Mapa

Ukázky mapy

Vzhledem k množství kamenných polí v prostoru mapy jsou zřetelné hranice vegetace kresleny zelenou čárkovanou čárou namísto černé tečkované.

Vývraty nejsou zmapovány.