Pokyny pro závodníky

Datum: sobota 8. 4. 2006
Pořadatel: VŠTJ Ekonom Praha
Klasifikace závodu: – Přebor Prahy ve sprintu
– Přebor Středočeské oblasti ve sprintu
– 3. závod jarního žebříčku Pražské oblasti a Středočeské oblasti
– 3. závod jarního veteránského žebříčku
– závod HSH Rankingu (koeficient 1,00)
– veřejný závod
Shromaždiště: Praha - Petrovice, areál při ZŠ Bellova (hřiště a zahrada - shromaždiště není kryté, ale v areálu bude možné postavit oddílové stany) - umístění viz plánek příjezdové cesty a shromaždiště
Parkování: na parkovišti před ZŠ Bellova nebo v okolních ulicích
Prezentace: – v místě shromaždiště - ve škole, 8:45 - 10:00 hod.
– dohlášky za dvojnásobné startovné (kromě kat. HD-10L, HD-10, Nábor, Trénink) a jen podle možností pořadatele
– změna v rámci oddílu a kategorie za 10 Kč
– změna času bude považována za dohlášku
– půjčovné SI čipu 20 Kč + záloha 700 Kč (záloha se týká pouze neregistrovaných závodníků)
Vzdálenosti: zastávka MHD – shromaždiště : 200 m
shromaždiště – start : 900 m, značeno modrobílými fáborky
cíl – shromaždiště : 0 m
Start: 00 = 10:30 hod.
Mapa: Botič river, měřítko 1 : 5 000, E=4m, stav březen 2006, rozměr 30 x 21 cm, autoři M.Seidl, M.Sajal, L.Matušín, mapa nebude vodovzdorně upravena
– mapa není vytvořena dle mapového klíče ISSOM
– několik výtisků mapy sloužících jako ukázka mapového klíče bude vyvešeno v prostoru shromaždiště (oblast, kterou povedou tratě, bude vystřižena)
– ač jde o novou mapu, od jejího vytištění již došlo v prostoru k několika změnám - tyto změny budou vyznačeny na mapách vyvěšených na startu, v závodních mapách ale dokresleny nebudou (v oblasti 200 metrů za startem je přestavován jez na Botiči; v blízkosti kontrol 82 a 102 se nachází nové kupky a další čerstvé objekty vzniklé při stavbě jezu; plot ohraničující soukromý pozemek v blízkosti kontrol 114, 115 a 118 byl rozebrán a odvezen, stejně jako jedna z budov na tomto pozemku)
Terén: tři různé typy:
– sídliště se vším, co k němu patří (paneláky, ulice, chodníky, hřiště, louky, rovina)
– strmý zalesněný svah nad Botičem, porostově různorodý, v dubnu ještě relativně dobře průběžný
– údolí Botiče především s loukami, rovina
Tratě: předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu pro Pražskou oblast - závod ve sprintu
Systém ražení: – při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI)
– závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI – nevynulování bude potrestáno diskvalifikací
– nezapomeňte si v prostoru prezentace nechat vyčíst svůj čip; učiňte tak co nejdříve, abychom mohli vyvěšovat aktuální výsledky; vyčíst čip mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně neprošli cílem.
– v případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček v pravém horním rohu mapy
Občerstvení: – v cíli – voda a šťáva
– stánek s občerstvením ve škole - sendviče, párek v rohlíku, sladkosti, nealko, ...
– další možnosti: vzdálenosti do 300 m od shromaždiště se nachází restaurace (bowling - otevřeno až od 13h), cukrárna, pivní hospoda
WC: – v domku vedle cíle (jen 2 záchody)
– ve škole (nově zrekonstruované a větší kapacita, ale není umožněn vstup v botech, je třeba se zouvat)
– v prostoru startu WC není!
Zakázané prostory: – veškerý prostor jižně od Novopetrovické ulice je prostorem závodu a mimo vlastní závod do něj platí zákaz vstupu. Prostorem závodu je i úsek mezi školním areálem a autobusovou zastávkou Jakobiho - sem je povoleno vstupovat jen při příjezdu na shromaždiště a při odjezdu po závodě.
– při postupu na předposlední resp. poslední kontrolu všechny kategorie kříží frekventovanou Novopetrovickou ulici. K jejímu překonání slouží výhradně lávka, která je v mapě výrazně vyznačena. Překonávání ulice jiným způsobem je přísně zakázáno a bude znamenat diskvalifikaci.
Upozornění: platí zákaz vstupu do školy v závodní obuvi, zvláště pak v botech s hřeby
Odevzdávání map v cíli: do 13:30
Časový limit: 60 min pro všechny kategorie
Uzavření cíle: 15:00
Protesty: podávají se v cíli hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč a více.
Vyhlášení výsledků: – budou vyhlášeny výsledky žákovských kategorií (do DH-14). Závodníci na 1.-3. místě obdrží diplomy a drobné ceny.
– vyhlášení výsledků Přeboru Prahy ve sprintu proběhne při závodě pořádeném OKP dne 22.4. (Přebor Prahy na klasické trati)
Dětský koutek: Na shromaždišti k dispozici po celý průběh závodu - přesné umístění dětského koutku bude stanoveno podle počasí (venku/vevnitř)
Jury: Kristýna Bořánková (VSP), Pavel Princl (FSP), Jan Šafka (SLP)
Funkcionáři: ředitel závodu - Veronika Kupcová
hlavní rozhodčí - Miroslav Seidl, R2
stavitelé tratí - Martin Sajal, Miroslav Seidl

V návaznosti na tento závod se koná přidružený veřejný a náborový závod, pořádaný ve spolupráci s Domem UM. Start tohoto závodu je ve 13h, přihlašovat se je možné i na místě, bude použito klasické ražení. Vypsané kategorie jsou: děti do 10 let (fáborkovaná trať), žactvo (do 14 let), dorost a dospělí (nad 14 let). Závod se běží na tratích použitých pro Přebor Prahy. Pokyny k tomuto závodu budou vydány samostatně.

VŠTJ Ekonom Praha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkazy na stránky sponzorů akce

Odkaz na stránky SIEMENS - divize Transportní systémy Odkaz na stránky ING LEASE