Areál pevných kontrol Klatovy

Zkuste orientační běh v areálu pevných kontrola na Hůrce.

Cílem postavené trati v lesoparku Hůrka je seznámit veřejnost s tímto sportem a nabídnout trochu zábavy.

V lese jsou postaveny pevné kontroly, které jsou pospojovány do dvou okruhů:

Úkolem je proběhnout jednotlivé okruhy dle pořadí kontrol.

Všimněte si, že mapy pro orientační běh zachycují veškeré detaily v lese, jako jáma, výrazný strom, kámen, atd. Vyberte si sami takové objekty dle mapového klíče a zkuste je v lese najít.

Pravidla užívání areálu pevných kontrol

Každý návštěvník Areálu pevných kontrol je povinen dodržovat zákony České republiky, zejména pak zákon o lesích (vstup do lesa na vlastní odpovědnost, zákaz rozdělávání ohně, nevjíždět do lesa motorovými vozidly apod.) zákon o myslivosti (zákaz honění zvěře, volné pobíhání psů apod.).

Návštěvník Areálu pevných kontrol využívá areál na své vlastní nebezpečí a odpovědnost a odpovídá za škody jím způsobené. Správce areálu pevných kontrol, správci lesa, vlastníci lesa, neodpovídají za škody nebo újmy způsobené návštěvníkovi Areálu pevných kontrol.

Využití areálu veřejností: Areál je možné bezplatně využívat širokou veřejností pro nekomerční akce za podmínek dodržování pravidel pro užívání areálu.

V případě poškození, či ztráty některé z kontrol informujte správce areálu pevných kontrol: Veronika Náměstková,  ob.kt@seznam.cz