Ekonom Praha
Výsledky krátká trať
12. záøí 1998, Beèov nad Teplou

Kategorie

D21E, H21E
D-10C, D-12C, D-14B, D-16A, D-16B, D-18A, D-18B, D-20A, D-20B, D21A, D21B
D35-B, D40-B, D45-B, D50-B, D55-B, D60-B
H-10C, H-12C, H-14B, H-16A, H-16B, H-18A, H-18B, H-20A, H-20B, H21A, H21B
H35-B, H40-B, H45-B, H50-B, H55-B, H60-B, H65-B
T4, T6

        D-10C
 1 Novotná Barbora     TJN  8951    22,33
 2 Freyová Andrea      NEJ  8952    23,59
 3 Drábková Martin     SCP  8753    28,49
 4 Setínková Jana      KRP  9051    29,24
 5 Brùèková Marie      SCP  8754    33,27
 6 Hejnalová Hana      KRP  8851    39,43
 7 Ko‘átková Lenka     SCP  8755    64,39
 8 Novotná Tereza      SCP  8852    72,43
   Kettnerová Dana     HCE  8950     DISK

        D-12C   
 1 Krafková Lucie      BOR  8650    19,11
 2 Kohoutová Martina   SHK  8651    21,16
 3 Steiningerová TerezaLPM  8650    25,58
 4 Barto‘ová Ivana     KRP  8751    27,57
 5 Èapková Radka       JHB  8752    31,14
 6 Gazdaèková Michala  SHK  8653    31,30
 7 Drábková Lenka      SCP  8556    34,36
 8 Novotná Barbora     SHK  8652    35,29
 9 Setínková Eva       KRP  8752    60,50
10 Vondráková Šárka    SJI  8556    70,30

        D-14B
 1 Zlesáková Daniela   JIL  8451    20,53
 2 Šponarová Lenka     ZAM  8451    22,25
 3 Hru‘ková Lenka      OSN  8569    23,15
 4 Kováøová Kristýna   DKP  8450    23,26
 5 Brožková Radka      ROT  8451    23,55
 6 Roháèková Hana      ZAM  8551    24,43
 7 Uvizlová Martina    SHK  8657    24,57
 8 Gallusová Kateøina  SCP  8451    25,04
 9 Uvizlová Radka      SHK  8453    25,11
10 Fukátková Pavla     LPU  8552    25,17
11 Chloupková  Radka   SLP  8451    25,30
12 Petrová Daniela     LPU  8454    25,40
13 Brožova Zuzana      TUR  8551    26,54
14 Justová Hana        PHK  8556    27,55
15 Hermanová Zuzana    LPU  8752    28,02
16 Jiráèková Jana      JHB  8651    28,15
17 Machová Jiøina      JIL  8452    28,21
18 Mezníková Lenka     LBE  8450    28,55
19 Spurná  Martina     SLP  8551    28,55
20 Bílová Tereza       SHK  8551    29,16
21 Neubauerová Ilona   SJI  8452    29,28
22 Udržalová Jana      LPU  8555    29,30
23 Knoblochová Helena  VRL  8551    29,30
24 Procházková Zuzana  SJC  8551    29,45
25 Nováková Lucie      DKP  8552    31,23
26 Folprechtová Lucie  TUR  8550    31,35
27 Soudková Šárka      CCB  8451    32,52
28 Novotná Zuzana      TJN  8550    32,55
29 Neradová Alena      LIT  8551    33,20
30 Ba‘tová Martina     LPU  8453    33,24
31 Ledecká Marie       SVO  8450    33,29
32 Steiningerová KateøiLPM  8450    33,31
33 Du‘átková Lenka     PHK  8557    33,35
34 Rajno‘ková Lea      OSN  8467    35,27
35 Ïurèatová Alice     DKP  8650    35,55
36 Li‘ková Magdaléna   LPU  8651    37,30
37 Plochová Dominika   DKP  8651    37,39
38 Gerthnerová Eli‘ka  JHB  8553    40,56
39 Soudková Martina    CCB  8551    41,31
40 Pelou‘ková Renata   JHB  8455    47,45
   Arzberger Christa   TSV           DISK

        D-16A
 1 Nováková Kateøina   DOK  8250    17,54
 2 Doèkalová Martina   LPU  8357    18,27
 3 Horynová Martina    TZL  8351    18,36
 4 Smièková Eva        KON  8277    18,56
 5 Brožová Tereza      TUV  8251    19,41
 6 Folprechtová Blanka TUR  8250    19,46
 7 Rufferová Iva       SNA  8351    19,49
 8 Bìhounová Veronika  PHK  8251    19,54
 9 Langpaulová Anna    SCP  8257    20,16
10 Jiøi‘tová Zuzana    JIL  8254    20,31
11 Kotaèková Lenka     ZPV  8387    20,49
12 Dattelová Lenka     JIL  8252    21,37
13 Roudná Jana         LPU  8351    21,57
14 Straková Lucie      SCP  8256    22,10
15 Tichavská Jana      TZL  8360    22,12
16 Knoblochová Kamila  VRL  8353    22,12
17 Špièáková Barbora   DKP  8255    22,15
18 Safínová Eva        VRL  8352    23,36
19 Ticháèková Olga     SJC  8251    24,16
20 Zelená Lenka        PGP  8254    24,25
21 Kozielková Jana     TRI  8351    24,29
22 Víchová Šárka       LPU  8352    26,18
23 Nýdrlová Pavlína    VRL  8351    26,20
24 Strohalmová Klára   DKR  8253    29,21

        D-16B
 1 Køížová Vendula     SCP  8355    19,03
 2 Kadavá Jana         CHA  8251    19,04
 3 Lamichová Kateøina  PHK  8359    19,45
 4 Šilhavá Petra       LPM  8351    19,58
 5 Zelená Magda        PGP  8255    20,11
 6 Rybáøová Jana       PHK  8254    20,15
 7 Horálková Iva       DKP  8256    20,45
 8 Rambousková Alena   BSO  8252    21,13
 9 Krupková Lenka      CHA  8250    21,17
10 Berná‘ková Petra    STB  8297    22,17
11 Holasová Lenka      TUR  8350    22,36
12 Pìnièková Jitka     JIL  8256    22,46
13 Hru‘ková Jana       OSN  8262    23,08
14 Mormanová Zuzana    VLI  8350    23,19
15 Weinerová Adéla     SHK  8253    23,22
16 Šaffková Blanka     CHA  8350    23,36
17 Gabrielová Hana     ONO  8350    24,07
18 Kapounová Jitka     DOK  6050    24,25
19 Machová Eli‘ka      JIL  8355    24,43
20 Bakovská Jitka      LIT  8352    25,01
21 Hamer‘mídová Dana   LPU  8252    25,18
22 Jakoubová Lenka     TJN  8253    26,07
23 Barto‘ová Zdeòka    KRP  8251    26,09
24 Matrasová Vendula   CHT  8251    26,43
25 Gregorová Lenka     CTB  8351    27,23
26 Brychtová Veronika  OSN  8263    27,46
27 Moravcová Jitka     KRE  8351    28,47
28 Doležalová Lenka    SHK  8256    30,48
29 Tichovska Hana      SCP  8258    37,38
30 Vopálková Lenka     JHB  8351    42,09
31 Vondøichová Anna    PGP  8252    43,29

        D-18A
 1 Omová Michaela      TUR  8153    20,22
 2 Stehnová Zuzana     DKP  8150    20,25
 3 Rybáøová Lenka      PHK  8153    20,38
 4 Jahnová Anežka      OOP  8150    22,04
 5 Ry‘avá Vendulka     TJP  8150    22,14
 6 Bìhounová Kateøina  PHK  8151    22,42
 7 Lacigová Michaela   PGP  8150    23,14
 8 Paulíèková Renata   SJI  8057    23,24
 9 Topièová Dana       JIL  8051    23,50
10 Krafková Ita        BOR  8156    23,54
11 Matìjová Kateøina   MOV  8054    23,56
12 Hasalová Irena      JPV  8081    24,06
13 Fejlková Martina    SHK  8152    24,11
14 Brožková Dana       ROT  8150    24,13
15 Topinková Monika    OKP  8050    24,29
16 Zoubková Jana       ZBP  8050    24,42
17 Hrazdírová Iva      SCP  8152    25,10
18 Klimplová Zuzana    LPU  8151    25,19
19 Pospí‘ilová Radmila VRB  8057    25,49
20 Èevelová Iva        TZL  8151    25,57
21 Blechová Lenka      SJI  8059    26,08
22 Nejedlá Eli‘ka      TZL  8080    26,11
23 Tomanová Šárka      OKP  8051    26,15
24 Melounková Lucie    PHK  8054    26,28
25 Dattelová Iva       JIL  8151    26,30
26 Zdráhalová Iveta    JPV  8177    26,32
27 Purschová Tereza    BSO  8156    26,44
28 Brumková Tereza     DKP  8159    27,30
29 Jedlièková Radka    LIT  8151    28,04
30 Waldová Lucie       DKP  8154    28,25
31 Šolínová Lucie      PHK  8055    30,06
32 Loubková Martina    CTB  8160    30,14
33 Mikulová Petra      ROT  8052    31,28
34 Lomáková Iveta      TAP  8152    31,44
35 Øezníková Jana      OOP  8153    40,11

        D-18B
 1 Znamenáèková Helena TAP  8153    21,06
 2 Pí‘ová Monika       HOS  8151    21,27
 3 Jirkù Kamila        SJH  8155    21,36
 4 Kodysová Hana       RUZ  8051    21,40
 5 Ka‘ková Bára        CHA  8050    21,44
 6 Švehlová Kateøina   TAP  8051    23,13
 7 Pelclová Barbora    SCP  8153    23,24
 8 Šaffková Kateøina   CHA  8150    23,40
 9 Váchová Hana        TAP  8052    24,25
10 Hostomská Jitka     TJP  8050    24,38
11 Nyklová Jana        LKV  8151    24,41
12 Havlínová Zuzana    SCP  8150    25,05
13 Albrechtová Lenka   SMB  8151    25,42
14 Kozová Hana         DOK  8151    25,42
15 Stanojkovièová LjubaSTB  8094    26,25
16 Staòková Mariana    DKP  8158    26,26
17 Rambousková KateøinaBSO  8151    26,42
18 Lisá Martina        TAP  8151    27,14
19 Paulová Zuzana      DCE  8050    27,15
20 Šturmová Martina    BOR  8050    27,26
21 Argalá‘ová Eva      MLA  8151    27,30
22 Silná Aneta         PHK  8155    27,36
23 Maøíková Hana       LPM  8050    29,06
24 Dobrkovská Blanka   CHT  8051    29,17
25 Volfová Julie       SMB  8052    29,58
26 Kodysová Eva        RUZ  8151    31,32
27 Koblížková Klára    TJH  8051    33,56
28 Gregorová Barbora   TUV  8050    35,02

        D-20A
 1 Skoumalová Michaela KON  7975    24,02
 2 Stará Zdeòka        TBM  7952    24,08
 3 Macúchová Zuzana    DKP  7956    24,40
 4 Klechová Vendula    JIL  8199    25,59
 5 Staòková Hana       TZL  7979    26,09
 6 Machanová Ivana     SMB  7852    26,57
 7 Klimplová Lenka     LPU  7951    27,21
 8 Ka‘ková Kateøina    CHA  7850    27,23
 9 Horová Lenka        PGP  7951    27,45
10 Štìrbová Marta      LPU  7957    27,46
11 Komínková Vìra      ZPV  7979    28,47
12 Waldová  Barbora    VSP  7850    28,50
13 Hoffmanová Johana   OKP  7850    28,52
14 Schindlerová MartinaTBM  7961    29,16
15 Hojná Silvie        SCP  7950    29,47
16 Vlèovská Eva        LPU  7956    29,57
17 Merhulíková Lenka   BOR  7857    30,10
18 Švihovská Kateøina  BOR  7851    30,27
19 Hrdinová Marie      UOL  7852    30,45
20 Kalibánová Gabriela JIL  7898    30,53
21 Vintrová Hana       TZL  7980     31,0
22 Javùrková Dana      VRB  8051     31,0
23 Slováèková Ivana    TZL  7895    31,10
24 Øíhová Gabriela     TBM  7951    31,16
25 Hepnerová Martina   SHK  7855    32,08
26 Bednáøová Dana      UOL  7951    33,15
27 Stehnová Stanislava DKP  7951    33,21
28 Cigo‘ová Kateøina   TBM  7995    34,59

        D-20B
 1 Brožková Zuzana     LPU  7853    24,49
 2 Kuncová Jana        SRK  7851    25,19
 3 Kvapilová Jana      TUR  7850    27,40
 4 Soukupová Ivana     TAP  7853    31,44
 5 Ka‘parová Eva       LPU  7854    32,15
 6 Crhová Jana         LJN  7852    32,24
 7 Dvoøáková Eva       OSN  7960    32,31
 8 Kotovicová Michaela OSN  7959     33,0
 9 Matou‘ková Petra    FSP  7851    33,25
10 Víchová Radka       LPU  7958    35,20
11 Skobová Tereza      PGP  7855    35,21
12 Andrá‘ková Lenka    SKV  7851    35,36
13 Málková Barbora     SKV  7951    36,02
14 Kubová Petra        LPM  7952    40,58
15 Naporowská Marie    BSO  7950    47,41

        D21A
 1 Koblížková Lenka    TJH  7651    27,42
 2 Šichnárková Eva     TZL  7653    27,52
 3 Orálková Gabriela   MOV  7651    28,09
 4 Kvapilová Vìra      TUR  7650    28,10
 5 Henychová Zuzana    OKP  6155    28,27
 6 Patoèková  Marie    VSP  7651    28,55
 7 Souèková Jana       SCP  7555    29,07
 8 Utinková Vìra       BOR  6151    29,13
 9 Matou‘ková Eva      VOV  7551    29,21
10 Hlinková Veronika   TAP  7451    29,46
11 Sedláøová Pavla     VOV  7051    30,04
12 Ko‘ková  Silvie     VSP  7050    30,04
13 Slámová Veronika    TBM  7374    30,14
14 Novotná Kateøina    PHK  7752    30,23
15 Chmelíková Jana     LPU  7652    30,36
16 Topalidisová Olga   VOV  7652    30,49
17 Svobodová Magda     SMB  6850    30,58
18 Tomeèková Alena     VOV  7751    31,01
19 Kožinová Jana       PGP  6651    31,05
20 Pìèková Andrea      VOV  7750    31,36
21 Mìstková Kateøina   VSP  7650    32,27
22 Horèièková Eva      UOL  7051    32,43
23 Pavlíková Lenka     PHK  7760    33,04
24 Horáèková Martina   VSP  7451    33,09
25 Bulenová Michaela   DKP  7764    33,38
26 Gandelová Kateøina  TBM  7372    33,45
27 Horová  Magda       VSP  5450    34,27
28 Ry‘avá Magdalena    OKP  7650    35,17
29 Kupcová Kristina    VSP  7752    36,34
   Fantová Libu‘e      EKP  5650     PRUM
   Filipová Ivana      EKP  7350     PRUM
   Rázková Lenka       EKP  7551     PRUM

        D21B
 1 Chaloupská Pavlína  PHK  7051    26,53
 2 Semíková Eva        OKP  6950    28,45
 3 Matou‘ková Helena   VSP  7453    29,13
 4 Vejvodová Mirka     OPT  5751    29,48
 5 Valentová Helena    PGP  6550    30,06
 6 Novotná Karolína    LPU  7353    30,06
 7 Dvoøáková Daniela   OSN  7557    30,26
 8 Horáková Marie      FSP  7551    30,35
 9 Øepková Jana        CHA  7751    30,58
10 Dvoøáková Ladislava TZL  7660    31,03
11 Suchá Kateøina      PGP  7350    31,13
12 Nováková Marie      OKP  6953    31,36
13 Vrátníková Ivana    CHC  7151    31,38
14 Lásková Martina     SHK  7454    31,41
15 Kaprálková Veronika ODV  7350    31,44
16 Lacigová  Ivana     VSP  5950    31,46
17 Samková Renáta      PHK  7456    31,54
18 Boèková Pavla       TBM  7355     32,0
19 Novotná Markéta     VSP  7051    32,20
20 Richtrová Romana    JEN  7457    32,37
21 Jake‘ová Jitka      VLI  7750    32,43
22 Králová Lenka       VBM  7488    32,44
23 Grégrová Jitka      OKP  7252    32,51
24 Bìhounová Jiøina    PHK  5651    33,07
25 Hlubuèková Dominika CHA  7750    33,13
26 Rousková Lucie      PGP  7455    33,37
27 Pi‘kulová Markéta   ODV  7651    33,42
28 Urbánková Monika    ONO  6750    34,04
29 Tahalová Lenka      MFP  6850    34,06
30 Ry‘avá Kateøina     OKP  7451    34,13
31 Kroupová Jana       PGP  7052    34,33
32 Linková Ivana       TJN  6850    34,39
33 Koutná Michaela     ODV  7655    34,41
34 Jehlíková Petra     ONO  7450    34,42
35 Heczková Kateøina   VOV  7654    34,43
36 Šormová Daniela     DKL  7752    34,46
37 Zuzánková Rùžena    TJN  6051    34,52
38 Mrázková Ivana      DKP  5650    35,09
39 Kubíèková Naïa      PHK  6751    35,12
40 Jedlièková Jana     VPM  7250    35,18
41 Èiháková Lenka      KNC  6750    35,20
42 Havelková Eva       LBE  5950    35,28
43 Šťastná Alena       CTB  7351    35,45
44 Souèková Lenka      PGP  7562    35,47
45 Mutinská Zdeòka     HVC  6453    36,24
46 Aschermannová Irena VSP  7350    36,35
47 Borovièková Lenka   CHP  7350    36,50
48 Ti‘erová Ivana      VLI  6250    36,52
49 Novotná Ivana       PHK  6354    37,04
50 Svobodová Kateøina  OSN  7558    37,13
51 Cincibusová Ivana   FSP  6651    37,30
52 Neradová Alena      LIT  5051    37,31
53 Kozáková Dita       VSP  6753    38,08
54 Škodová Zuzana      VLI  5650    38,23
55 Zlámalová Zdena     PHK  7252    38,33
56 Zelená Markéta      PGP  5850    38,43
57 Bischofová Petra    MLA  7552    39,13
58 Pøikrylová Veronika PBM  7159    39,28
59 Mágrová Ivana       LCV  5550    39,56
60 Hradecká Petra      DOK  6850    40,21
61 Folprechtová Hana   TUR  6950    40,23
62 Mikulecká Nata‘a    SRK  4751    40,30
63 Hlaváèková Renata   PHK  7060    40,35
64 Horáková Lenka      VSP  7255    42,35
65 Haòkovská Jana      PGP  4050    47,47
66 Dulovcová Marie     KRE  7051    48,36
67 Ka‘parová Pavla     LPU  7658    48,44
68 Barto‘ová Jana      KRP  7051    55,42
69 Strnadova Lucie     PHK  7152    55,59
   Vrabcová Jindra     SCP  6151     DISK
   Holcmanová Veronika EKP  7351     PRUM
   Klapalová Pavla     EKP  7051     PRUM
   Reidingerová Ivana  EKP  6252     PRUM

        D21E
 1 Kuncová Jana        SRK          27,21
 2 Valá‘ková Šárka     VSP          27,35
 3 Tichá Kateøina      BOR          28,14
 4 Navrátilová Iva     PHK          28,30
 5 Kubatková Marcela   PHK          28,46
 6 Mik‘ová Kateøina    PGP          28,54
 7 Èechová Lenka       TBM          28,54
 8 Havrdová Renata     SJC          29,38
 9 Slováková Marie     LCE          29,39
10 Hlinková Petra      TAP          29,44
11 Pracná Kateøina     TBM          29,48
12 Chudíková Barbora   VOV          29,56
13 Kuchaøová Ada       TBM          30,11
14 Lejsková Hana       OKP          30,19
15 Boøánková Kristýna  VSP          30,56
16 Podmolíková Dagmar  TZL          31,32
17 Paøízková Vìra      TJN          31,46
18 Kupcová Veronika    EKP          35,57

        D35-B
 1 Nováková Svatava    SKV  5351    26,33
 2 Michálková Jiøina   VSP  6151    26,44
 3 Konopáèová Jana     TUR  5650    28,45
 4 Králová Zdenka      SSU  6091    28,49
 5 Hejnalová Hana      KRP  6151    30,23
 6 Hejzlarová VladimíraVCB  5651    30,42
 7 Zelenková Eugénie   KTA  5951    32,10
 8 Hrabánková Ilona    OKP  6251    32,43
 9 Novotna Jitka       TJN  6250    33,11
10 Steiningerová HelenaLPM  5950    33,30
11 Soudková Alena      CCB  5851    34,07
12 Šilhavá Jana        LPM  5951    34,12
13 Gabrielová Šárka    ONO  5950    36,17
14 Novotná Marcela     PVP  6050    37,08
15 Troupová Vladìna    KRE  6351    41,47
16 Vilnerová Eva       FSP  6050    42,08
17 Jurzová Dana        PGP  5651    44,51
18 Setínková Zuzana    KRP  5751    45,17
19 Kovaøíèková Darja   KRE  6352    45,50
20 Janovièová Vìra     SKV  6001    47,41
21 Štìrbová Hana       SKV  6301    47,44
22 Ježková Regina      MKP  6350    50,22
   Bochenková Jana     EKP  6150     PRUM
   Šedivá Miroslava    EKP  5750     PRUM

        D40-B
 1 Rybáøová Lenka      PHK  5551    24,15
 2 Doležalová Vlasta   PGP  5550    28,08
 3 Holasová Jaroslava  TUR  5750    28,17
 4 Nýdrlová Eva        VRL  5451    29,44
 5 Rùžièková Jana      BLA  5851    30,52
 6 Nováková Jana       NPA  5552    30,57
 7 Krèmáøová Drahomíra BOR  5550    31,02
 8 Brumková Vladimíra  DKL  5350    31,31
 9 Opavová Stanislava  MLA  5451    31,33
10 Moravcová Jiøina    KRE  5751    32,14
11 Lukavcová Lenka     TJN  5452    33,06
12 Víchová Ladislava   LPU  5851    36,55
13 Procházková Milu‘e  DCE  5450    39,55
14 Žemlièková Jindra   CHT  5751    39,59
15 Štrossová Jiøina    DCE  5650     40,24
16 Kubátová Lenka      SKV  5551    44,54
17 Fialová Jana        KSH  5551    68,14

        D45-B
 1 Vlachová Renata     MOV  4401    31,25
 2 Kalibánová Jiøina   NPA  5351    32,46
 3 Dohnalová Daniela   VSP  5050    36,18
 4 Savièová Irena      SKV  5352    39,08
 5 Stehnová Hana       DKP  5150    39,39
 6 Bohuslavová Vìra    LPM  4850    42,44
 7 Zlesáková Vlasta    JIL  5362    45,18
 8 Bischofová Alena    MLA  5251    48,47
 9 Richtrová Jaroslava JEN  5251    54,31
10 Soelner Sieglinde   TSV          54,46
11 Nyklová Helena      LKV  5151    56,31
12 Zemánková Eva       MKP  5150    65,04
13 Nyklová Jindra      LKV  5351    84,47

        D50-B
 1 Mìstková Eva        TEP  4851    36,18
 2 Zmeková Milada      DKP  4450    37,59
 3 Knoblochová Vìra    VRL  4851    40,06
 4 Kubíková Kvìta      LPU  4702    41,12
 5 Dvoøáková Ladislava PGP  4451    42,49
 6 Køtìnská Leontýna   BOR  4650    43,37
 7 Ïurèatová Hana      DKP  4750    45,14
 8 Vítková Ivana       TEP  4850    46,34
 9 Jedlièková Jindra   UPM  4550    49,08

        D55-B
 1 Bouèková Ludmila    OCB  4351    60,20

        D60-B
 1 Nováková Rùžena     TEP  2650    40,58
 2 Vondrová Radmila    FSP  3750    43,57
 3 Bezpalcová DrahomíraBOR  3350    45,09
 4 Langrova Marie      BOR  3750    81,38


        H-10C  1 Lejsek Tadeá‘       OKP  8900    28,56  2 Zuna Jaroslav       SCP  8801    31,08  3 Štìrba Jiøí         SKV  9201    38,39  4 Janko Martin        SVO  8800    41,04         H-12C  1 Slavík Štìpán       BSO  8600    25,16  2 Bene‘ Luká‘         SJI  8600     28,33  3 Rùžièka Ale‘        BLA  8601    30,38  4 Michálek Dalibor    VSP  8701    33,42  5 Vrabec Tomá‘        SCP  8701    35,35  6 Sysel Ctibor        PGP  8700    49,03  7 Bouèek Václav       OCB  8701    78,06         H-14B  1 Bouchal Jiøí        LPM  8400    19,35  2 Valenta Jakub       DKP  8405    20,06  3 Gazdaèko Jan        SHK  8404    21,09  4 Matyk Jaroslav      LPU  8406    21,30  5 Procházka Jan       DCE  8400    21,53  6 Skyva Jan           PGP  8501    22,34  7 Valou‘ek Zbynìk     KLI  8401    22,38  8 Bolech Filip        LPU  8602    23,16  9 Prá‘il Ondøej       NPA  8402    23,19 10 Španiel Miroslav    LPU  8502    23,20 11 Herman Jan          LPU  8505    23,49 12 Janèáry Milan       FYD  8400    23,56 13 Makovský Jakub      TAP  8511    23,56 14 Brabaè Luká‘        SCP  8505    24,18 15 Talava‘ek Kamil     SJI  8404    24,28 16 Hartl Jan           ODV  8402    24,43 17 Flousek Martin      VRL  8404    25,11 18 Ledecký Vladimír    SVO  8400    25,13 19 Zitka Adam          LPU  8402    25,41 20 Buzek Martin        PGP  8401    25,54 21 Pýcha Luká‘         SNA  8402    26,06 22 Doležal Jan         PGP  8400    26,20 23 Rajno‘ek Zdenìk     OSN  8528    27,48 24 Petrnou‘ek Jan      TUR  8403    28,34 25 Chmelaø Tomá‘       SHK  8501    28,36 26 Kelnar Martin       ODV  8600    28,50 27 Machút Franti‘ek    PHK  8502    29,15 28 Duffek Jan          SHK  8504    29,28 29 Jiráèek Josef       JHB  8503    29,55 30 Nýdrle Luká‘        VRL  8401    30,56 31 Hejzlar Jan         VCB  8501    31,10 32 Pí‘a Lubo‘          HOS  8501    31,18 33 Falta Ondøej        HOS  8502    31,40 34 Du‘átko Jan         PHK  8501    31,52 35 Hodboï Jakub        KLI  8500    32,13 36 Jiøi‘ta Vladimír    JIL  8501    32,19 37 Bouchal Radek       LPM  8502    32,44 38 Rùžièka Vít         BLA  8401    33,56 39 Špièka Jiøí         BSO  8500    34,08 40 Pilaø Jan           MAS  8500    34,17 41 Vinkler Luká‘       OSN  8527    34,40 42 Korec Jaromír       SVO  8500    35,51 43 Hrstka Daniel       JHB  8604    40,36 44 Komanec Václav      SHK  8406    40,39 45 Stupal Franti‘ek    JHB  8603    47,48 46 Hálek Ondøej        PHK  8601    50,20    Šedivý Jan          EKP  8400     PRUM         H-16A  1 Kazda Ondøej        SJC  8202    18,03  2 Horáèek Ondra       CHA  8200    19,05  3 Vodièka Jan         SJC  8201    19,10  4 Redlich Tomá‘       MAS  8202    19,51  5 Novotný Jakub       KON  8211    19,54  6 Žaloudek Petr       DKP  8304    20,03  7 Rauch Stanislav     VPM  8201    20,10  8 Novák Michal        DKP  8210    20,21  9 Král Václav         SSU  8243    20,28 10 Solil Pavel         PHK  8301    20,33 11 Vrabec Ondøej       SCP  8303     21,0 12 Dlabaja Tomá‘       TZL  8308    21,30 13 Erlebach Michal     JIL  8302    21,34 14 Žemlièka Jakub      CHT  8201    21,55 15 Štìrba Zbynìk       LPU  8304     22,0 16 Krejèík Jiøí        TZL  8301    22,04 17 Sokol Jan           BSO  8304    22,36 18 Šumbera Jakub       LCE  8203    22,37 19 Sysel Ondøej        PGP  8302    22,41 20 Bauer Jan           SNA  8301    22,54 21 Lep‘ík Petr         BOR  8202    23,01 22 Schimm Petr         BSO  8202    23,14 23 Procházka Jan       DKP  8201    23,15 24 Hubáèek Ondøej      JPV  8339    23,33 25 Konopáè Jakub       TUR  8301    23,56 26 Bobek Jan           SBR  8302    24,19 27 Strachota Michal    SSU  8349    27,15 28 Kynèl Jan           JIL  8301    28,10 29 Jalový Milan        RBK  8347    30,05 30 Køíž Vojtìch        SNA  8302    31,05 31 Procházka Tomá‘     DKP  8200    31,11 32 Knížek Jiøí         LPU  8204   778,23    Šedivý Ondøej       EKP  8300     PRUM         H-16B  1 Stulík Jakub        SHK  8212    18,07  2 Laciga Radek        PGP  8202    20,02  3 Zvìøina Petr        SNA  8204    20,33  4 Ander David         CTB  8202    20,44  5 Janata Martin       TJN  8301    21,13  6 Odvody Zdenìk       LPU  8206    22,16  7 Fruhauf Ladislav    SKV  8301    22,30  8 Buchtík Ale‘        FYD  8201    22,33  9 Šlajs Tomá‘         CHC  8303    22,34 10 Nývlt Martin        SNA  8206    22,34 11 Èejka Tomá‘         JHB  8203    22,58 12 Hanzl Tomá‘         SJC  8205    23,18 13 Langr Martin        SNA  8201    23,37 14 Novák Petr          SKV  8201    23,57 15 Šaroun Petr         SHK  8206    25,02 16 Èernocký Petr       TJH  8201    25,13 17 Li‘ka Ondøej        LPU  8205    25,22 18 Medek Jan           JHB  8206    25,30 19 Hodr Vojtìch        SLA  8300    25,54 20 Hora Vojtìch        PGP  8301    26,07 21 Suchý Ondøej        LPM  8301    26,54 22 Král Michal         CTB  8201    27,14 23 Naporowski VladislavBSO  8303    27,57 24 Štìpánek Milan      HVC  8301    28,28 25 Gregoriades Tomá‘   MKP  8312    33,33 26 Ledecký Tomá‘       SVO  8200    39,52 27 Bíla Ondøej         SHK  8304    41,50         H-18A  1 Udržal Tomá‘        LPU  8002    22,20  2 Kazda Jiøí          SJC  8006    22,51  3 Švihovský Jaromír   BOR  8005    23,00  4 Èerný Michal        PHK  8005    23,19  5 Voráèek Michal      PGP  8009    23,31  6 Smola Michal        TZL  8131    23,34  7 Slováèek Tomá‘      TZL  8002    23,50  8 Mrázek Jan          DKP  8102    23,54  9 Dvoøák Svatopluk    KON  8013    24,51 10 Pýcha Tomá‘         SNA  8102    25,12 11 Oma Jakub           TUR  8002    25,34 12 Gebas Miroslav      PHK  8102    25,43 13 Kalenský Tomá‘      SJC  8015    25,44 14 Poul Ale‘           PHK  8004    25,51 15 Hora Zbynìk         PGP  8000    25,54 16 Raèanský Václav     TBM  8117    26,29 17 Hrouza Jan          KRN  8102    26,30 18 Spitzer Luká‘       SVS  8101    26,42 19 Anto‘ Filip         NPA  8001    27,08 20 Kováø Miroslav      DKP  8103    27,17 21 Svieèka Libor       TZL  8101    27,28 22 Junek Martin        JIL  8101    27,44 23 Špièák Franti‘ek    CEL  8039    27,52 24 Zbíral Robert       BSO  8004    28,14 25 Žemlièka Michal     CHT  8003    28,38 26 Maty‘ek Radoslav    POC  8007    28,39 27 Hojgr Radek         VRB  8002    29,08 28 Bradna Václav       CHA  8000    29,11 29 Nývlt Petr          SNA  8004    29,29 30 Novotný Tomá‘       PHK  8101    29,52 31 Obadal Jiøí         VRB  8101    29,56 32 Duda Franti‘ek      TJN  8101    29,56 33 Crha Jiøí           LJN  8000    30,26 34 Kubín David         SNA  8002    31,17 35 Bejr David          NPA  8101    31,43 36 Tvrdík Daniel       DKP  8104    32,08 37 Vlach Jaromír       VRB  8108    32,24 38 Žabka Du‘an         SRK  8106    33,20 39 Macháèek Zdenìk     DOK  8100    34,15         H-18B  1 Hanák Jan           SLA  8002     27,0  2 Margold Martin      DKP  8106    27,29  3 Horálek Radek       DKP  8013    27,39  4 Balák Otakar        BOR  8101    28,35  5 Šafka Jiøí          SLP  8002    28,55  6 Šabatka Petr        LPU  8106    29,20  7 Matras Tomá‘        CHT  8001    29,26  8 Nožièka Jiøí        LPU  8001    29,34  9 Doležal Martin      PGP  8100    29,55 10 Suchý Libor         LPM  8003    31,54 11 Andìl Robert        BOR  8006    32,07 12 Hnik Petr           DOK  8101    32,28 13 Fukátko Jan         LPU  8105    32,29 14 Holubec Radek       VRL  8104    34,05 15 Krma‘ Václav        SRK  8001    34,12 16 Berná‘ek Jiøí       STB  8101    36,14 17 Stránský Jiøí       LJN  8101    38,09 18 Blabla Zdenìk       PCB  8101    38,39 19 Ši‘ák Ludìk         KNC  8000    39,17 20 Cypro Václav        KRE  8001    40,14    Brichta Zdenìk      SCP  8000     DISK         H-20A  1 Èech Radovan        TBM  7835    24,32  2 Ticháèek Radek      SJC  7801    26,09  3 Hovorka Jan         LPU  7907    26,32  4 Tihon Michal        PHK  7905    26,46  5 Dostál Ondøej       POC  7907    26,47  6 Junek Petr          JIL  7849    26,50  7 Pilaø Karel         BSO  7801    27,01  8 Tomeèek Lubomír     VRB  7901    27,41  8 Skøièka Jan         TBM  7837     27,41 10 Kolaøík Tomá‘       DOK  7802    27,50 11 Rambousek Karel     BSO  7907     28,0 12 Hanslián David      LCE  7835    28,08 13 Mrázek Jiøí         DKP  7911    28,08 14 Sajal Martin        SLP  7803    28,17 15 Holas Tomá‘         PHK  7801    28,42 16 Procházka Zdenek    DKP  7800    28,58 17 Kárník Jan          LPU  7811    29,03 18 Jelínek Petr        DLI  7801    29,05 19 Svoboda Luká‘       SHK  7905    29,08 20 Pompach Petr        PHK  7803    29,38 21 Vlach Jiøí          VOV  7900    30,24 22 Køíž Libor          LPU  7804    30,26 23 Losman Petr         PHK  7901    30,44 24 Rùžièka Luká‘       KSU  7849    30,57 25 Šťastný Karel       CTB  7901    30,59 26 Skripnik Štìpán     TAP  7901    31,05 27 Vi‘òa Luká‘         SBR  7901    31,41 28 Pìkný Michal        TAP  7807    32,01 29 Èech Jan            FSP  7900    32,16 30 Hodaè Karel         ZPV  7927    32,49 31 Buriánek Kamil      LPM  7901    32,59 32 Paclík Roman        SHK  7801    33,44 33 Weiner Jakub        SHK  7911    33,56 34 Kulhavý Daniel      TUR  7905    33,59 35 Hovorka Pavel       LPU  7908    34,15 36 Beran Pavel         TZL  7920    35,20 37 Otruba Karel        POC  7917    44,03    Princl Pavel        EKP  7802     PRUM         H-20B  1 Král Ale‘           CTB  7801    27,59  2 Pražák Jiøí         ZBP  7800    28,06  3 Svoboda Jan         TJN  7901    28,49  4 Cirkva Petr         SHK  7811    28,53  5 Hejna Ale‘          VPM  7801    29,57  6 Hübner Jan          CTB  7902     30,0  7 Pro‘ek Michal       SJI  7823    30,33  8 Dobe‘ Michal        TAP  7803    30,35  9 Havel Tomá‘         TUR  7904    30,52 10 Libecajt Ale‘       OKP  7800    31,13 11 Vobr Marek          BOR  7801    31,34 12 Lukavec Petr        TJN  7802    33,51 13 Hendrych Martin     SJI  7828    34,25 14 Machar Pavel        DKP  7906    35,09 15 Pesnièák Jan        TJN  7902    35,51 16 Fátor Jan           SHK  7907    36,37 17 Èakrt Ondøej        DKP  7908    38,08 18 Hlou‘ek Martin      SRK  7903    40,27 19 Jun Adam            KNC  7900    58,50    Rázek Ale‘          EKP  7802     PRUM                  H21A  1 Paclík Jiøí         SHK  7506    27,17  2 Vláèil Daniel       JPV  7317    28,22  3 Prá‘il Marek        SJI  7313    28,52  4 Netopil Libor       TBM  7404    28,54  5 Jirásek Milan       VSP  7403    28,59  6 Dvoøáèek Petr       VBM  7013    29,06  7 Kheil Radim         PBM  7301     29,30  8 Vyoral Jan          VIZ  7615    29,37  9 Rygl Jaroslav       TCE  7044    29,42 10 Otruba Marek        POC  7417    29,52 11 Šafka Jan           SLP  7704    30,08 12 Šrámek Jaromír      KSU  5801    30,19 13 Janovský Tomá‘      OKP  6401    30,27 14 Skyva Petr          STE  6501    30,30 15 Žemla Tomá‘         OKP  7105    30,32 16 Fencl Petr          LPU  6901    30,41 17 Venhoda Milan       SJI  7104    30,44 18 Kondrát Martin      OKP  6501    30,47 19 Gajda Jan           VSP  6801    30,51 20 Borovièka Milan     FSP  6104    31,13 21 Martan Jiøí         SUL  7301    31,14 22 Žemlík Pavel        TZL  7135    31,32 23 Grepl Ladislav      KON  6111    31,37 24 Václavek Tomá‘      STE  5809    31,38 25 Kožina Petr         PGP  6000    31,48 26 Šrùta Milan         BOR  7703    31,50 27 Vácha Tomá‘         BOR  7409    31,58 28 Dittrich Pavel      VOV  7501     32,04 28 Skripnik Ondøej     TAP  7502    32,04 30 Vodrážka Jakub      VLI  7604    32,07 31 Jirsa Milan         BOR  7204    32,11 32 Šidla Jan           TZL  6808    32,34 33 Ptáèek Jan          TBM  7435    32,39 34 Švalbe Petr         ZPV  7001    32,42 35 Kraus Petr          SJC  7303    32,48 36 Èernín Zbynìk       VSP  6901    32,49 37 Ry‘avý Jiøí         MOV  5803    33,02 38 Matìjù Michal       VSP  7700    33,02 39 Vedral Josef        OKP  7201    33,03 40 Ba‘us Petr          SCP  7400     33,05 41 Vokurka Jan         VLI  7501     33,16 42 Stárek Filip        DKP  6600    33,21 43 Lauerman Jan        SJI  7419    33,37 44 Fuèík Karel         VBM  7246    33,38 45 Kadeøávek Petr      PHK  7605    33,42 46 Huòka Karel         KON  6919    33,54 47 Hepner David        SHK  7601    33,59 48 Vávra Jaroslav      LPU  7308    34,17 49 Fejk Zbynìk         SRK  7501    34,24 50 Pucherna Eduard     TAP  7402    34,29 51 Pokorný Ondøej      PGP  7506    34,52 52 Rigó Marek          ODR  7101    34,54 53 Fujáèek Jan         TAP  7506    34,56 54 Kotecký Ondøej      PGP  7703    35,15 55 Hrzina Pavel        TJH  7502    35,23 56 Zlámal Petr         PHK  7002    35,44 57 Ševèík Martin       TBM  7632    35,48 58 Pøikryl Petr        PBM  6707     36,0 59 Adámek Libor        ZBM  6707    36,42 60 Habán Ivo           TBM  7707    36,44 61 Koutný Tomá‘        OKP  7700    36,57 62 Baldrian Petr       PGP  7203    37,20 63 Hrouza Jan          KRN  5401    38,57 64 Král Jiøí           SSU  5941    39,33 65 Pìèek Vítìzslav     SKM  7104    39,55 66 Jirou‘ek Pavel      LPM  7704    40,24 67 Polák Vlastimil     VRL  7702    40,51 68 Ja‘ek Petr          VOV  7601    42,19 69 Ale‘ David          KSU  7517    45,03 70 Husák Václav        SHK  7702    46,49    Bolehovský Pavel    EKP  7103     PRUM    Kalous Vladimír     EKP  7702     PRUM    Rafaj Nikola        EKP  7501     PRUM    Sokoláø Zdenìk      EKP  7201     PRUM         H21B  1 Novák Jiøí          NPA  7502    27,26  2 Pohl Zdenìk         SRK  7606    27,42  3 Neumann Jaroslav    STE  5901    27,59  4 Wohanka Petr        VRL  7305    28,19  5 Prá‘il Ale‘         SJI  7415    28,20  6 Škvor Martin        VSP  6701    28,34  7 Jedlièka Marek      SHK  7502    28,35  8 Aschermann Jan      VSP  6902    28,39  9 Šebesta Petr        TAP  7604    28,41 10 Kelnar Lubomír      ODV  5800    28,47 11 Slavík Pavel        SNA  7349    28,53 12 Peterka Vojtìch     LLI  7502    28,55 13 Laciga Zdenìk       VSP  5200    29,06 14 Kaplan Jan          LPU  6401    29,09 15 Cichý David         PHK  7001    29,18 16 Mareèek Petr        OSN  6912    29,21 17 Škorpil Martin      VSP  5700    29,21 18 Dvoøák Miroslav     ZBP  7601    29,28 19 Novák Zdenìk        NPA  7701    29,30 20 Valter Dalibor      KBP  6900    29,32 21 Hojný Michal        SCP  7613    29,37 22 Horký Roman         VSP  6503    29,42 23 Matìjka Hynek       TAP  7610    29,49 24 Novák Tom           DOK  5500    29,54 25 Kvapil Petr         TUV  7402    30,06 26 Kamenický Jan       PHK  6601    30,20 27 Èechmánek Vladimír  OKP  5802    30,22 28 Poloprutský Tomá‘   VLI  6205    30,24 29 Lamaè Vratislav     BOR  7500    30,30 30 Pilát Franti‘ek     LJN  6201    30,31 31 Macháèek Ale‘       OKP  6400    30,31 32 Znojemský Jiøí      VLI  7500    30,33 33 Lisý Ondøej         VLI  7103    30,35 34 Novák Ivo           OKP  6200    30,36 35 Hradecký Jaroslav   DOK  6300    30,46 36 Hejný Marek         SLP  7706    30,47 37 Hejzlar Josef       VCB  5601    30,48 38 Hain Jan            SJC  7502    30,48 39 Mencl Miloslav      VSP  6505    30,51 40 Hons Michal         TJN  7702    30,55 41 Koníèek Jiøí        OKP  5900    30,55 42 Pilaø Karel         MAS  5501    31,03 43 Kužel Tomá‘         FSP  7610    31,04 44 Paøízek Petr        LJN  7006    31,15 45 Horák Pavel         FSP  7201    31,18 46 Polák Jaroslav      CHA  7500    31,21 47 Kunc Radovan        TJN  5549    31,34 48 Háp Pavel           PHK  7101    31,38 49 Slovák Ondøej       SHK  7605    31,41 50 Kavalír Karel       PHK  6503    31,43 51 Macháèek Lubomír    CHC  7501    31,46 52 Novák Libor         OKP  6504    31,47 53 Teringl Radek       VCB  6502    31,50 54 Rajno‘ek Zdenìk     OSN  6309    31,54 55 Pøibík Jan          PGP  6301     32,0 56 Pucherna Jan        TAP  7701    32,12 57 Richtr Ale‘         OKP  6601    32,27 58 Bartovský Pavel     VPM  6101    32,36 59 Machoviè Ivo        FYD  6200    32,46 60 Šimek Tomá‘         FSP  6304    32,47 61 Valá‘ek Petr        VSP  6601    32,48 62 Šístek Daniel       SCP  7507    32,52 63 Filièko Marek       LPU  7102    32,55 64 Svoboda Jan         BOR  7200    32,56 65 Valou‘ek Zbynìk     VLI  5600    33,04 66 Sikora Tomá‘        PVP  7005    33,15 67 Semík Jan           VSP  6507    33,20 68 Vondra Jiøí         FSP  7600    33,21 69 Orany Tomá‘         SJI  7311    33,22 70 Konopáè Jiøí        TUR  5803    33,23 71 Zimermann Pavel     KRE  6401    33,40 72 Hánìl Jaromír       ZBP  6800    33,45 73 Samek Petr          PHK  7302    33,58 74 Kalenský Pavel      SUL  7601    33,59 75 Škoda Pøemek        VLI  5301    34,08 76 Kováø Jindøich      MAS  6800    34,25 77 Pelc Václav         CST  6702    34,27 78 Kraus Milan         SUL  6700    34,29 79 Zrník Tomá‘         VBM  7118    34,29 80 Kodeda Oldøich      VPM  5901    34,39 81 Jetenský Jan        LPU  7606    34,42 82 Hartman Ale‘        VSP  6506    34,44 83 Ptáèek Jan          PVP  7200    34,49 84 Chum Jaroslav       SLP  6601    34,54 85 Drbal Jan           PGP  7101    34,55 86 Kettner Pavel       HCE  5900    35,05 87 Komín David         FSP  7402    35,07 88 Vin‘ Pavel          OKP  6900    35,10 89 Šulc Jiøí           PHK  7106    35,10 90 Èerný Miroslav      LPM  7504    35,12 91 Nejedlý Ladislav    BSO  7500    35,25 92 Nechanický Pavel    CHT  7201    35,30 93 Ševèík Marek        PCB  6701    35,42 94 Krupka Roman        CHA  7600    35,55 95 Nem‘ovský Petr      OKP  7600    35,57 96 Mutinský Viktor     HVC  6503    36,04 97 Kristinus David     SJI  7611    36,19 98 Barto‘ Ludìk        KRP  6701    36,30 99 Bohuslav Václav     LPM  7206    36,33 100 Honzík Tomá‘        VLI  7000    36,50 101 Hartl Zdenìk        ODV  6300    37,19 102 Hýbl Luká‘          PGP  7504    37,31 103 Švadlena Pavel      CHC  7502    37,58 104 Jedlièka Karel      LPM  7709    38,54 105 Hora Vladimír       VSP  5100    39,00 106 Král Jan            VBM  6920    39,19 107 Parkán Jiøí         SJH  6801    39,48 108 Doležel Tomá‘       KTA  7701    39,52 109 Cincibus Pavel      FSP  6605    41,33 110 Kroupa Filip        LPU  7602    41,50 111 Kroupa Václav       PGP  6104    42,04 112 Brom Hynek          LPM  7503    42,04 113 Buøita Dobroslav    FYD  6606    43,16 114 Kolek Petr          LPU  7520    44,09 115 Ševèík Jiøí         ONO  7001    44,29 116 Ševèík Petr         ONO  7200    47,32 117 Hlaváèek Lubomír    PHK  6401    48,08 118 Tojnar Jan          FSP  6701    48,36 119 Macháèek Milan      CHC  7701    49,09 120 Vohradský Ondøej    KRP  6901    51,51 121 Kubièko Petr        SJH  6901    58,10     Doležel Antonín     KTA  7501     DISK     Aschermann Ondøej   TEP  7100     DISK     Rakovec Michal      SCP  6901     DISK     Ti‘er Robert        VLI  6202     DISK     Èevela Martin       EKP  7704     PRUM     Hasman Jan          EKP  6900     PRUM     Kolín Jan           EKP  7701     PRUM     Koøistka Libor      EKP  6300     PRUM     Koťátko Zdenìk      EKP  7708     PRUM     Køístek Luká‘       EKP  7100     PRUM     Pecka Jan           EKP  6800     PRUM     Zurynek Jan         EKP  7000     PRUM         H21E   1 Pospí‘il Vít        DLI          27,16   2 Štìpánek Martin     DLI          27,31   3 Zuzánek Zdenìk      TJN          27,51   4 Novotný Radek       PHK          28,02   5 Klech Richard       DLI          28,04   6 Filip Libor         SRK          28,05   7 Kozák Petr          VSP          28,25   8 Podmolík Tomá‘      TZL          28,27   9 Ondráèek Radim      TBM          28,33  10 Horký Pavel         VSP          28,45  11 Kuèera Jan          VSP          29,08  12 Pekárek Evžen       TZL          29,21  13 Proke‘ Tomá‘        DLI          29,50  14 Tichovský Martin    OKP          29,54  15 Arno‘t Kamil        DLI          30,06  16 Boøánek Petr        VSP          30,06  17 Ko‘árek Pavel       VOV          30,19  18 Besta Michal        VOV          30,22  19 Matìjù Lubo‘        VSP          30,23  20 Tománek Daniel      VOV          30,31  21 Zikmund Zdenìk      SJC          31,17  22 Zakouøil Václav     VSP          31,26  23 Boudný Jan          SJI          32,28  24 Strejèek Petr       TBM          32,55     Pleticha Richard    TCE           DISK     Horyna Roman        EKP  7602     PRUM     Seidl Miroslav      EKP  7402     PRUM         H35-B   1 Milota Josef        MLA  5801    26,24   2 Matyk Jaroslav      LPU  6202    26,27   3 Folprecht Miroslav  TUR  5501    26,38   4 Havlík Milan        SJH  6201    27,05   5 Doležal Miroslav    PGP  5501    28,35   6 Vrabec Martin       SCP  6100    28,44   7 Šilhavý Miroslav    LPM  5800    29,25   8 Hrabánek David      OKP  6000    29,56   9 Holas Vladimír      TUR  5601    31,35  10 Soudek Vojtìch      CCB  5601    31,59  11 Erlebach Josef      LTU  5201    32,46  12 P‘enièka Miloslav   CCB  6101    32,54  13 Blabla Zdenìk       PCB  5901    32,59  14 Jedlièka Jan        VSP  6101    33,24  15 Bolech Jiøí         LPU  5904    33,33  16 Špièák Ale‘         DKP  5500    33,42  17 Kopecký Zdenìk      JHB  6001    33,54  18 Novák Karel         NPA  5001    34,06  19 Divi‘ Zdenìk        LPM  5602    39,08  20 Zuna Jaroslav       SCP  6101    39,40  21 Burian Ladislav     SCP  6002    41,46  22 Steininger Pavel    LPM  5603    43,23  23 Štìrba Jiøí         SKV  6201    48,34  24 Janoviè Ondøej      SKV  5901    54,08     Novák Václav        EKP  6302     PRUM         H40-B   1 Michalec Jan        MLA  5701    24,27   2 Krafka Jiøí         BOR  5500    24,28   3 Du‘atko Petr        PHK  5702    25,35   4 Bìhoun Pavel        PHK  5701    26,37   5 David Franti‘ek     TAP  5301    28,25   6 Jaro‘ Vladimír      DCE  5400    28,30   7 Sýkora Jiøí         AOP  5401    28,32   8 Gazdaèko Milan      SHK  5701    30,58   9 Barto‘ Vratislav    KRP  5401    31,15  10 Procházka Antonín   DCE  5500    32,03  11 Rambousek Karel     BSO  5302    32,36  12 Žemlièka Zbynìk     CHT  5501    32,53  13 Šváb Jan            FSP  5801    34,09  14 Jun Drahomír        KNC  5501    34,21  15 Šamal Václav        TEP  5600    34,49  16 Ash Chris           OCB  5801    35,09  17 Ludvík Petr         STB  5701    35,29  18 Rybáø Vladimír      PHK  5401    36,37  19 Doležel Antonín     KTA  5401    36,51  20 Chotìtický Jan      MAS  5400    37,22  21 Hrubý Ladislav      SJC  5501    38,25  22 Jedlièka Miroslav   LIT  5302    38,40  23 Toma‘èin Jaroslav   MKP  5800    41,09  24 Solil Stanislav     PHK  5801    41,14  25 Koutný Ivan         ODV  5300    44,35  26 Pavlík Miroslav     LIT  5301    46,11     Suchý Václav        VPM  5502     DISK     Bochenek Milan      EKP  5601     PRUM     Šedivý Jiøí         EKP  5500     PRUM         H45-B   1 Uher Petr           VSP  5001    25,01   2 Lukavec Miloslav    TJN  4901    28,14   3 Richtr Jiøí         JEN  5001    29,11   4 Hoøínek Jaroslav    VSP  5000    29,42   5 Faráø Jaroslav      LPU  5001    29,54   6 Faráø Václav        LPU  5201    29,59   7 Knobloch Jindøich   VRL  4901    30,42   8 Mágr Zdenìk         LCV  5000     31,0   9 Pøeèek Zdenìk       SCP  5200    31,52  10 Buriánek Jaromír    SCP  4700    32,36  11 Liberský Mirko      MKP  5100    32,43  12 Nykl Jan            LKV  5101    32,53  13 Kafka Jan           PER  5001    32,56  14 Stehno Pavel        DKP  4900    33,27  15 Koè Zdenìk          MKP  4700    33,31  16 Rychtecký Josef     VCB  4801    33,31  17 Wald Franti‘ek      FSP  5300    34,38  18 Kubát Jaroslav      SKV  5203    35,15  19 Tou‘ek Miloslav     MKP  5000    37,34  20 Novák Milo‘         SCP  4600    37,51  21 Sysel Zdenìk        PGP  5200    38,27  22 Èenovský Jiøí       MKP  4900    39,43  23 Hojný Oldøich       SCP  5201    39,51  24 Bárta Miroslav      JEN  5201    40,09  25 Hejna Josef         VPM          41,44  26 Soelner Richard     TSV          42,10  27 Šorm Miroslav       DKL  5200    43,19  28 Kramoli‘ Jan        PVP  5000    43,38  29 Urbaník Robert      VLI  7002    60,11  30 Brumek Stanislav    DKL  5201    63,10     Švihovský Jaroslav  BOR  5003   MS 80,0         H50-B   1 Argalá‘ Ivan        MLA  4703    32,32   2 Vale‘ka Rudolf      LCV  4700    32,35   3 Aschermann Michal   TEP  4400    32,43   4 Pospí‘il Jiøí       TUV  4701    33,02   5 Janda Josef         TCE  4701    34,33   6 Fridrich Jaroslav   LPU  4501    34,35   7 Fi‘ák Jan           MLA  4401    35,03   8 Tomeèek Lubomír     VRB  4701    36,40   9 Sokoláø Zdenìk      SNA  4501    37,31  10 Jirásek Jaroslav    SCH  4701    37,40  11 Nìmec Miroslav      LLI  4301    37,44  12 Valter Petr         KBP  4500    37,59  13 Švadlena Jiøí       CHC  4601    39,39  14 Šponar Josef        ZAM  4701    41,42  15 Fiala Milo‘         KSH  4801    42,22  16 Schimm Dieter       BSO  4401    42,35  17 Korejèík Karel      LLI  4701    44,50  18 Gregor Miroslav     TUV  4801    49,02  19 Bare‘ Martin        VLI  4707    67,50     Švec Zdenìk         SLA  4700   32,31 M     Nosál Stanislav     SLA  4600     DISK         H55-B   1 Èadil Jan           KNC  4300     33,0   2 Bohuslav Václav     LPM  4201    33,25   3 Dohnal Josef        VSP  4300    34,23   4 Máslo Miroslav      SHK  4001    35,15   5 Procházka Zdenko    DKP  4300    35,24   6 Jedlièka Jiøí       UPM  4201    37,43   7 Bouèek Václav       OCB  4101    37,50   8 Gøundìl Ivan        SJH  4201    38,02   9 Lisý Jan            ONO  4201    38,57  10 Arzberger KarltteinzTSV          40,25  11 Pivec Kvìtoslav     MLA  4202    41,14  12 Weber Petr          PHK  3901    41,22  13 Pich Josef          CST  4002    43,12  14 Frey Jaromír        NEJ  4101    43,18  15 Rejpal Petr         SCP  4100    45,53  16 Nìmec Vladimír      SLA  4202    56,56         H60-B   1 Køtìnský Jaroslav   BOR  3600    28,01   2 Attl Vladimír       PGP  3800    29,36   3 Havlík Jaroslav     SJC  3601    30,50   4 Štindl Vladislav    KRE  3701    33,38   5 Koubek Jiøí         BSO  3500    33,43   6 Kalivoda Vladimír   KNC  3800    37,57   7 Hanák Milan         FSP  3400    41,17   8 Langr Jan           BOR  3601    42,14   9 Ïurèat Josef        DKP  3800    48,37         H65-B   1 Semorád Milo‘       SLA  3300    30,13   2 Reidinger Antonín   PVD  3101    32,31   3 Vykysalý Franti‘ek  PHK  3002    40,56   4 Kalivoda Viktor     KNC  3300    41,50   5 Vondra Jaroslav     FSP  3300    43,02   6 Matìjka Leo         SJI  3325    43,29   1 Petr Miroslav       TKP  2700    38,58   2 Samohýl Richard     PGP  2800    40,37   3 Cupák Miroslav      DCE  2200    55,31   4 Skalický Franti‘ek  BOR  2000    57,34   5 Bezpalec Jiøí       BOR  2600    57,59   6 Veit Jan            FSP  2800    64,05   7 Novák Ctirad        TEP  2100    72,37     Hamerník Jaroslav   BUP  1901     DISK
        T4   1 Petráò Jiøí         SCP  7508    36,13   2 Rýdl Tomá‘          LJN  8200    46,44   3 Vaòková Jana        ZBP  7654    47,54   4 Kettnerová Lenka    HCE  6450    54,29   5 Hofman Karel        LPM  7605    54,40   6 Novotná Veronika    BOR  8052    55,53   7 Šarounová Jana      SHK  8452    57,53   8 Kavalirova Katerina PHK  6351    59,03   9 Ježková Klára       MKP  8450    59,24  10 Švadlenková Marie   SHK  8255    60,36  11 Toužil Karel        SHK  7602    64,07  12 Stulíková Barbora   SHK  8552    65,56  13 Pilbauer Jan        LBE  8302    66,44  14 Ashová Hana         OCB  7051    73,48  15 Tlou‘ťová Eva       SCP  6950    74,06  16 Koláøová Eli‘ka     DKP  8553    75,06  17 Nováková Lenka      PGP  6551    75,44  18 Rulc Zdenìk         LJN  7201    81,06  19 Langer Roman        LJN  7206    82,16  20 Blechová Bohumila   TRT  5151     85,0  21 Fialová Martina     KSH  7851    85,54  22 Novák Daniel        DOK  8700    86,47  23 Nováková Barbora    PGP  8551   124,10  24 Kamenická Lenka     PHK  6851     DISK     Klimpl Petr         LPU  5401     DISK     Hejzlar Štìpán      VCB  8601     DISK     Javùrek Antonín     VRB  5901     DISK     Ševcù Filip         DOK  8701     DISK     Novák Václav        PGP           DISK         T6   1 Bílý Milan          TCE  7001    47,02   2 Loos Arno‘t         BOR  7808    53,21   3 Hájek Jiøí          NEJ  6401    56,59   4 Badura Václav       NEJ  8101    60,40   5 Bláha Jan           SHK  8215    68,10   6 Vokál Vojta         CHA  7900    68,40   7 Pazderová Lucie     BOR  71      69,02   8 Pavlík Bronislav    LIT  8201    69,57   9 Chmelaø Pavel       SHK  6402    71,07  10 Herman Jan          LPU  5406    75,20  11 Tou‘ Jan            JEN  6901    76,30  12 Vícha Vladimír      LPU  5801    82,33  13 Vokálová Štìpánka   CHA  7650    86,32  14 Chaloupková Marie   PGP          87,07  15 Koppová Ingrid      PGP  7966    89,59  16 Pøibíková Monika    PGP  7356   108,02  17 Matu‘ín Ondra       SMB         110,28     Koppová Silvie      PGP  7758     DISK