Pokyny

Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR v orientačním běhu na klasické trati

Záštitu nad závodem převzala paní Oľga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou

Pokyny ke stažení ve formátu .doc a .pdf

Datum:

17. – 18. 9. 2011 (sobota 17. 9. 2011 – semifinále, neděle 18. 9. 2011 – finále)

Místo (centrum):

Fotbalový stadion Bečov nad Teplou (GPS: N 50° 04.875 E 12° 51.239)

Předpokládané časy vítězů:

Podle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB

Prezentace:

V centru závodu, sobota: 9:30 -11:00, neděle 8:30 – 9:00 (pouze kategorie T)

Vzdálenosti:

Ubytování Toužim - centrum: 12 000 m
Ubytování Bečov n. T. – centrum: 1 400 m
Parkování – centrum:  100 – 2 000 m
Centrum - cíl: 0 m
Centrum – start sobota: 1 800 m/125 m převýšení
Centrum – start neděle: 2 900 m/120 m převýšení

Parkování auta:

Plánek parkování se vzdálenostmi je uveden v příloze pokynů. Parkování je zajištěno na několika parkovištích (P1 až P4), která budou využita v závislosti na aktuálním počasí a naplnění parkovací kapacity!
Vzdálenosti jednotlivých parkovišť:

                                            
P1 – centrum:200 m
P2 – centrum:1 400 m
P3 – centrum:1 500 m
P4 – centrum:1 300 až 2 200 m

Parkoviště budou obsazována v pořadí P1 až P4!!! Snahou pořadatelů je zaparkovat všechna auta na P1 (blízko centra), aby nikdo nemusel parkovat dál - prosím tudíž všechny, aby parkovali co nejúsporněji a akceptovali pokyny pořadatelů. V případě deštivého počasí, nebo naplnění kapacity parkoviště P1, bude parkování zajištěno na záložních parkovištích, proto si nechte dostatečnou časovou rezervu!

Poplatek za parkování 50,- Kč za osobní automobily za oba dny, bude vybírán v sobotu.

Při parkování respektujte pokyny pořadatelů!!!

Parkování autobusy:

Autobusy mohou vyložit závodníky u hlavní silnice 300 m od centra, doporučujeme příjezd od Toužimi kvůli bezpečnému přechodu hlavní silnice. Autobusy budou parkovat u vlakového nádraží v Bečově nad Teplou, při vyložení závodníků obdrží řidič plánek.

Ubytování v tělocvičnách:

Závodníci, kteří mají objednáno ubytování v tělocvičně od pátku do neděle, mají zajištěno ubytování v Tělocvičně 1 (Sportovní hala Toužim), ubytování je možné v pátek 16. 9. 2011 od 18,00 hodin.

Tělocvična 2 (ZŠ Toužim), pro ubytované od soboty do neděle, bude otevřena v sobotu 17. 9. 2011 od 18,00 hodin.

Tělocvična 3 (Sokolovna Bečov nad Teplou), pro ubytované od soboty do neděle, bude otevřena v sobotu 17. 9. 2011 od 18,00 hodin.

Tělocvičny budou po většinu doby otevřeny, proto nenechávejte v objektech žádné cennosti! Doby uzavření tělocvičen budou uvedeny u vstupu. Tělocvičny je nutno vyklidit v neděli 18. 9. 2011 do 9,00 hodin.

Ubytování na postelích Toužim:

Závodníci, kteří si objednali ubytování, obdrží plánek a ubytovací poukaz při prezentaci. Příjezd na ubytování je možný v sobotu 17. 9. 2011 od 18,00 hodin do 20,00 hodin. Ubytovny budou uzamčeny od 24,00 hodin do 6,30 hodin. Odevzdání pokojů v neděli od 7,30 do 9,30 hodin.

Ubytování v centru závodu:

Po dohodě s pořadateli je možno přespání v prostoru centra v oddílových stanech za 50,‑ Kč/osobu/noc.

Stravování Toužim:

Závodníci, kteří si předem objednali stravování v SOU Toužim, obdrží stravenky.

Večeře sobota: 18,00 – 19,00 hodin (bramborová polévka, kuřecí řízek s brambory, okurka)

Snídaně neděle: 7,00 – 8,00 hodin

Omezení běžeckého oblečení a obutí:

Bez omezení.

Terén:

Prostor závodu se nalézá v CHKO Slavkovský les. Nadmořská výška prostoru 550 až 817 metrů nad mořem. Jehličnatý les převážně dobře průběžný střídající se s hustníkovými pasážemi s těžší podložkou. V západní a jihozápadní části skalnatý kopcovitý terén svažující se do údolí řeky Teplé. Severní a východní část rovinatější s výraznými skalnatými kupami a množství kamenů a porostových detailů. Středně hustá síť komunikací všech druhů. Některé paseky mohou být porostlé trávou.

Tréninkový prostor:

Při cestě na start v sobotu (vzdálenost od centra 1 200 m/100 m) i v neděli (vzdálenost od centra 1 500m/85 m převýšení), tréninkové mapky obdrží oddíly při prezentaci.

Zakázaný prostor:

Lesní prostor vymezený silnicemi Bečov nad Teplou–Krásné Údolí–Přílezy–Hlinky-Vodná s výjimkou tréninkových prostorů podle tréninkových mapek a cesty na start. Dále je zakázán vstup do oplocenek zakreslených značkou 524 – Vysoký plot.

Povinné úseky:

Povinné úseky na mapové starty a od sběrné kontroly do cíle jsou značeny červenými fáborky nebo koridory. V neděli povinný úsek divácký úsek při průběhu centrem závodu.

Způsob ražení:

SportIdent, jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát.

Závodník je povinen označit průchod při vstupu do karantény vložením čipu do kontrolní jednotky.

Na startu jsou čtyři předstartovní koridory. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu (1. koridor) a kontrolu vymazání čipu (3. koridor). V případě poruch jednotek SI na kontrolách je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu neprodleně svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončí.

Startovní listiny:

Startovní listiny pro semifinále budou vyvěšeny v centru a na webu závodu. Startovní listiny pro finále budou zveřejněny v sobotu večer na webu závodu a vyvěšeny v centru a v ubytovacích zařízeních Tělocvična 1 a Tělocvična 3. Startovní listiny pro semifinále i finále budou vždy vyvěšeny na startu.

Výsledky:

Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodů.

WiFi:

V centru závodu bude zřízeno bezdrátové připojení k internetu. AP se jmenuje Racom-split a v prohlížeči je potřeba zadat adresu http://192.168.141.195. Na stránce http://splits.racom.eu budete moci sledovat on-line přenos závodu.

Oddílové stany:

Oddílové stany je možno stavět v centru na označených plochách, a to na fotbalovém hřišti mimo hrací plochu (za čárou) a v přilehlém kempu.

Občerstvení:

Na startu po oba dny pitná voda. Na trati na vyznačených místech v mapě voda. Na povinném úseku v neděli (průběh shromaždištěm)

V cíli voda nebo voda se šťávou, v centru závodu stánky s běžným sortimentem (guláš, párky, pivo, limo, koláče, sušenky).

WC, mytí:

WC ToiToi v centru závodu a v místech startů. Nouzové mytí v lavorech u přistavené cisterny v centru. Voda z cisterny není pitná!

První pomoc:

V prostoru centra závodu.

Dětský koutek:

Hlídání dětí je zajištěno v centru závodu.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení vítězů proběhne v neděli, předpokládaný čas v 15,30 hodin. Přesný čas bude vyhlášen komentátorem.

Vyhlášeni budou tři nejlepší závodníci ve všech kategoriích (kromě kategorií T3, T5 a T7), v kategoriích D21 a H21 bude vyhlášeno prvních šest nejlepších závodníků.

Informace:

http://ob.vse.cz/zavody/mcr2011/
Jana Zurynková, zurynkova[at]znalex.cz, tel 604 783 823

Hlavní osoby:

                              
Ředitelka závodů:Jana Zurynková
Hlavní rozhodčí:Petr Turczer, R1
Stavba tratí:Radim Ondráček, R1
Jiří Šedivý

Protesty:

Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího (Petr Turczer, Revoluční 21, 787 01 Šumperk).

Jury:

Zdenka Kozáková (TBM), Pavel Košárek (AOP) a Milan Venhoda (SJI)

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011.

Zajímavosti v okolí:

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou, v zámku je vystaven relikviář svatého Maura

Poděkování:

Pořadatelé děkují partnerům a sponzorům za podporu, zvláštní poděkování městu Bečov nad Teplou a také vlastníku lesa Lesy ČR za vstřícný přístup při přípravě závodu.

Všem závodníkům přejeme úspěšný a příjemně strávený víkend v lesích v okolí Bečova nad Teplou.Semifinále – sobota 17. 9. 2011

Start:

00 = 12:00, Veteraniáda startuje od času 120

Vzdálenost:   1 800 m, převýšení 125 m, značeno modrobílými fábory.

Závodníci Mistrovství ČR obdrží mapu na startovní čáře označenou svým jménem, startovním číslem a kategorií.

Závodníci Veteraniády, T3, T5 a T7 si odebírají mapu za startem sami standardním způsobem.

Předstartovní koridor je 4-minutový, dostavte se do koridoru včas.

Startovní čísla:

Se startovními čísly startují pouze závodníci semifinále Mistrovství ČR, kategorie DH 16, 18, 20 a 21. Odběr startovních čísel samoobslužně na startu. Závodníci jsou povinni připevnit si startovní čísla viditelně na hruď. Startovní čísla budou v cíli vybírána.

Karanténa:

Závodníci Mistrovství ČR (kategorie DH 16, 18, 20 a 21) jsou povinni nejdéle v čase 20 (12,20 hodin) projít kontrolním stanovištěm ve vzdálenosti 1 200 m, převýšení 100 m z centra závodu, na startu tréninku, kde orazí kontrolní jednotku SI. Poté se již nemohou vrátit zpět do centra závodu. Doporučujeme odchod z centra nejpozději v 11,50 hodin.

Zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě.

Na startu bude k dispozici přístřešek, pitná voda, pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených na startu.

Popisy kontrol:

Jednotlivé rozběhy kategorií DH 16, 18, 20 a 21 pouze na mapě. Všechny ostatní kategorie mají popisy kontrol k dispozici pouze k samoodběru ve druhém startovním koridoru (k dispozici bude izolepa, nůžky, zvýrazňovač).

Mapa:

Vitriolka, stav září 2011, hl. kartograf Radim Ondráček, měřítko 1:15 000, E5 m, pro kategorie DH 16, 18, 20, 21, 35, 40 a T7

Psí skalka, stav září 2011, hl. kartograf Radim Ondráček, měřítko 1: 10 000, E5 m, pro kategorie od DH45 výše, T3 a T5

Mapový klíč ISOM 2000, tisk map ofset, mapy budou vodovzdorně upraveny, formát A4 pro všechny kategorie.

Zvláštní mapové značky:

Zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý objekt

V části prostoru závodu (po oba dny) může probíhat těžba dřeva a některé změny již nemusí být zaznamenány do mapy. Případné změny mohou být zakresleny na vzorové mapě na startovní čáře.

Upozorňujeme závodníky, že mapa je generalizována tak, aby odpovídala charakteru terénu a mezinárodním standardům.

Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou v neděli od 12:00 hodin.

Časový limit:

120 min. pro všechny kategorie, uzavření cíle v 18:15 hodin

Postup do finále A:

                                                                                                        
DH 16, DH 18:6 závodníků z každého rozběhu
DH 20: 9 závodníků z každého rozběhu
DH 21:8 závodníků z každého rozběhu
Veteraniáda:prvních 50%, maximálně však 25 závodníků, v případě méně než 10 startujících všichni


Finále – neděle 18. 9. 2011

Start:

00 = 9:30, finále A Mistrovství ČR startuje od 120

Vzdálenost:   2 900 m, převýšení 120 m, značeno modrobílými fábory.

Závodníci si odebírají mapu za startem sami standardním způsobem.

Předstartovní koridor je 4minutový, dostavte se do koridoru včas.

Startovní čísla:

Se startovními čísly startují pouze závodníci finále A Mistrovství ČR: kategorie DH 16, 18, 20 a 21. Odběr startovních čísel samoobslužně na startu. Závodníci jsou povinni připevnit si startovní čísla viditelně na hruď.

Karanténa:

Závodníci finále A Mistrovství ČR (kategorie DH 16, 18, 20 a 21) jsou povinni nejdéle v čase 150 (12,00 hodin) projít kontrolním stanovištěm ve vzdálenosti 1 500 m, 85 m převýšení z centra závodu, na startu tréninku, kde orazí kontrolní jednotku SI. Poté se již nemohou vrátit zpět do centra závodu. Doporučený odchod z centra závodu v 11,30 hodin.

Zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě.

Na startu bude k dispozici přístřešek, pitná voda, pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených na startu.

Popisy kontrol:

Kategorie DH 16, 18, 20, 21, 35 a 40 i na mapě. Všechny kategorie mají popisy kontrol k dispozici formou samoodběru ve druhém startovním koridoru (k dispozici bude izolepa, nůžky, zvýrazňovač).

Mapa:

Bečovský les, stav září 2011, hl. kartograf Radim Ondráček, měřítko 1:15 000, E5 m, pro kategorie DH 16, 18, 20, 21, 35, 40 a T7

Bečovské rybníky, stav září 2011, hl. kartograf Radim Ondráček, měřítko 1: 10 000, E5m, pro kategorie od DH45 výše, T3, T5

Mapový klíč ISOM 2000, tisk map ofset, mapy budou vodovzdorně upraveny, formát A3 pro všechny kategorie.

Zvláštní mapové značky:

Zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý objekt

V části prostoru závodu (po oba dny) může probíhat těžba dřeva a některé změny již nemusí být zaznamenány do mapy. Případné změny mohou být zakresleny na vzorové mapě na startovní čáře.

Upozorňujeme závodníky, že mapa je generalizována tak, aby odpovídala charakteru terénu a mezinárodním standardům.

Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou v neděli 12:30 hodin.

Divácký úsek (průběh shromaždištěm):

Divácký úsek (průběh shromaždištěm) pro kategorie D 21, H 16, H20, H21, na diváckém úseku je občerstvovací stanice, na které je možno nechat vlastní občerstvení.

Schéma zákresu diváckého úseku a sběrky:

Pořadové číslo divácké a sběrné kontroly může být u různých kategorií odlišné.


Časový limit:

180 min. pro všechny kategorie, uzavření cíle v 17:00 hodin

Předpokládané starty prvních závodníků:Pokyny ke stažení ve formátu .doc a .pdf