PŘIHLÁŠKY17.4.1999 - Prosíme věnujte pozornost opravenému ceníku vkladů a termínů přihlášek, které zde byly původně zveřejněny v neplatné podobě. Případné přeplatky vzniklé z tohoto nedorozumění samozřejmě vrátíme.

Vytiskněte si přihlášku přímo z Vašeho prohlížeče,
nebo si ji stáhněte ve formátu pro MS Word
a zašlete na adresu (lépe e-mail):

Martin Zlesák

Bednářská 2

180 00 Praha 8

e-mail: MARTIN.ZLESAK@TOYOTA.CZ


VKLADY

Termín
14. 5. 1999
14. 6. 1999
při prezentaci
Do -14 a nad 60- (včetně)
150,-
220,-
290,-
Ostatní
220,-
330,-
440,-
Nábor T4, T6
50,-/etapa
50,-/etapa
50,-/etapa
MTBO
50,-
50,-
70,-
Kombištafety (družstvo)
100,-
100,-
100,-

Placení vkladu převodním příkazem nebo složenkou A na účet:

VŠTJ Ekonom Praha,

Česká spořitelna, a.s.

pobočka Praha 3

č.ú.:19-800 3857-938/0800

Jako variabilní symbol uveďte vaše poštovní směrovací číslo. Potvrzenou kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce!


KATEGORIE:

D: 10N, 10, -12, -14, -16, -18, -20, -21E, A, B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-
  H: 10N, 10, -12, -14, -16, -18, -20, -21E, A, B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70-
  T4, T6

Upozornění: Závodníci D/H -21 uvedou v přihlášce nejvyšší podkategorii, ve které chtějí startovat (E, A, B),  konečné zařazení však provede pořadatel podle stavu rankingu k 31.5.1999. Závodníci bez registračních čísel budou zařazeni do nejnižší vypsané kategorie.


[Úvod][Informace][Program]
[Přihlášky][Ubytování][Turistika][Další]