Rozpis

ROZPIS
Přeboru Prahy ve sprintu
Přeboru Středočeské oblasti ve sprintu
3. závodu jarního žebříčku Pražské oblasti a Středočeské oblasti
3. závodu jarního veteránského žebříčku
závodu HSH Rankingu (koeficient 1,00)
veřejného závodu (přidružený veřejný a náborový závod pro veřejnost má samostatný rozpis)

Datum: sobota 8. 4. 2006
Pořadatel: VŠTJ Ekonom Praha
Shromaždiště: Praha - Petrovice, areál při ZŠ Bellova (hřiště a zahrada - shromaždiště není kryté, ale v areálu bude možné postavit oddílové stany)
Mapa: Botič river, měřítko 1 : 5 000, E=4m, stav březen 2006, rozměr 30 x 21 cm, autoři M.Seidl, M.Sajal, L.Matušín, mapa nebude vodovzdorně upravena
Terén: tři různé typy:
- sídliště se vším, co k němu patří (paneláky, ulice, chodníky, hřiště, louky, rovina)
- strmý zalesněný svah nad Botičem, porostově různorodý, v dubnu ještě relativně dobře průběžný
- údolí Botiče především s loukami, rovina
Kategorie: D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, H75-
náborová trať (N), tréninková trať (T), HDR (linie - rodiče s dětmi)

kategorie D21, H21 budou rozděleny na základě Rankingu na podkategorie :
- D21L - 90 startujících, D21K - Ostatní
- H21L - 90 startujících, H21K - Ostatní

- držitelé licencí E, R, A (HD18-20) mohou startovat v kategorii DH21 v podkategorii L i nad uvedený počet
- dodatečné přihlášky do kategorii DH21 budou možné jen do podkategorií K
- v případě počtu přihlášených do obou podkategorií DH21 nižšího než 100 budou podkategorie sloučeny
- předpokládané časy vítězů podle soutěžního řádu pro pražskou oblast
Prezentace: v místě shromaždiště, 8:45 - 10:00 hod.
Start: 00 = 10:30 hod.
Vzdálenosti: zastávka MHD - shromaždiště : 200 m
shromaždiště - start : 900 m
cíl - shromaždiště : 0 m
Doprava: - autobusy MHD - do zastávek Jakobiho (271 a 267 z Hájů, 271 ze Skalky) nebo Morseova (154 z Hájů nebo Skalky)
- vlastními dopravními prostředky
Parkování: na parkovišti před ZŠ Bellova nebo v okolních ulicích
Systém ražení: při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI). Závodníci, kteří nevlastní SI čip si jej mohou zapůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 700 Kč
Informace: http://ob.vse.cz/zavody/sprint06/
Přihlášky: - do 31.3.2006 (datum doručení) na e-mailovou adresu: matusin@seznam.cz,
- výjimečně klasickou poštou na adresu: Martin Sajal, Frostova 331, 109 00 Praha 10
- přihlášky e-mailem jsou preferovány, ale tato přihláška je přijata až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení (reply). Přihláška by měla být v povinném formátu ČSOB, musí obsahovat: jméno a příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a kategorii
- přihlášky na klasifikační tratě budou od 1.4.2006 přijímány pouze podle technických možností pořadatele a za dvojnásobné startovné (neplatí pro HD-10, HD-10L, nábor, trénink)
Startovné:
     do 31.3.2006      od 1.4.2006   
žactvo do HD-1430,- Kč50,- Kč
HD-10, HD-10L, nábor, trénink30,- Kč30,- Kč
ostatní kategorie50,- Kč90,- Kč
 
- startovné je možné zaplatit v hotovosti na prezentaci
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu za 10 Kč
- změna času bude považována za dohlášku (dvojnásobný vklad)
Funkcionáři: ředitel závodu - Veronika Kupcová
hlavní rozhodčí - Miroslav Seidl, R2
stavitel tratí - Martin Sajal, Miroslav Seidl
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí PSOB dne 10.3.2006.

ROZPIS
veřejného a náborového závodu v orientačním běhu

Datum: sobota 8. 4. 2006
Pořadatel: VŠTJ Ekonom Praha a Dům UM
Shromaždiště: Praha - Petrovice, areál ZŠ Bellova
Kategorie: děti do 10 let (fáborkovaná trať), žactvo (do 14 let), dorost a dospělí (nad 14 let)
délky tratí 1,5 - 2,5 km
Prezentace: v místě shromaždiště, 10:30 - 12:30 hod.
Start: intrevalový, start prvního závodníka ve 13:00 hod.
Vzdálenosti: shromaždiště - start : 900 m
cíl - shromaždiště : 0 m
Systém ražení: kleštěmi do papírových průkazek
Informace: http://ob.vse.cz/zavody/sprint06/
Přihlášky: na místě, do 12:00
Startovné: 20 Kč
Funkcionáři: ředitel veřejného závodu - Martina Volfová
Ostatní ustanovení jsou společná s rozpisem Přeboru Prahy ve sprintu
VŠTJ Ekonom Praha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkazy na stránky sponzorů akce

Odkaz na stránky SIEMENS - divize Transportní systémy Odkaz na stránky ING LEASE