Rozpis

Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR na klasické trati

Datum:

17. – 18. 9. 2011 (sobota 17. 9. 2011 – semifinále, neděle 18. 9. 2011 – finále)

Místo (centrum):

Fotbalový stadion Bečov nad Teplou (GPS: N 50° 04.875 E 12° 51.239)

Pořadatelský orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt:

VŠTJ Ekonom Praha, oddíl orientačního běhu

Klasifikace:

Závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem (semifinále + finále)
Mistrovství České republiky na klasické trati
Veteraniáda České republiky na klasické trati
Ranking semifinále 1,04, finále A 1,10, finále B 1,06, finále C 1,04, finále DE 1,02
Český pohár, Žebříček A, Český pohár veteránů, veřejný závod

Kategorie:

M ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
Veřejný závod: T3 (úroveň H12), T5 (úroveň H 16), T7 (úroveň H20) do přihlášky uveďte, zda na oba dny, popř. na který den

Předpokládané časy vítězů:

Podle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB

Právo startu:

Pro kategorie DH16 - DH21 podle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011

Přihlášky:

Do 4. 9. 2011 přes přihlašovací systém OB Haná na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp (závodníci registrovaní v sekci OB), výjimečně na email: mirek.kalina(at)gmail.com.
Po tomto termínu za vklady zvýšené o 100% a jen podle možností pořadatele.
V přihlášce uveďte, pokud oddíl přijede autobusem.

Vklady:

Mistrovství ČR, Veteraniáda ČR: 340,- Kč (za oba dny)
Veřejný závod: 140,-Kč/den
Zapůjčení čipu SportIdent: 40,- Kč/den, požadavek uveďte v přihlášce

Vklady a poplatky za ubytování zasílejte na účet VŠTJ Ekonom Praha č. 867820001/5500 (Raiffeisenbank, a.s.), jako variabilní symbol uveďte 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje následující ubytování:

a) nouzové (vlastní karimatka, spacák) Bečov nad Teplou, tělocvična, pouze ze soboty na neděli, bez sprch, cena 50,- Kč/osoba
b) nouzové (vlastní karimatka, spacák) Toužim, tělocvična, možno pátek až neděle, cena 60,- Kč/osoba/noc
c) na postelích, SOU Toužim, sociální příslušenství společné na chodbě, cena 150,‑ Kč/osoba /noc, (kapacita 80 lůžek)
d) na postelích, ubytovna Toužim, sociální příslušenství společné na chodbě, cena 170,- Kč/osoba, noc (kapacita 35 lůžek)

Ubytování objednávejte na mail: mirek.kalina(at)gmail.com a uhraďte společně se vkladem.

Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, na webových stránkách závodu budou uvedeny informace o možnostech dalšího vhodného ubytování.

Stravování:

Pro ubytované v Toužimi možnost sobotní večeře v jídelně SOU (polévka, hlavní jídlo), cena 100,- Kč, a nedělní snídaně, cena 30,- Kč. Stravování je možno objednat i pro ubytované v tělocvičně, která se nachází v bezprostřední blízkosti SOU. Požadavky na stravování zasílejte na mail: mirek.kalina(at)gmail.com a uhraďte společně se vkladem. Stravování bude organizováno pořadatelem při minimálním počtu zájemců 20 osob. Bližší informace budou uvedeny na webu závodu.

Prezentace:

V centru závodu, sobota: 9:30 -11:00, neděle 8:30 – 9:00

Start 00

Sobota, 00 = 12:00, intervalový start
Neděle, 00 = 9:30, intervalový start

Vzdálenosti:

Ubytování Toužim - centrum: 12 000 m
Ubytování Bečov n. T. – centrum: 1 400 m
Parkování - centrum: do 2 000 m
Centrum - cíl: 0 m
Centrum – start sobota: do 2 000 m
Centrum – start neděle do 3 000 m

Parkování:

Možnosti parkování jsou v Bečově nad Teplou a okolí velmi omezené. Před závodem sledujte informace na webu závodu. Parkovné bude upřesněno v pokynech. Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů!!!

Systém ražení:

Elektronické SportIdent,požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 700 Kč.

Terén:

Prostor závodu se nalézá v CHKO Slavkovský les. Nadmořská výška prostoru 550 až 817 metrů nad mořem. Jehličnatý les převážně dobře průběžný střídající se s hustníkovými pasážemi s těžší podložkou. V západní a jihozápadní části skalnatý kopcovitý terén svažující se do údolí řeky Teplé. Severní a východní část rovinatější s výraznými skalnatými kupami a velkým množství kamenů. Středně hustá síť komunikací všech druhů. Bez sezónního porostu a podrostu.

Mapa:

Stav léto 2011, měřítko 1 : 15 000, kategorie od DH 45 výše 1: 10 000, E 5 m
Hl. kartograf Radim Ondráček, mapový klíč ISOM 2000, mapa bude vodovzdorně upravena

Trénink:

Cestou na start semifinále.

Informace:

http://ob.vse.cz/zavody/mcr2011/
Jana Zurynková, zurynkova(at)znalex.cz, tel. 604 783 823

Protesty:

Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího (Petr Turczer, Revoluční 21, 787 01 Šumperk).

Funkce:

Ředitelka závodů: Jana Zurynková
Hlavní rozhodčí: Petr Turczer, R1
Stavba tratí: Radim Ondráček, R1
  Jiří Šedivý

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitelky závodu.

Občerstvení:

V centru závodu běžný sortiment (pivo, nealko, káva, čaj, párky atd.)

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011.

Rozpis závodu byl schválen Soutěžní komisí sekce OB dne 17. 6. 2011.


Petr Turczer                           Jana Zurynková
hlavní rozhodčí                       ředitelka závodu
Rozpis ke stažení v PDF.