílové stany je možno stavět v centru na označených plochách.

OBČERSTVENÍ

V karanténě po oba dny pitná voda.

V cíli voda, voda se šťávou, případně džusy nebo Birell.

V centru závodu stánky s občerstvením se širokým sortimentem a kafeterie.

WC a MYTÍ

Mobilní TOI-TOI v centru i v karanténě.

Nouzové mytí v lavorech.

ODPADKY

Prosíme, třiďte odpadky, v centru budou 2 druhy odpadkových košů – žlutý na plasty a modrý/černý na běžný odpad. Předem děkujeme za spolupráci!

PRVNÍ POMOC

V centru závodu v prostoru cíle bude k dispozici zdravotní stánek NEMOS GROUP (Nemocnice Ostrov).

ŠKOLKA

V centru bude fungovat dětská školka, kde se postaráme o vaše děti od 2 do 10 let. Výjimky je nutné domluvit s vedoucí školky.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

V neděli v 14:00 v centru závodů, v případě urychlení bude upřesněno rozhlasem. Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci ve všech mistrovských a veteránských kategoriích. Kategorie P2 a T4 vyhlášeny nebudou.

V kategoriích D21 a H21 bude vyhlášeno prvních šest nejlepších závodníků. Prvních šest nejlepších závodníků v kategoriích DH21 je povinno připevnit si na hruď speciální čísla pro vyhlášení vítězů, která obdrží před vyhlášením od pořadatelů.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2015.

JURY

Marie Dlouhá (DKP), Milan Venhoda (SJI), Petr Turczer (KSU)

PROTESTY

Písemné, se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Po závodech na adresu Luděk Krtička, Osvobození 133, 788 14 Rapotín.

PODĚKOVÁNÍ

Pořadatelé děkují partnerům a sponzorům za podporu, zvláštní poděkování patří městu Jáchymov a Lesům města Jáchymov.

INFORMACE

http://www.ekonompraha.cz/zavody/mcrkt2015/

Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com| +420 602 305 007

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu                  Miroslav Kalina

Hlavní rozhodčí                 Luděk Krtička (R1)

Stavitelé tratí                    Vladimír Attl (R2), Libuše Fantová (R2), Zdeněk Koč (R2), Radim   Ondráček (R1)

IOF adviser                       Dušan Vystavěl

 

Semifinále – sobota 20. 6. 2015

START

00 = 12:00, intervalový, Veteraniáda ČR startuje od času 130, závodníci Veteraniády ČR a kategorií P2 a T4 mohou vstupovat do prostoru startu závodu průchodem přes karanténu (v místě startu) od startovního času 120 (14,00 hodin).

 Vzdálenost: 850 m, převýšení 40 m, značeno modrobílými fábory.

Závodníci Mistrovství ČR obdrží mapu na startovní čáře označenou svým jménem, startovním číslem a kategorií. Závodníci Veteraniády ČR, P2 a T4 si odebírají mapu za startem sami standardním způsobem.

Předstartovní koridor je 4minutový, dostavte se do koridoru včas.

STARTOVNÍ ČÍSLA

Se startovními čísly startují pouze závodníci semifinále Mistrovství ČR, kategorie DH 16, 18, 20 a 21. Odběr startovních čísel samoobslužně na předstartu. Závodníci jsou povinni připevnit si startovní čísla viditelně na hruď. Startovní čísla budou v cíli vybírána.

KARANTÉNA

Karanténa se nachází v prostoru startu semifinále. Karanténa je otevřena od 11,00 hodin. Závodníci Mistrovství ČR (kategorie DH 16, 18, 20 a 21) jsou povinni nejpozději v čase 15 (12,15 hodin) projít kontrolním stanovištěm ve vzdálenosti 800 m, převýšení 40 m, z centra závodu, kde orazí kontrolní jednotku SI a pokračují do karantény. Poté se již nemohou vrátit zpět do centra závodu ani do prostoru tréninku, z karantény je možno pokračovat pouze na start.

Zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě.

V karanténě bude k dispozici přístřešek, pitná voda, pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených na startu.

POPISY KONTROL

Jednotlivé rozběhy kategorií Mistrovství ČR DH 16, 18, 20 a 21 mají popisy kontrol pouze na mapě. Všechny ostatní kategorie mají popisy kontrol na mapě a k samoodběru ve druhém startovním koridoru (k dispozici bude izolepa, nůžky, zvýrazňovač).

MAPA

Jáchymovské peklo, stav červen 2015, hl. kartograf Radim Ondráček, měřítko 1:10 000, E5 m, mapový klíč ISOM2000, technologie tisku map a většiny tratí ofset, dotisk části tratí laserem, mapy budou vodovzdorně upraveny, formát A4 pro všechny kategorie. R políčka pro opravné ražení jsou umístěna v levém horním rohu.

Vývraty nejsou mapovány.

Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou již v sobotu od 16:45 hodin.

NEBEZPEČNÝ PROSTOR

V prostoru semifinále severovýchodně od startu se nachází oblast s pozůstatky starých sklepů z padesátých let minulého století. Oblast je na mapě vyznačena jako nebezpečný prostor, platí přísný zákaz vstupu do uvedeného prostoru! Závodní tratě se této oblasti vyhýbají. Další nebezpečné prostory: pozůstatky šachet, propadliště, v terénu značeno páskou.

PŘEBÍHÁNÍ SILNICE

Všechny semifinálové tratě překonávají silnici třetí třídy. Přeběh bude zajišťován rozhodčími, nicméně dbejte všichni zvýšené opatrnosti!

ČASOVÝ LIMIT

90 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle proběhne 90 minut po startu posledního závodníka.

POSTUPOVÝ KLÍČ DO FINÁLE A:

D16, D21                           6 závodnic z každého rozběhu

H16, DH18, DH20          9 závodníků z každého rozběhu

H21                                     8 závodníků z každého rozběhu

Veteraniáda                    prvních 50%, maximálně však 25 závodníků,

v případě méně než 10 startujících všichni

 

Finále – neděle 21. 6. 2015

START

00 = 9:30, intervalový, finále A Mistrovství ČR startuje od času 130.

Všechny kategorie kromě finále A Mistrovství ČR, vzdálenost: 800 m, převýšení 40 m, značeno modrobílými fábory.

Finále A Mistrovství ČR, vzdálenost: 1 100 m, převýšení 40 m, značeno modrobílými fábory, průchod přes karanténu.

Závodníci si odebírají mapu za startem sami standardním způsobem.

Předstartovní koridor je 4minutový, dostavte se do koridoru včas.

STARTOVNÍ ČÍSLA

Se startovními čísly startují pouze závodníci finále A Mistrovství ČR, kategorie DH 16, 18, 20 a 21. Odběr startovních čísel samoobslužně na předstartu. Závodníci jsou povinni připevnit si startovní čísla viditelně na hruď. Startovní čísla budou v cíli vybírána.

GPS

Závodníci DH 21 finále A Mistrovství ČR startují s GPS. Závodníci jsou povinni dostavit se k výdeji GPS umístěnému v prostoru karantény nejpozději 10 minut před svým startem.

KARANTÉNA

Karanténa se nachází v prostoru startu semifinále. Karanténa je otevřena od 11:00 hodin. Závodníci finále A Mistrovství ČR (kategorie DH 16, 18, 20 a 21) jsou povinni nejpozději v čase 150 (12:00 hodin) projít kontrolním stanovištěm ve vzdálenosti 800 m, převýšení 40 m, z centra závodu, kde orazí kontrolní jednotku SI a pokračují do karantény. Poté se již nemohou vrátit zpět do centra závodu ani do prostoru tréninku, z karantény je možno pokračovat pouze na start vzdálený 300 m.

Zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě.

V karanténě bude k dispozici přístřešek, pitná voda, pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených na startu.

POPISY KONTROL

Všechny kategorie mají popisy kontrol na mapě a k samoodběru ve druhém startovním koridoru (k dispozici bude izolepa, nůžky, zvýrazňovač).

MAPA

Eduard, stav červen 2015, hl. kartograf Radim Ondráček, měřítko 1:10 000, E5 m, mapový klíč ISOM2000, tisk map a většiny tratí ofset, dotisk části tratí laserem, mapy budou vodovzdorně upraveny, formát A4 pro všechny kategorie. R políčka pro opravné ražení jsou umístěna v levém dolním rohu.

Vývraty nejsou mapovány.

Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou od 12:15 hodin.

SBĚRNÉ KONTROLY

Ve finálovém závodě jsou použity dvě sběrné kontroly:

Kontrola č. 100 (viz plánek shromaždiště Ne-1) pro kategorie: D16A, D16B, D18A, D18B, D18C, D20A, D20B, D21A, D21B, D21C, D21D, D35A, D35B, H16A, H16B, H16C, H18A, H18B, H18C, H20A, H20B, H20C, H21A, H21B, H21C, H21D, H21E, H35A, H35B, H40A, H40B, H45A, T4

Kontrola č. 101 (viz plánek shromaždiště Ne-2) pro kategorie: D16C, D40A, D40B, D45A, D45B, D50A, D50B, D55A, D55B, D60A, D60B, D65A, D70A, H45B, H50A, H50B, H55A, H55B, H60A, H60B, H65A, H65B, H70A, H70B, H75A, H80A, P2

NEBEZPEČNÝ PROSTOR

V prostoru finále se nachází několik nebezpečných míst: pozůstatky šachet (které mají na dně hlubokou jámu), propadliště, sráz. V terénu značeno páskou, na mapě není značeno. Platí přísný zákaz vstupu do uvedených prostorů. Jedná se o poměrně malé útvary, v mapě by jejich zašrafování znepřehlednilo kresbu.

ČASOVÝ LIMIT

90 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle proběhne 90 minut po startu posledního závodníka.

STARTY PRVNÍCH ZÁVODNÍKŮ FINÁLE A MISTROVSTVÍ ČR

kategorie první start kategorie první start
D16A 168 H16A 130
D16B 110 H16B 80
D16C 41 H16C 0
D18A 146 H18A 160
D18B 71 H18B 90
D18C 60 H18C 11
D20A 140 H20A 156
D20B 81 H20B 96
D21A 160 H20C 0
D21B 47 H21A 150
D21C 0 H21B 46
D21D 2 H21C 1
D35A 110 H21D 0
D35B 36 H21E 6
D40A 106 H35A 91
D40B 56 H35B 1
D45A 117 H40A 100
D45B 70 H40B 0
D50A 90 H45A 101
D50B 61 H45B 0
D55A 89 H50A 46
D55B 47 H50B 1
D60A 107 H55A 67
D60B 1 H55B 17
D65A 111 H60A 77
D70A 60 H60B 5
H65A 46
H65B 1
H70A 81
H70B 21
H75A 41
H80A 131
P2 2
T4 1

PLÁNEK PARKOVÁNÍ A PŘÍJEZDU

prijezd

 

 

 

 

 

 

 

PLÁNEK CENTRA

arena