Rozpis

KE STAŽENÍ V PDF ZDE.

Pořádající orgán:                   Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:                VŠTJ Ekonom Praha (EKP) a OOB TJ Sokol Pražák (PVD)

Datum:                                        13. – 14. 10. 2018

Shromaždiště (centrum):      louka na západním okraji obce Krajníčko https://mapy.cz/s/2fm0j

Druh závodu-sobota:

 • Mistrovství ČR štafet 2018
 • Veteraniáda ČR štafet 2018
 • Český pohár štafet, Česká liga klubů
 • Veřejný závod štafet

Druh závodu-neděle:

 • Mistrovství ČR klubů 2018
 • Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2018
 • Veteraniáda ČR klubů 2018
 • Česká liga klubů
 • Veřejný závod družstev

Kategorie: sobota / štafety

Mistrovství ČR štafet, D18, D21, H18, H21 (tříčlenné klubové štafety)

Veteraniáda ČR štafet, D105, D135, D165, D195, H105, H135, H165, H195 (tříčlenné klubové štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší; hodnoceny budou pouze klubové štafety)

Veřejný závod štafet, D14, H14, DH12 (tříčlenné štafety; startovat mohou i štafety, které nejsou klubové)

MIX (tříčlenné štafety; nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti)

Kategorie: neděle / družstva

Mistrovství ČR klubů, DH18, DH21 (sedmičlenné klubové štafety; startují 4 závodníci kategorie H a tři závodnice kategorie D; na sudém úseku musí běžet žena)

Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva, DH14 (osmičlenné štafety oblastních výběrů; pořadí úseků – kategorie H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14; na 2., 4., 5. a 7. úseku musí běžet žena)

Veteraniáda ČR klubů, DH175, DH225, DH275 a DH325 (pětičlenné klubové štafety; číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety; musí startovat alespoň 2 ženy; podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší; hodnoceny budou pouze klubové štafety)

Veřejný závod družstev, MIX (pětičlenné štafety; nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti), MIX žactvo (pětičlenné štafety do 14 let; nezáleží na pohlaví ani klubové příslušnosti)

Právo startu: sobota / štafety

Mistrovství ČR štafet – dle Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů sekce OB ČSOS 2018

Veteraniáda ČR štafet, veřejný závod štafet – bez omezení

Právo startu neděle / družstva

Mistrovství ČR klubů, Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva dle Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů sekce OB ČSOS 2018

Veteraniáda ČR klubů, veřejný závod družstev bez omezení

Přihlášky:       do pondělí 1. 10. 2018 v informačním systému ORIS: (štafety), (družstva).

Výjimečně e-mailem: ekonompraha.ob@gmail.com (přihláška je platná po obdržení reply). Přihlášky po prvním termínu do soboty 6. 10. 2018 pouze dle možností pořadatele a za dvojnásobný vklad.

Vklady a platby:

sobota / štafety

D18, D21, D105, D135, D165, H18, H21, H105, H135, H165           570,- Kč

DH12, D14, H14, D195, H195, MIX                                                   480,- Kč

Za štafety v kategoriích D18, D21, H18 a H21 přihlášené do 1. 10. 2018 platí vklad ČSOS.

neděle / družstva

DH14                                                                                                 800,- Kč

DH18, DH21                                                                                    1 220,- Kč

DH175, DH225, DH275                                                               850,- Kč

DH325, MIX                                                                                     750,- Kč

MIX žactvo                                                                                       500,- Kč

Za družstva v kategoriích DH14 a DH18 přihlášené do 1. 10. 2018 platí vklad ČSOS.

Zapůjčení SI-čipu typ 8 (za den)                                             40,- Kč

Veškeré platby zasílejte na účet:       2100577906 / 2010,

Var. Symbol:   218XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS;

Potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci, pokud nebude údaj o zaplacení již v ORISu.

Prezentace:    sobota 9:30 – 11:00 v centru závodu

neděle 7:30 – 8:00 v centru závodu

Soupisky:       na oba závody je nutno vyplnit prostřednictvím informačního systému ORIS, a to:

 • do pátku 12. 10. 2018 do 20:00 hodin pro sobotní závod štafet;
 • do soboty 13. 10. 2018 do 20:00 hodin pro nedělní závod družstev.

Vzdálenosti:

 • parkoviště AUTA – centrum:  0 – 200 m, parkoviště BUS – centrum: 500 m
 • centrum – start: 0 m
 • centrum – cíl: 0 m
 • parkoviště – ubytování: do 20 km

Start:  

sobota / štafety

hromadný po kategoriích ve vlnách od 12:00

neděle / družstva

hromadný po kategoriích ve vlnách od 9:00

Mapy:

sobota / štafety

Helfenburk, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav září 2018, hlavní kartograf: Radim Ondráček, rozměr A4

neděle / družstva

Paníhájek 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav září 2018, hlavní kartograf: Radim Ondráček, rozměr A4

Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.

Způsob ražení:           Elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).

Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v soupisce.

Terén:                             Členitý lesní hřeben, v jižní a střední části s množstvím skalních výchozů, věží a kamenných polí, střídající se pasáže průběžného jehličnatého a listnatého lesa, prudší svahy v okolí zříceniny hradu Helfenburk, severní část porostově rozmanitější, poměrně málo cest, nadmořská výška 530 až 660 m n. m. Prostor nebyl dosud zmapován.

Stravování:     v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.

Předp. časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.

Upozornění:   všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:          závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce Orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2018.

Protesty:         Písemně se vkladem 400 Kč osobně vždy hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti oficiálním výsledkům lze podat do 14 dnů ode dne jejich oficiálního zveřejnění písemně na adresu: VŠTJ Ekonom Praha, Nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, 130 67, případné mailem na adresu ekonompraha.ob@gmail.com

Ubytování:     pořadatel zajišťuje a nabízí ubytování

 1. Bavorov – v tělocvičně, případně v sále kulturního domu na zemi ve vlastním spacáku, cena 80,- /osoba/noc
 2. Prachatice – internát, lůžko, cena 240,- /osoba/noc

Objednávky ubytování zadávejte do přihláškového systému ORIS.

Nabídka stravovaní v místech ubytování:

 1. Bavorov – školní jídelna

Večeře 13.10. –  polévka – vývar, kuřecí řízek s bramborem a oblohou, pití (bezlepková verze = přírodní řízek) – čas večeře 18.00 – 19.30

Cena:  80,- / večeře

Snídaně 14. 10. – obložený talíř (sýr, šunka, máslo), k dispozici pečivo, dále vločky, bílý jogurt, čaj, káva, mléko – čas snídaně 7.00 – 8.00

Cena:  55,- / snídaně

 1. Prachatice – internátní jídelna

Večeře 13.10. –  kuřecí řízek s bramborem a oblohou, pití (bezlepková verze = bezlepková strouhanka) – čas večeře 18.00 – 19.30

Cena:  80,- / večeře

Snídaně 14. 10. – obložený talíř (sýr, šunka, máslo, džem), k dispozici pečivo /i bezlepkové/, dále vločky, čaj, káva, mléko – čas snídaně 7.00 – 8.00

Cena:  55,- / snídaně

Stravovaní v místech ubytování i požadavky na bezlepkovou verzi nutno objednat v ORISu do 1. 10. 2018.

Doporučujeme využít nabídku stravovaní v místech stravování, zvláště pak  v Bavorově, kde je nabídka jiného stravování nedostatečná.

Adresa stránky závodu:        http://www.ekonompraha.cz/zavody/mcr2018/

E-mail:                                           ekonompraha.ob@gmail.com

Kontakt na pořadatele:        Jan Pecka, janpecka@iol.cz, +420 608728529

 

Hlavní pořadatelé:

sobota / štafety

ředitel: Jan Pecka

hlavní rozhodčí: Radim Ondráček (R1)

stavitel tratí: Libuše Fantová (R1),

 

neděle / družstva

ředitel: Jan Pecka

hlavní rozhodčí: Libuše Fantová (R1)

stavitel tratí: Radim Ondráček (R1)

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB dne 26. 8. 2018

 

Jan Pecka, ředitel závodů

Radim Ondráček, Libuše Fantová, hlavní rozhodčí

1 – centrum Krajníčko, 2 – Bavorov, 3 – Prachatice