Vyhledávání v archivu map pro orientační běh


V roce 2020 byl provoz vyhledávače definitivně ukončen (stránka sice existuje, ale již nelze vyhledávat). V letech 1999 až 2011 sloužil tento vyhledávač k prohledávání aktuální databáze archivu map pro orientační běh. Později hledal již jen v neaktuální databázi z jara 2011.

K vyhledávání v archivu map pro orientační běh doporučujeme použít Mapový portál ČSOS, který byl spuštěn v roce 2012, a přináší pokročilejší možností vyhledávání, zobrazuje polohu map na mapě ČR a obsahuje i naskenované archivní mapy.


  • Data byla aktualizována k 19.2.2011.
  • Tato vyhledávací služba vznikla spojením dvou starších vyhledávačů - textového (Martin Sajal) a grafického (Jan Šafka). V poslední době by se však neudržela v provozu bez pomoci Petra Matouška.
  • Vývoj této aplikace byl ukončen. Svoji roli při vyhledávání v archivu snad splnila, nyní je čas postupně přenechat místo modernějším vyhledávacím službám...
  • Archiv map je součástí sbírek Centra historie orientačního běhu při Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tvorbu archivu podporuje Český svaz orientačních sportů prostřednictvím mapové rady. O vedení archivu se stará Zdeněk Lenhart. Více informací o archivu map s možností pokročilého vyhledávání najdete na mapovém portále ČSOS, které se nachází na adrese https://mapy.orientacnisporty.cz. Výroční zprávy o stavu archivu se pravidelně objevují na webu svazu, příkladem je zpráva za rok 2019.
VŠTJ EKONOM PRAHA SMIK - OB S MIgrujicimi Kontrolami kamzasnehem.cz - sněhové zpravodajství od lyžařů pro lyžaře

Chcete-li vyhledávat pouze podle textových údajů, vyplňte textová pole vámi požadovanými údaji a klikněte na tlačítko Vyhledat. Chcete-li vyhledávat i podle polohy, můžete (ale nemusíte) vyplnit textová pole a pak klikněte na mapě ČR na místo, kde chcete mapy najít.
Veškeré položky vyplňujte bez diakritiky. Nehraje roli, jestli požadované údaje píšete malými nebo velkými písmeny. V položce oddíl zadejte třípísmennou zkratku oddílu. Rok vydání zadejte jako čtyřmístné číslo (1999, 2000, apod.). Nulou jsou označeny mapy, u kterých není rok vydání známý. U autora mapy je nejlepší zadat pouze příjmení.


Zadejte dotaz (bez diakritiky) :
Název mapy: pravostranné rozšíření
Oddíl:
Rok vydání: pouze tento rok
starší než tento rok
novější než tento rok
Autor mapy:
Seřadit podle:
Zobrazit:
Název mapy
Oddíl
Rok vydání
Měřítko
Ekvidistance
Stav v archivu
Autoři
Místo
Mapy se kterými se překrývá
Evidenční číslo
Plocha
Správce

Průměr : km

Zvolte si průměr (přesnost) výběru. Čím větší průměr zvolíte, tím větší bude množství nalezených map. Doporučená hodnota: 20 km.


© 1999 - 2011 Martin Sajal a Jan Šafka
Poslední aktualizace: 5.4.2020 (oznámení o definitivním ukončení funkčnosti)

Spolupracujeme: Sněhové zpravodajství na KamZaSněhem.cz, TV program,
SMIK - OB s MIgrujícími Kontrolami, Eshop s lyžařskými vosky a dalším sportovním zbožím