Výsledky Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva

Kód závodu     : 181014000
Název závodu    : Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva
Datum konání    : 14.10.2018
Místo konání    : Krajníčko
Pořadatel     : EKP – VŠTJ Ekonom Praha
Použitá mapa    : Paníhájek 1:10 000
Ředitel závodu   : Jan Pecka
Hlavní rozhodčí  : Libuše Fantová
Stavitel tratí   : Radim Ondráček
JURY        : Martina Bochenková (DKP)
           Petr Turczer (KSU)
           Zdenka Stará (TBM)

Protokol:

Závod proběhl za slunečného a teplého počasí.
Závodu se zúčastnilo celkem 303 družstev.
V průběhu závodu bylo ošetřeno několik drobných zranění.

Zhruba v polovině závodu došlo při zapisování do databáze závodu k nečekanému pádu výpočetního programu. Po následném restartu počítače byla databáze poškozená a nešlo ji použít. Zhruba po půl hodině se povedlo vyčítání obnovit ze zálohy, bohužel došlo ke ztrátě všech změněných dat provedených od startu závodu (změny pořadí v soupiskách, opravy čipů, zrušené diskvalifikace po kontrole ražení nefunkční kontroly 72 a z důvodu špatně přiřazené varianty tratě MSK1 v DH14). V případech změn v soupiskách a změn čipů nedokázal systém přiřadit závodníkům správný SI protokol a přiřadil jim statut DISK. Proto nebylo možné vyvěšovat průběžné výsledky. Změněná data se postupně podařilo dohledávat a opravovat i díky vstřícnosti závodníků, kteří hlásili změny znova.

Pavel Štětínský (MOV7104) podal protest proti diskvalifikaci 1. úseku družstva číslo 411 MSK1 v kategorii DH14, kdy byl závodník Ondřej Damek diskvalifikován za neoražení kontrol, které dle popisu a tratě na mapě neměl. K chybě došlo v systému, kde měl závodník družstva 411 omylem přiřazenu trať 414. Po upozornění byla tato chyba odstraněna. Bohužel se díky pádu systému nestihla projevit na vyvěšených výsledcích. I přes ujištění HR, že diskvalifikace byla zrušena a družstvo 411 je zařazeno ve výsledkové listině, Pavel Štětínský na protestu trval. Jury protest uznala a rozhodla, aby bylo družstvo 411 zařazeno do výsledkové listiny.

Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)

Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů :

DH14         1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek    6. úsek    7. úsek    8. úsek   

DH18         1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek    6. úsek    7. úsek   

DH21         1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek    6. úsek    7. úsek   

DH175       1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek   

DH225       1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek   

DH275       1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek   

DH325       1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek   

MIX ZACI 1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek   

MIX           1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek