Pokyny

4 dny orientačního běhu BEČOV 2012

Záštitu nad závodem převzala paní Oľga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou

Pokyny ke stažení ve formátu .doc a .pdf

Pořadatel:

oddíl orientačního běhu VŠTJ Ekonom Praha

Datum:

5. – 8. 7. 2012 (čtvrtek - neděle)

Centrum závodu:

Fotbalový stadion Bečov nad Teplou (GPS: N 50° 04.875 E 12° 51.239)

Parkování:

Informace o parkování jsou uvedeny u jednotlivých etap, dodržujte pokyny pořadatelů!

Prezentace:

V centru závodu, středa 4.7.2012 19:00 – 21:00, čtvrtek 5.7.2012 8:30 – 10:30.
Závodníci přihlášení jen na jednotlivé etapy se mohou prezentovat v cíli etapy které se účastní do 30ti minut před startem 00.
Dohlášky do kategorií HDR, T3 a T6 budou možné v cíli jednotlivých etap do 30ti minut před startem 00 dle možností pořadatele.

Program:

Etapa Start Měřítko mapy Stavitel tratí
Čtvrtek 5.7 E1 – krátká trať 12:00 1:10 000 J. Zurynková
Pátek 6.7. E2 – klasická trať 10:00 1:10 000 M. Seidl
Sobota 7.7. E3 – sprint 9:00 1:4 000 V. Ondráčková
večer Bečovský razič (bude upřesněno)
Neděle 8.7. E4 – zkrácená trať 9:00 1:10 000 L. Fantová

Centrum a cíl Etap 1 a 4:

fotbalový stadion Bečov nad Teplou (GPS: N 50° 04.875 E 12° 51.239)
auta závodníků přijíždějících na jednotlivé etapy budou parkovat na louce dle pokynů pořadatele, provoz bude veden jednosměrně, příjezd na louku od autokempu, odjezd dolů směr Bečov, parkovné nebude vybíráno

Centrum a cíl Etapy 2:

louka 800m JV od obce Hlinky (GPS: N 50° 07.273 E 012° 53.954)
parkování do 500m od cíle bude na silnici vedoucí z Hlinek do Přílezů, provoz bude veden jednosměrně, příjezd od obce Hlinky (viz plánek, bude značeno), prosíme závodníky, aby nejezdili v protisměru, parkovné nebude vybíráno. Převlékání doporučujeme ve vlastních dopravních prostředcích.

Centrum a cíl Etapy 3:

sokolovna a přilehlé hřiště v Bečově nad Teplou (GPS: N 50° 04.934 E 012° 50.222)
parkování na louce u fotbalového hřiště, 1300 m, (GPS: N 50° 04.875 E 12° 51.239)
v Bečově nad Teplou dole pod hradem, 500 m, (GPS: N 50° 05.176 E 012° 50.279), 30Kč/den, viz plánek
v centru Bečova nad Teplou, do 200 m, 50 Kč/hod.
V případě déle trvajícího nepříznivého počasí budou použita náhradní parkoviště v Bečově nad Teplou a u silnice na Toužim (1,3 – 2 km od centra). Informace o případných změnách parkování budou vyhlášeny na vývěskách v centru závodu, v cíli jednotlivých etap a dle možností rozhlasem v centru závodu.
Závod 3. etapy probíhá částečně v městské zástavbě Bečova nad Teplou, za plného provozu. Prosíme závodníky o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům města a zámku.

Vzdálenosti:

Ubytování Toužim - centrum: 12 000 m
Kemp – centrum závodu: 0 m
Parkování – centrum:  100 – 300 m
Centrum - cíl: 0 m
Centrum závodu – cíl E1 a E4: 0 m
Centrum závodu – cíl E2: 9 000 m
Centrum závodu – cíl E3: 1 300 m

Popisy kontrol:

Ve formě piktogramů k samoobslužnému odběru v cíli jednotlivých etap, E1 – žluté, E2 – červené, E3 – bílé, E4 - modré

Startovní čísla:

Budou pouze pro poslední etapu. Se startovními čísly poběží prvních pět závodníků každé kategorie v celkovém součtu po třech etapách. Startovní čísla budou k vyzvednutí samoobslužně na předstartu poslední etapy.

Mapy:

E1 – Psí skalka, 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4
E2 – Bečovský les, 1:10 000, E = 5 m, rozměr A3
E3 – Bečov, 1:4 000, E = 2,5 m, rozměr A4 (změna oproti rozpisu)
E4 – Bečovské rybníky, 1:10 000, E = 5m, rozměr A3
autor Radim Ondráček, březen – září 2011, mapový klíč ISOM 2000 a ISSOM 2007
revize map červen 2012 členy EKP
tisk laserová tiskárna Žaket
Mapy budou vodovzdorně upraveny pouze v případě nepříznivého počasí, na startu všech etap však budou mapníky odpovídajících rozměrů k samoobslužnému odběru. Mapy se v cíli etap nevybírají. Prosíme závodníky, aby se chovali v duchu fair play.

Speciální mapové značky:

E1, 2 a 4: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý objekt
E3: zelené kolečko – výrazný strom, modré kolečko – studna, černé kolečko – jiný umělý objekt (socha, sloup), černý křížek – jiný umělý objekt (prolézačka apod.)
V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami: 201 Neschůdný sráz, 304.1 Nepřekonatelné vodní těleso, 421 Nepřekonatelná vegetace, 521.1 Nepřekonatelná zeď, 524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada, 526.1 Budova. Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 709 Nepřístupná oblast (fialové šrafy)

Terén:

Prostor závodu se nalézá v CHKO Slavkovský les. Nadmořská výška prostoru 550 až 817 metrů nad mořem. Jehličnatý les převážně dobře průběžný střídající se s hustníkovými pasážemi s těžší podložkou. V západní a jihozápadní části skalnatý kopcovitý terén svažující se do údolí řeky Teplé. Severní a východní část rovinatější s výraznými skalnatými kupami a množstvím kamenů a porostových detailů. Středně hustá síť komunikací všech druhů. Některé paseky mohou být porostlé trávou.
E3: město Bečov nad Teplou a přilehlé louky

Zakázaný prostor:

Během závodu platí přísný zákaz vstupu do oplocenek, na čerstvě osázené plochy a do prostor označených v mapě svislými fialovými šrafy.
Nedodržení bude trestáno diskvalifikací.

Start:

E1 – 12:00 – 1,5km / 125m
E2 – 10:00 – 0,5km / 0m
E3 – 9:00 – 0,8km / 50m
E4 – 9:00 – 1,1km / 75m
Na start je nutno se dostavit alespoň 4 minuty předem, na start 4. etapy (hendikep) alespoň 10 minut předem.
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Na startu není k dispozici WC. Prosíme, použijte WC na shromaždišti etap.

Starty prvních závodníků v kategoriích – 4. ETAPA

Budou zveřejněny na vývěsce v centru v průběhu 1. etapy a na internetové stránce závodu.
V hendikepu startují závodníci se ztrátou na vítěze menší než 40 minut, ostatní startují v minutových intervalech po těchto závodnících. Prvních 5 závodníků v každé kategorii startuje se startovními čísly, která si odeberou na předstartu.

Způsob ražení:

SportIdent, jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát.
Závodník je na startu povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu . V případě poruch jednotek SI na kontrolách je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu neprodleně svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončí.
Tratě HD10L, HDR budou značené oranžovými fáborky. Za chybějící kontrolu + 5 min. V doprovodu rodičů mohou startovat pouze závodníci kategorie HDR. Závodníci kategorie HDR, T3 a T6 mohou odstartovat v libovolný startovní čas, nejpozději však ve startovním čase 150, ve zvláštním startovním koridoru.

Občerstvení:

Na delších tratích 2. a 4. etapy. Budou zakresleny kelímkem v mapě, případně v popisech kontrol. V cíli jednotlivých etap. K dispouici bude voda a voda se šťávou.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v cíli etap. Konečné výsledky etap budou vyvěšeny na informačních panelech v centru závodu, v cíli etap a na internetové stránce závodu. Startovní listina 4. etapy bude k dispozici v centru závodu, v ubytovně v Toužimi a na internetové stránce závodu.

Vyhlášení výsledků:

Celkově za všechny 4 etapy v neděli 8.7.2012 od cca 13:00 v centru závodu, přesný čas bude vyhlášen.

Dětský koutek:

Během každé etapy bude v jejím cíli fungovat dětský koutek.

Stravování:

V centru E1, 2 a 4 bude zajištěn prodej s klasickým sortimentem (guláš, párky, pivo, limo, koláče, sušenky atd.).
Pro větší nákupy jsou k dispozici prodejny potravin na náměstí v Bečově nad Teplou.

WC:

V centru závodu po všechny dny a v cíli 2. etapy chemické WC ToiToi. V cíli 3. etapy v sokolovně.

Mytí:

Sprchy v centru závodu pro kemp (případné časové omezení bude upřesněno), mytí v lavorech u hasičského auta.

Omezení běžeckého oblečení a obutí:

E1, 2 a 4 bez omezení.V E3 je zakázáno použití bot s hřebíky.

Oddílové stany:

Oddílové stany je možno stavět v centru závodu (cíli 1. a 4. etapy) na označených plochách, a to na fotbalovém hřišti mimo hrací plochu (za čárou) a v cíli 2. etapy na louce.

Ubytování:

na postelích v SOU Toužim a TSK Toužim
Závodníci, kteří si objednali ubytování, obdrží plánek a ubytovací poukaz při prezentaci. Příjezd na ubytování je možný ve středu od 19:00 hodin do 21:00 hodin a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00. Ubytovny budou uzamčeny od 24:00 hodin do 6:30 hodin. Odevzdání pokojů v neděli od 7:30 do 9:30 hodin.
Stanový kemp v centru závodu, v prostoru bývalého autokempu a na louce pod fotbalovým hřištěm, viz plánek. Prosíme ubytované, aby parkovali svá auta na louce pod hřištěm, aby se do autokempu vešlo co nejvíce stanů.

Funkcionáři:

Ředitel žávodu: Radim Ondráček, R1
Hlavní rozhodčí: Jana Bochenková, R3
Stavitelé tratí: Jana Zurynková, Miroslav Seidl, Veronika Ondráčková, Libuše Fantová

Informace:

http://ob.vse.cz/zavody/becov2012
Radim Ondráček, radims.o.maps@seznam.cz, 608 565 964

Protesty:

Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu

Jury

Bude zveřejněna na vývěsce v centru závodu.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2012.
Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí a každý je zodpovědný za své zdravotní pojištění!

Zajímavosti v okolí:

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou, v zámku je vystaven relikviář svatého Maura.
Křížové stromořadí mezi Vodnou a Hlinkami.
Čedičové varhany u Hlinek, poblíž cíle 2. etapy.
Rozhledna Krásenský vrch.
Kladské rašeliniště.
Premonstrátský kláštěr v Teplé.
Rezervace SOOS - minerální rašeliniště s bahenními sopkami.

Poděkování:

Pořadatelé děkují partnerům a sponzorům za podporu, zvláštní poděkování městu Bečov nad Teplou a také vlastníku lesa Lesy ČR za vstřícný přístup při přípravě závodu.

Všem závodníkům přejeme úspěšný a příjemně strávený víkend v lesích v okolí Bečova nad Teplou.