Rozpis

Datum konání:

5. – 8. 7. 2012

Centrum závodu:

Bečov nad Teplou, fotbalový stadion (50°4'50.714"N, 12°51'16.185"E)

Pořadatel:

VŠTJ Ekonom Praha, oddíl orientačního běhu

Kategorie:

D10L (linie), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21ABC, D35BC, D40BC, D45BC, D50BC, D55BC, D60, D65, H10L (linie), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21ABC, H35BC, H40BC, H45BC, H50BC, H55BC, H60, H65, H70, H75, HDR (linie s doprovodem), T3 (příchozí – orientačně jednodušší trať), T6 (trénink).

V kategoriích HD21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31.5.2012.

Rankingový koeficient E1, E2, E3 a E4 je 1,00. Start E4 bude handicapově.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

Etapy, start, měřítko map a stavitelé:

Etapa Start 00 Měřítko mapy Stavitel tratí
Čtvrtek 5.7. – E1 – krátká trať 12:00 1:10 000  J. Zurynková
Pátek  6.7. – E2 – klasická trať  10:00 1:10 000  M. Seidl
Sobota  7.7. – E3 – sprint 9:00 1:5 000  V. Kalous
odpoledne doprovodný program
Neděle 8.7. – E4 – zkrácená trať 9:00 1:10 000 L. Fantová

Přihlášky:

Přes přihláskový systém OB Haná na www.obhana.cz/prihlasky.asp (závodníci registrovaní v sekci OB), výjimečně na email mirek.kalina@gmail.com

Startovné:

do 1.6.2012  do 17.6.2012  od 18.6.2012 
DH10-DH14,DH65-  350 Kč  450 Kč  550 Kč 
DH16-DH60  500 Kč  650 Kč  800 Kč 
HDR, T3, T6  70 Kč/etapa  70 Kč/etapa  70 Kč/etapa 
DH10-DH14,DH65-/1 etapa  90 Kč/etapa  120 Kč/etapa  150 Kč/etapa 
ostatní/1 etapa  130 Kč/etapa  170 Kč/etapa  210 Kč/etapa 
Zapůjčení čipu SportIdent: 30 Kč/den

Vklady a poplatky za ubytování zasílejte na účet VŠTJ Ekonom Praha č. 867820001/5500 (Raiffeisenbank, a.s.), jako variabilní symbol uveďte 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje následující ubytování:

a) stanový kemp 4.-8.7., fotbalový stadion Bečov nad Teplou, cena 250 Kč / osoba / pobyt

b) tělocvična 5.-8.7. Bečov nad Teplou, tělocvična, cena 60 Kč / osoba / noc

c) na postelích, SOU a TSK Toužim, sociální příslušenství společné na chodbě, cena 170 Kč / osoba / noc (kapacita 100 + 35 lůžek).

Ubytování objednávejte na emailu mirek.kalina@gmail.com a uhraďte společně s vkladem.

Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, na webových stránkách závodu budou uvedeny informace o možnostech dalšího vhodného ubytování.

Prezentace:

V centru závodu, středa 4.7. 19:00 - 21:00, čtvrtek 5.7. 8:30 – 10:30

Vzdálenosti:

Ubytování Toužim - centrum: 12 km
Ubytování Bečov n. T. – centrum: 1,4 km
Parkování - centrum:  do 1,5 km
E1 a E4 – cíl v centru závodu 
E2 10 km, E3 1,5 km
Cíl – start: do 2 km

Parkování:

Možnosti parkování jsou v Bečově nad Teplou a okolí velmi omezené. Před závodem sledujte informace na webu závodu. Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů!!!

Systém ražení:

Elektronické SportIdent,požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 700 Kč.

Terén:

Prostor E1, E2 a E4 se nalézá v CHKO Slavkovský les. Nadmořská výška prostoru 550 až 817 metrů nad mořem. Jehličnatý les převážně dobře průběžný střídající se s hustníkovými pasážemi s těžší podložkou. V západní a jihozápadní části skalnatý kopcovitý terén svažující se do údolí řeky Teplé. Severní a východní část rovinatější s výraznými skalnatými kupami a velkým množství kamenů. Středně hustá síť komunikací všech druhů. Bez sezónního porostu a podrostu.

E3 – městská zástavba v Bečově nad Teplou, park a louky v okolí

Mapy:

Stav jaro 2012, E1, E2 a E4 1:10 000, E3 1 : 5 000

rozměry A3 a A4

Autor Radim Ondráček, mapový klíč ISOM 2000 a ISSOM 2007

Informace:

http://ob.vse.cz/zavody/becov2012

Radim Ondráček, radims.o.maps@seznam.cz, 608 565 964

Funkcionáři:

Ředitel závodů: Radim Ondráček, R1
Hlavní rozhodčí: Jana Bochenková, R3
Stavba tratí: Libuše Fantová, Miroslav Seidl, Vladislav Kalous, Jana Zurynková

Občerstvení:

V centru závodu běžný sortiment (pivo, nealko, káva, čaj, párky atd.)

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2012.

Upozornění, ostatní:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

V cíli etap bude k dispozici dětská školka.


Rozpis ke stažení v PDF.