Pokyny

V pdf ke stažení v ORISu.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO OBA DNY

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: VŠTJ Ekonom Praha (EKP) a OOB TJ Sokol Pražák (PVD)

Datum: 13. – 14. 10. 2018

Shromaždiště (centrum): louka na západním okraji obce Krajníčko https://mapy.cz/s/2fm0j

Druh závodu-sobota:

  • Mistrovství ČR štafet 2018
  • Veteraniáda ČR štafet 2018
  • Český pohár štafet, Česká liga klubů
  • Veřejný závod štafet

Druh závodu-neděle:

  • Mistrovství ČR klubů 2018
  • Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2018
  • Veteraniáda ČR klubů 2018
  • Česká liga klubů
  • Veřejný závod družstev

Parkování a příjezd na shromaždiště – osobní automobily:
Parkování je organizované pořadatelem. Osobní automobily parkují na louce, která se nachází u shromaždiště. Bude vybíráno parkovné 50,- Kč/automobil za oba dny.

Parkování a příjezd na shromaždiště – autobusy:
Parkování je organizované pořadatelem. Autobusy parkují na zpevněné ploše v zemědělském areálu. Bude vybíráno parkovné 100,- Kč/autobus za oba dny.
Cesta na shromaždiště je značena oranžovými fáborky.

Vzdálenosti:

parkoviště AUTA – centrum: 0 – 200 m, parkoviště BUS – centrum: 500 m
centrum – start: 0 m
centrum – cíl: 0 m
parkoviště – ubytování: do 20 km

Prezentace:

sobota 9:30 – 11:00 v centru závodu
neděle 7:30 – 8:00 v centru závodu

Terén:

Členitý lesní hřeben, v jižní a střední části s množstvím skalních výchozů, věží a kamenných polí, střídající se pasáže průběžného jehličnatého a listnatého lesa, prudší svahy v okolí zříceniny hradu Helfenburk, severní část porostově rozmanitější, poměrně málo cest, nadmořská výška 530 až 660 m n. m. Prostor nebyl dosud zmapován.

Upozornění: V prostoru závodu probíhá kácení kvůli kůrovcové kalamitě. Stav mapy je k 8. 10. 2018, v prostoru mohou být další nové paseky, které nejsou vyznačeny v mapě. Dále se podél cest můžou vyskytovat velké nepřekonatelné hromady klád, které nejsou v mapě zakresleny.

Způsob ražení:

Elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m), včetně cílové kontroly, poslední úseky razí kontaktně do krabičky u rozhodčího až za cílovou čarou.
Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v soupisce.
V případě selhání elektronického ražení razí závodníci do R-políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro mechanické ražení jsou umístěna vždy v levém dolním okraji mapy.
Nulování (označeno CLEAR SI) a kontrola SI-čipů (označeno CHECK SI) je umístěna v blízkosti předávky, bude označeno nápisem v prostoru shromaždiště a na pláncích centra pro oba dny. Vyčítání čipů bude umístěno bezprostředně za cílovým prostorem. Závodník je povinen si bezprostředně po svém doběhu vyčíst čip.

Popisy kontrol: Pouze na mapách.

Použití zvláštních mapových symbolů:
černý křížek jiný objekt
hnědý trojúhelník plošinka
Vývraty nejsou mapovány.
Vzhledem k množství kamenných polí v prostoru mapy jsou zřetelné hranice vegetace kresleny zelenou čárkovanou čárou namísto černé tečkované.

Povinné úseky:

start -> začátek orientace (mapový start),

divácký úsek a divácká kontrola jsou přístupné ,

sběrná kontrola, (číslo 100) -> cíl; sběrná kontrola není přístupná
Povinné úseky jsou vyznačeny v dále uvedených pláncích centra. Povinné úseky jsou značeny koridory. Dodržování povinných úseků bude kontrolováno pořadateli. V případě jejich nedodržení bude závodník (a štafeta) diskvalifikován.

Délky povinných úseků:

mapový start 200m sobota, 230m neděle
divácký úsek 250m sobota, 160m neděle
sběrka-cíl 230m sobota, 210m neděle

Závodní prostor:

Veškerý prostor mimo centra závodu (viz plánky centra) a cesty do centra. Zakázané prostory: veškeré oplocenky v závodním prostoru. Nedodržení zakázaných prostorů bude trestáno diskvalifikací. Do závodního prostoru vstup povolen pouze po dobu vlastního závodu. Jakýkoli jiný vstup do závodního prostoru s výjimkou diváckých úseků pouze po předchozím souhlasu hlavního rozhodčího. Toto platí i pro trenéry a veškeré doprovázející osoby.

Soupisky:

na oba závody je nutno vyplnit prostřednictvím informačního systému ORIS, a to:
– do pátku 12. 10. 2018 do 20:00 hodin pro sobotní závod štafet;
– do soboty 13. 10. 2018 do 20:00 hodin pro nedělní závod družstev.
Na prezentaci již budou prováděny pouze změny.

Startovní listiny:

Startovní listiny pro oba dny budou vydávány oddílům na prezentaci, budou rovněž vyvěšeny na shromaždišti.

Předpokládané časy vítězů:  dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti.
Mezičasy on-line na https://liveresultat.orientering.se/
Konečné výsledky budou zveřejněny na stránkách závodu resp. v informačním systému ORISu.

Výdej map: Výdej map v neděli, po hromadném startu zbývajících úseků.

První pomoc: Na shromaždišti je u cíle zajištěna lékařská první pomoc.

Občerstvení: V cíli po doběhu Ondrášovka.

Stánkový prodej:
Stánek Pivovaru Dudák –točené pivo, limonáda, nealko pivo
Kavárna – Kafetérie
Bufety: klobása, zvěřinový guláš, polévky, rizoto, těstovinový salát, koláče, čaj
Kavárna UŠÁK – espresso, buchty, koláče. V kavárně je možno zakoupit čelenku s motivem závodu za 120,- Kč.
Stánky se sportovním zbožím.

Šatny: Možnost postavení klubových stanů na shromaždišti ve vyznačeném prostoru. Přenocování na shromaždišti není povoleno.

Omezení běžeckého oblečení a obutí:
Bez omezení.

Mytí:

Koupaliště v dolní části parkoviště, lavory, viz plánek. Je přísně zakázáno používat mýdla a šampony!!!

WC:

TOI-TOI v centru, viz plánek shromaždiště.

Odpady – třídění: na shromaždišti budou umístěny pytle na odpadky – žluté na plasty, modré na směsný odpad.

Školka:

V centru závodu bude po oba dny v provozu školka, viz plánek shromaždiště.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje následující ubytování:
1. Bavorov – v tělocvičně, případně v sále kulturního domu na zemi ve vlastním spacáku, cena 80,- /osoba/noc.
Vstup pouze po přezutí. Tělocvična a škola bude otevřena od 17:00. V neděli je nutno ubytovací zařízení vyklidit do 9:00.
2. Prachatice – internát, lůžko, cena 240,- /osoba/noc

Při prezentaci obdrží oddíly, které si ubytování objednaly, ubytovací poukaz s vyznačením místa ubytování.

Stravovaní v místech ubytování:
1. Bavorov – školní jídelna
Večeře 13.10. – polévka – vývar, kuřecí řízek s bramborem a oblohou, pití (bezlepková verze = přírodní řízek) – čas večeře 18.00 – 19.30
Snídaně 14. 10. – obložený talíř (sýr, šunka, máslo), k dispozici pečivo, dále vločky, bílý jogurt, čaj, káva, mléko – čas snídaně 7.00 – 8.00
2. Prachatice – internátní jídelna
Večeře 13.10. – kuřecí řízek s bramborem a oblohou, pití (bezlepková verze = bezlepková strouhanka) – čas večeře 18.00 – 19.30
Snídaně 14. 10. – obložený talíř (sýr, šunka, máslo, džem), k dispozici pečivo /i bezlepkové/, dále vločky, čaj, káva, mléko – čas snídaně 7.00 – 8.00

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce Orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2018.

Protesty:

Písemně se vkladem 400 Kč osobně vždy hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti oficiálním výsledkům lze podat do 14 dnů ode dne jejich oficiálního zveřejnění písemně na adresu: VŠTJ Ekonom Praha, Nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, 130 67, případné mailem na adresu ekonompraha.ob@gmail.com.

Jury:

Zdenka Kozáková TBM7952
Martina Bochenková DKP8757
Petr Turczer KSU7945

Hlavní pořadatelé:
sobota / štafety
ředitel: Jan Pecka
hlavní rozhodčí: Radim Ondráček (R1)
stavitel tratí: Libuše Fantová (R1),

neděle / družstva
ředitel: Jan Pecka
hlavní rozhodčí: Libuše Fantová (R1)
stavitel tratí: Radim Ondráček (R1)

Adresa stránky závodu: http://www.ekonompraha.cz/zavody/mcr2018/
E-mail: ekonompraha.ob@gmail.com
Kontakt na pořadatele: Jan Pecka, janpecka@iol.cz, +420 608728529

Upozornění: Účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu. Účastníci akcí mohou být fotografováni pro reportážní účely a svojí účastí souhlasí s tím, aby byly jejich fotografie za uvedeným účelem zpracovávány a zveřejňovány. Za odložené věci pořadatel neodpovídá. Pořadatel bude zpracovávat osobní informace účastníků za účelem zpracování a vyhodnocení výsledků akce, účastí na akci účastníci vyjadřují s tímto zpracováváním souhlas.

Poděkování: Pořadatelé děkují panu Danielu Šoltysovi za umožnění umístění centra závodu a parkoviště na jím obhospodařovaných pozemcích a dále za jeho pomoc a podporu při přípravě akce.
Poděkování patří také obci Krajníčko, jmenovitě paní starostce Haně Krsové, místnímu Hasičskému sdružení za spolupráci při pořádání a všem partnerům Oddílu orientačního běhu Ekonom Praha a TJ Sokola Pražák.

V Praze, 10. 10. 2018

Jan Pecka, ředitel závodů
Radim Ondráček, Libuše Fantová, hlavní rozhodčí a stavitelé

USTANOVENÍ PRO SOBOTNÍ ZÁVOD MISTROVSTVÍ ČR ŠTAFET 2018
A VETERANIÁDY ČR ŠTAFET 2018

Kategorie: sobota / štafety
Mistrovství ČR štafet: D18, D21, H18, H21 (tříčlenné klubové štafety)

Veteraniáda ČR štafet: D105, D135, D165, D195, H105, H135, H165, H195 (tříčlenné klubové štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší; hodnoceny budou pouze klubové štafety)

Veřejný závod štafet: D14, H14, DH12 (tříčlenné štafety; startovat mohou i štafety, které nejsou klubové)
MIX (tříčlenné štafety; nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti)

Startovní čísla:

Startovní čísla budou vydávána na prezentaci. Připevňují se na hruď. Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněno odstartovat. Počet teček uvedených na čísle je roven číslu úseku. Startovní čísla se po doběhu v cíli vybírají. Přidělení startovního čísla je uvedeno ve startovní listině. Rozdělení čísel do kategorií je uvedeno v tabulce.

Start:

Start je hromadný po kategoriích ve vlnách od 12:00 hodin.
Hromadný start posledních úseků zbylých štafet bude ohlášen rozhlasem.

Mapy:

Helfenburk, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav říjen 2018, mapoval: Radim Ondráček, hlavní kartograf: Radim Ondráček, tisk: laser, Žaket, rozměr A4
Mapy jsou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.

GPS tracking:

Členům vybraných štafet kategorie D21 a H21 budou přiděleny GPS jednotky, s nimiž jsou povinni absolvovat závod.
Seznam vybraných štafet D21 / H21 bude vyvěšen na shromaždišti.
Závodníci si na prezentaci 10 – 30 minut před startem vyzvednou vestu. Následně se 5 – 10 minut před startem opět dostaví na prezentaci, kde jim pořadatel nainstaluje GPS jednotku do vesty. V případě výrazné ztráty štafety bude na dalších úsecích GPS jednotka přidělena jiným štafetám. O této změně budou závodníci informováni rozhlasem. Závodníci odevzdají GPS jednotku i s vestou ihned po doběhu v cílovém prostoru.
GPS záznam bude zpřístupněn po ukončení nedělního závodu.

Průběh závodu:
Závodníci 1. úseků startují hromadně z vymezeného prostoru, kam se po vynulování a zkontrolování SI-čipu dostaví 3 minuty před startem své kategorie.
Všechny kategorie absolvují koridorem vyznačený povinný úsek od místa hromadného startu/předávky k mapovému startu, který je vyznačen lampionem a transparentem START.
Při vlastním závodě všechny kategorie probíhají koridorem vyznačeným diváckým úsekem přes shromaždiště, poté nabíhají do závěrečné části tratě, která trvá cca 5 – 7 minut (hlídejte si průběh vašich předběžců).
Ze sběrné kontroly běží závodníci koridorem vyznačený povinný úsek. Na v terénu označeném místě (za sběrnou kontrolou) odhazují mapu. Až po naražení cílové kontroly dotykem rukou předávají štafetu.
Závodníci 2. a dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip.
Závodníci 2. a dalších úseků si po předávce odebírají mapu samoobslužně ve vyznačeném prostoru (mapa je viditelně označena číslem štafety a úseku – úseky jsou odlišeny počtem teček) a koridorem pokračují na mapový start, který je vyznačen lampionem a transparentem START.
U závodníků posledních úseků rozhoduje o umístění pořadí na cílové čáře. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI-čipu do cílové jednotky.
Všichni závodníci jsou povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip.
Vzorový start prvních úseků a vzorová předávka bude provedena v 11:40.

Časový limit: 240 minut, uzavření cíle v 16:35.

Vyhlášení vítězů:

cca v 15:30. Bude upřesněno rozhlasem.
Vyhlašováni budou závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích.
Současně proběhne i vyhlášení dlouhodobých soutěží jednotlivců ČSOS za sezónu 2018: Manufaktura ČP 2018, INOV8 cup 2018, a Český pohár veteránů.

Plánek shromaždiště – SOBOTA

Parametry tratí SOBOTA:

USTANOVENÍ PRO NEDĚLNÍ ZÁVOD MISTROVSTVÍ ČR KLUBŮ 2018,
MISTROVSTVÍ ČR OBLASTNÍCH VÝBĚRŮ ŽACTVA 2018
A VETERANIÁDY ČR KLUBŮ 2018
Kategorie: neděle / družstva
Mistrovství ČR klubů: DH18, DH21 (sedmičlenné klubové štafety; startují 4 závodníci kategorie H a tři závodnice kategorie D; na sudém úseku musí běžet žena)

Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva: DH14 (osmičlenné štafety oblastních výběrů; pořadí úseků – kategorie H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14; na 2., 4., 5. a 7. úseku musí běžet žena)

Veteraniáda ČR klubů: DH175, DH225, DH275 a DH325 (pětičlenné klubové štafety; číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety; musí startovat alespoň 2 ženy; podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší; hodnoceny budou pouze klubové štafety)

Veřejný závod družstev: MIX (pětičlenné štafety; nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti), MIX žactvo (pětičlenné štafety do 14 let; nezáleží na pohlaví ani klubové příslušnosti), náročnost úseků podle kategorií: DH14-DH12-DH12-DH12-DH14

Startovní čísla:

Startovní čísla budou vydávána na prezentaci. Připevňují se na hruď. Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněno odstartovat. Počet teček uvedených na čísle je roven číslu úseku, přičemž 1. úsek předává po doběhu své startovní číslo 4. úseku a ten potom případně 7. úseku, 2. úsek předává po doběhu své startovní číslo 5. úseku a ten potom případně 8. úseku a 3. úsek případně předává po doběhu své startovní číslo 6. úseku. Startovní čísla se po doběhu posledních tří úseků v cíli vybírají. Přidělení startovního čísla je uvedeno ve startovní listině. Rozdělení čísel do kategorií je uvedeno v tabulce.

Start:

Start je hromadný po kategoriích ve vlnách od 9:00 hodin.

Hromadný start posledních úseků zbylých družstev bude ohlášen rozhlasem.

Mapy: Paníhájek, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav říjen 2018, mapoval: Radim Ondráček, Zdeněk Janů, hlavní kartograf: Radim Ondráček, tisk: laser, Kartum, rozměr A4 pro kategorie Mix žáci, DH14 a DH325, ostatní kategorie mají rozměr mapy A3
Mapy jsou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.

GPS tracking: Členům vybraných družstev kategorie DH21 budou přiděleny GPS jednotky, s nimiž jsou povinni absolvovat závod.
Seznam vybraných družstev DH21 bude vyvěšen na shromaždišti.
Závodníci si na prezentaci 10 – 30 minut před startem vyzvednou vestu. Následně se 5 – 10 minut před startem opět dostaví na prezentaci, kde jim pořadatel nainstaluje GPS jednotku do vesty. V případě výrazné ztráty štafety bude na dalších úsecích GPS jednotka přidělena jiným štafetám. O této změně budou závodníci informováni rozhlasem. Závodníci odevzdají GPS jednotku i s vestou ihned po doběhu v cílovém prostoru.
GPS záznam bude zpřístupněn po ukončení nedělního závodu.

Průběh závodu:
Závodníci 1. úseků startují hromadně z vymezeného prostoru, kam se po vynulování a zkontrolování SI-čipu dostaví 3 minuty před startem své kategorie.
Všechny kategorie absolvují koridorem vyznačený povinný úsek od místa hromadného startu/předávky k mapovému startu, který je vyznačen lampionem a transparentem START.
Při vlastním závodě všechny kategorie probíhají koridorem vyznačeným diváckým úsekem přes shromaždiště, poté nabíhají do závěrečné části tratě, která trvá cca 3 – 5 minut, poslední úseky 6 – 9 minut (hlídejte si průběh vašich předběžců).
Ze sběrné kontroly běží závodníci koridorem vyznačený povinný úsek. Na v terénu označeném místě (za sběrnou kontrolou) odhazují mapu. Až po naražení cílové kontroly dotykem rukou předávají štafetu.
Závodníci 2. a dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip.
Závodníci 2. a dalších úseků si po předávce odebírají mapu samoobslužně ve vyznačeném prostoru (mapa je viditelně označena číslem štafety a úseku – úseky jsou odlišeny číslicí za lomítkem) a koridorem pokračují na mapový start, který je vyznačen lampionem a transparentem START.
U závodníků posledních úseků rozhoduje o umístění pořadí na cílové čáře. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI-čipu do cílové jednotky.
Všichni závodníci jsou povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip.
Vzorový start prvních úseků a vzorová předávka bude provedena v 8:40.

Časový limit: 480 minut, uzavření cíle v 17:30.

Vyhlášení vítězů:

cca v 15:00. Bude upřesněno rozhlasem.
Vyhlašováni budou závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích.
Současně proběhne i vyhlášení dlouhodobých soutěží ČSOS za sezónu 2018: Český pohár štafet 2018 a Česká liga klubů

Plánek shromaždiště – NEDĚLE

Parametry tratí – NEDĚLE


Řazení map


Zadní strana mapy, ukázka označení startovního čísla a úseku:

Plánek příjezdu na parkoviště v Krajníčku

Plánek průjezdu Bavorovem

Plánek uzavírek v okolí na trasách možných příjezdů