Rozpis


Mistrovství Prahy ve sprintu a veřejný závod v OB

2 SPRINTY v jeden DEN

13. dubna 2013, Praha – Vinoř a Praha - Kbely
VŠTJ Ekonom Praha

Rozpis 1. závod 

   

Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ve sprintu
Závodu jarního veteránského žebříčku
3. závodu jarního žebříčku Pražské oblasti a Středočeské oblasti – Enacon cup
závodu systému Ranking (HD 21, koeficient 1,02) veřejného závodu

 
  
                                                                                                                                                                                                             

Datum:

Sobota 13.4.2013

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

VŠEsportovní oddíl a oddíl orientačního běhu VŠTJ Ekonom Praha společně s Centrem tělesné výchovy a sportu VŠE v Praze

Typ závodu:

Sprint

Průběh závodu

Závod probíhá podle Soutěžního řádu pražské a středočeské oblasti ČSOS

Shromaždiště:

Tělocvičná jednota Sokol Vinoř, Klenovská 35, Praha – Vinoř

GPS 50°8'45.027"N, 14°34'41.387"E

Mapa:

Vinoř, 1 : 5 000, E=2m, stav duben 2013, autor mapy Radim Ondráček, použitý mapový klíč ISSOM 2007, mapa nebude vodovzdorně upravena, rozměr A4

Terén:

Příměstský les s vrstevnicovými detaily a zámecký park, některé kategorie městská zástavba, závod bude probíhat bez omezení provozu na místních komunikacích

Kategorie:

D10-L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, D75-
H10-L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí), T (trénink)

kategorie D21, H21 budou rozděleny na základě Rankingu na podkategorie:
D21L - 90 startujících, D21K - Ostatní
H21L - 90 startujících, H21K - Ostatní
- držitelé licencí E, R, A (HD18-20) mohou startovat v kategorii DH21 v podkategorii L i nad uvedený počet
- dodatečné přihlášky do kategorii DH21 budou možné jen do podkategorií K
- v případě počtu přihlášených do obou podkategorií DH21 nižšího než 100 mohou být podkategorie sloučeny
- předpokládané časy vítězů 15 minut

Prezentace:

V místě shromaždiště, 8:30 – 9:30 hod

Prezentace pro odpolední 2.závod bude probíhat taktéž dopoledne (odpoledne pouze pro oddíly, které budou přihlášené jen na odpolední závod)

Start:

Intervalový, 00 = 10:00 hod.

Vzdálenosti:

zastávka MHD - shromaždiště: 100 m
shromaždiště - start : do 1000 m
cíl - shromaždiště : 250 m

Výsledky:

Doprava:

Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů

S ohledem na omezené možnosti parkování a kvalitní dostupnost od zastávek MHD doporučujeme využít veřejnou dopravu

Parkování:

V okolních komunikacích při dodržení dopravních předpisů, bude upřesněno v pokynech, nebude vybíráno parkovné

Systém ražení:

Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI). Závodníci, kteří nevlastní SI čip, si jej mohou zapůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 700 Kč

Informace:

http://ob.vse.cz/zavody/sprint13/

Přihlášky:

Do pondělí 07.04.2013 23:59:59 pomocí přihlašovacího systému Hanácké oblasti ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/),výjimečně emailem na adresu mirek.kalina@gmail.com (přihláška je přijata po obdržení reply) v předepsaném formátu ČSOS dle platných Prováděcích předpisů. U každého závodníka musí být uvedeno číslo SI čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení.
Přihlášky po termínu budou přijímány pouze podle technických možností pořadatele a za zvýšené startovné (HDR, T a P).

Startovné:

   do7.4.2013

   od 8.4.2013

HDR, HD10L, P (příchozí)

50,- Kč

50,- Kč

HD10-HD14, HD65-75

50,- Kč

70,- Kč

T (trénink)

70,- Kč

110,- Kč

ostatní kategorie HD16-55

90,- Kč

130,- Kč

- startovné je možné zaplatit v hotovosti na prezentaci
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu za 20 Kč
- změna času bude považována za dohlášku

Platby

Vklady zasílejte na účet VŠTJ Ekonom Praha č. 867820001/5500 (Raiffesenbank, a.s.), jako variabilní symbol uveďte 22xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS.

Důležité upozornění:

Při závodě je zakázáno používat boty s hřeby. Závodní obutí bude na startu pořadateli kontrolováno, závodníci nesplňující tuto podmínku nebudou připuštěni ke startu.

Vklad při protestech:

200 Kč složen hlavnímu rozhodčímu

Případně písemně řediteli závodu – Na Stráni 1627, 25088 Čelákovice

Funkcionáři:

Miroslav Kalina, ředitel závodu
Jana Zurynková, hlavní rozhodčí
Miroslav Seidl, stavitel tratí

Rozpis 2. závod

závodu systému Ranking (HD 21, koeficient 1,00)
veřejného závodu

   
                                                                                                                                                                                                               

Datum:

Sobota 13.4.2013

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

VŠEsportovní oddíl a oddíl orientačního běhu VŠTJ Ekonom Praha společně s Centrem tělesné výchovy a sportu VŠE v Praze

Typ závodu:

Sprint

Průběh závodu

Závod probíhá podle Soutěžního řádu pražské a středočeské oblasti ČSOS

Shromaždiště:

Tělocvičná jednota Sokol Kbely, Železnobrodská 961/4a, Praha – Kbely

GPS 50°7'57.533"N, 14°32'45.535"E

Mapa:

Kbely, 1 : 5 000, E=2m, stav duben 2013, autor mapy Radim Ondráček, použitý mapový klíč ISSOM 2007, mapa nebude vodovzdorně upravena, rozměr A4

Terén:

Městská zástavba, park, příměstský les, rovinatý, závod bude probíhat bez omezení provozu na místních komunikacích

Kategorie:

D10-L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, D75-
H10-L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí), T (trénink)

kategorie D21, H21 budou rozděleny na základě Rankingu na podkategorie:
D21L - 90 startujících, D21K - Ostatní
H21L - 90 startujících, H21K - Ostatní
- držitelé licencí E, R, A (HD18-20) mohou startovat v kategorii DH21 v podkategorii L i nad uvedený počet
- dodatečné přihlášky do kategorii DH21 budou možné jen do podkategorií K
- v případě počtu přihlášených do obou podkategorií DH21 nižšího než 100 mohou být podkategorie sloučeny
- předpokládané časy vítězů 15 minut

Prezentace:

Při dopoledním závodě, jinak v místě shromaždiště, 13:00 – 13:30 hod pouze dohlášky do HDR, T a P a pro přihlášené pouze na odpolední závod

Start:

Intervalový, 00 = 14:00 hod.

Vzdálenosti:

zastávka MHD - shromaždiště: 100 m
shromaždiště - start : do 1000 m
cíl - shromaždiště : do 1000 m

Výsledky:

Doprava:

Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů

S ohledem na omezené možnosti parkování a kvalitní dostupnost od zastávek MHD doporučujeme využít veřejnou dopravu

Parkování:

V okolních komunikacích při dodržení dopravních předpisů, bude upřesněno v pokynech, nebude vybíráno parkovné

Systém ražení:

Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI). Závodníci, kteří nevlastní SI čip, si jej mohou zapůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 700 Kč

Informace:

http://ob.vse.cz/zavody/sprint13/

Přihlášky:

Do pondělí 07.04.2013 23:59:59 pomocí přihlašovacího systému Hanácké oblasti ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/), výjimečně emailem na adresu mirek.kalina@gmail.com (přihláška je přijata po obdržení reply) v předepsaném formátu ČSOS dle platných Prováděcích předpisů. U každého závodníka musí být uvedeno číslo SI čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení.
Přihlášky po termínu budou přijímány pouze podle technických možností pořadatele a za zvýšené startovné (HDR, T a P).

Startovné:

   do 7.4.2013   

   od 8.4.2013   

HDR, HD10L, P (příchozí)

40,- Kč

40,- Kč

HD10-HD14, HD65-75

40,- Kč

60,- Kč

T (trénink)

60,- Kč

90,- Kč

ostatní kategorie HD16-55

70,- Kč

110,- Kč

 
- startovné je možné zaplatit v hotovosti na prezentaci
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu za 20 Kč
- změna času bude považována za dohlášku

Platby

Vklady zasílejte na účet VŠTJ Ekonom Praha č. 867820001/5500 (Raiffesenbank, a.s.), jako variabilní symbol uveďte 22xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS.

Důležité upozornění:

Při závodě je zakázáno používat boty s hřeby i kopačky (orientky). Povolenou závodní obuví jsou pouze botasky, nebo jiná sportovní obuv s hladkou podrážkou!!!!! Závodní obutí bude na startu pořadateli kontrolováno, závodníci nesplňující tuto podmínku nebudou připuštěni ke startu.

Vklad při protestech:

200 Kč složen hlavnímu rozhodčímu

Případně písemně řediteli závodu – Na Stráni 1627, 25088 Čelákovice

Funkcionáři:

Miroslav Kalina, ředitel závodu
Veronika Ondráčková, hlavní rozhodčí
Jiří Šedivý, stavitel tratí

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí PSOS dne 12.3.2013

Rozpis ke stažení v pdf