Příjezd a plánek centra

Pozor na omezení na D10, ve směru od Prahy se mohou v sobotu dopoledne tvořit kolony.

Prosíme vás, abyste pro příjezd do centra závodu využívali pouze určenou trasu, která bude také v obci vyznačena.

Po příjezdu do Jabkenic po silnici II/275 pokračujte skrz obec směrem na Semčice. Minete dřevěnou zvonici a za obchodem Coop odbočte doprava.

Mapa příjezduPlánek centra