Rozpis

Rozpis ke stažení (PDF, 52 kB)

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV V MTBO 2014 (MEMORIÁL TOMÁŠE SIKORY)
17. – 18. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2014

Pořadatel

Český svaz orientačních sportů

Technické provedení

VŠTJ EKONOM PRAHA (oddíl orientačního běhu)

Datum

4. 10. 2014 – dopoledne SPRINT, odpoledne MIDDLE
5. 10. 2014 – MČR DRUŽSTEV

Centrum závodu

Říčany, ZŠ u Říčanského lesa – 49°59’21.535″N, 14°41’9.170″E

Prezentace

Pátek 3. 10. 2014 – 20:00 až 21:00
Sobota 4. 10. 2014 – 7:30 až 9:00
Neděle 5. 10. 2014 – 8:30 až 9:30

Start

SPRINT – intervalový – 9:30
MIDDLE – intervalový – 14:00
DRUŽSTVA – hromadný – 10:00 (OPEN – intervalový – cca 10:15)

Vzdálenosti

Centrum – parkoviště: 0 – 300 m
Centrum – ubytování: 0 km
Centrum – vyhlášení (večerní akce): 500 m
Centrum – start SPRINT: 2 km
Centrum – cíl SPRINT: 1 km
Centrum – start MIDDLE: 4 km
Centrum – cíl MIDDLE: 4,5 km
Centrum – start/cíl DRUŽSTVA: 0 km

Terén

SPRINT – lesní sprint, u některých kategorií max 10 % závodu v zástavbě. Středně kopcovitý terén v údolí Rokytky, hustá síť cest s různorodou, ale většinou dobrou, sjízdností.
MIDDLE – mírně zvlněný terén s několika prudšími svahy. Středně hustá až hustá síť cest různorodé sjízdnosti. Prostor pro orientační závody dosud nepoužitý.
DRUŽSTVA – mírně zvlněný terén s hustou sítí cest různorodé sjízdnosti.

Společnou vlastností všech tří prostorů je poměrně slušná odolnost proti vodě (letos zde louže a bahno vysychají celkem rychle) a větší množství kořenů na cestách.

Mapa

SPRINT – 1 : 7 500, E=5m, autor Martin Sajal, nebude vodovzdorně upravena
MIDDLE – 1 : 15 000, E=5m, autor Jan Kabát, nebude vodovzdorně upravena
DRUŽSTVA – 1 : 15 000, E=5m, autoři Martin Sajal (klasifikace pro MTBO), Radim Ondráček, Milan Borovička (topografický podkad), mapa bude v mapníku

Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010.
Formát A4, stav září 2014.

Kategorie

SPRINT & MIDDLE
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40Long, M40Short, M50, M60
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
OPEN Long, OPEN Short

DRUŽSTVA
5 členná družstva (MWMWM), OPEN Long, OPEN Short

Právo startu, předpokládaný čas vítězů a délky tratí se řídí Prováděcími pokyny MTBO pro rok 2014. V družstvech mohou startovat i závodníci příslušného oddílu na základě registrace v pěším OB. Družstva s neregistrovanými závodníky mohou v závodě startovat, nebudou však klasifikována v hodnocení MČR družstev. Pro zařazení do MČR může v družstvu hostovat nejvýše jeden člen. Hostování se nahlašuje pořadatelům podáním soupisky družstva.

Přihlášky

Přes přihláškový systém ORIS do neděle 28. 9. 2014 23:59:59 za základní startovné. Neregistrovaní a příchozí zasílejte přihlášky na mirek.kalina@gmail.com. Přihlášky po termínu pouze dle kapacitních možností pořadatele za zvýšené startovné.

Vklady

SPRINT & MIDDLE
WM14 – 60 Kč / závod
WM17, WM20 – 110 Kč / závod
WM21, WM40, WM50, M60 – 150 Kč / závod

DRUŽSTVA – 650 Kč / družstvo

Ceny platí pro registrované závodníky sekce MTBO pro rok 2014

OPEN Long – 150 Kč / závod
OPEN Short – 100 Kč / závod

Zapůjčení čipu: 40 Kč / závod (od neregistrovaných bude vybírána záloha 800 Kč)

Vklady a poplatky za ubytování uhraďte na účet VŠTJ Ekonom Praha 2100577906/2010 (Fio Banka, a.s.), jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace.

Ražení

Elektronické SportIdent

Ubytování

Tělocvična (přímo v centru závodu) – 80 Kč / osoba / noc (možné již od pátku)

Požadavky na ubytování zadávejte v přihláškovém systému u sobotního závodu ve sprintu. Úhradu proveďte na účet společně se startovným.

Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje.

Stravování

Stánkový prodej v centru závodu s běžným sortimentem + několik restaurací v Říčanech.

Parkování

Parkování bude možné v okolí školy na veřejných komunikacích.
Parkování bude částečně organizováno pořadateli. Parkovné nebude vybíráno.

Úschova kol

V centru závodu (bude upřesněno v pokynech)

Školka

V centru závodu
Sobota (9.00 – 11.30, 13.30 – 17:30), neděle (10.00 – 13.00)

Vyhlášení vítězů

SPRINT – ihned po skončení závodu v centru, cca 12:00
MIDDLE – při večerním programu, následně proběhne i vyhlášení konečného pořadí ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2014
DRUŽSTVA – ihned po skončení závodu v centru, cca 14:00

Protesty

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.

Předpis

Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2014.

Technická kontrola

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5″. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).

Informace

http://ob.vse.cz/zavody/mtbo2014/
Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com | +420 602 305 007
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

Funkcionáři závodu

ředitel závodu – Miroslav Kalina
hlavní rozhodčí – Miroslav Seidl
stavitel tratí – Martin Sajal (middle, družstva), Markéta Kalinová (sprint)

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 29. srpna 2014.