Rozpis

ROZPIS
1. závodu SmartMaps Cupu
1. závodu jarního žebříčku Pražské oblasti a Středočeské oblasti
1. závodu jarního veteránského žebříčku
závodu HSH Rankingu (koeficient 1,00)
veřejného závodu
(přidružený závod ve SMIKu na krátké trati má samostatný rozpis)

SmartMaps
Datum: sobota 29. 3. 2008
Pořádající orgán: Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt: VŠTJ Ekonom Praha
Typ závodu: sprint
Shromaždiště: Praha - Petrovice, areál při ZŠ Praha - Petrovice v Dopplerově ulici (dříve známá jako ZŠ Bellova; hřiště a zahrada - shromaždiště není kryté, ale v areálu bude možné postavit oddílové stany)
Mapa: Botič river, měřítko 1 : 5 000, E=5m, stav březen 2006, rozměr 30 x 21 cm, autoři M.Seidl, M.Sajal, L.Matušín, mapa nebude vodovzdorně upravena
Terén: tři různé typy:
- strmý zalesněný svah nad Botičem, porostově různorodý, v březnu ještě relativně dobře průběžný
- údolí Botiče především s loukami, rovina
- síldiště se vším, co k němu patří (paneláky, ulice, chodníky, hřiště, louky, rovina)
Kategorie: D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, D75-
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, H75-
HDR (rodiče s dětmi - linie), náborová trať (N), tréninková trať (T)

kategorie D21, H21 budou rozděleny na základě Rankingu na podkategorie:
D21L - 90 startujících, D21K - Ostatní
H21L - 90 startujících, H21K - Ostatní

- držitelé licencí E, R, A (HD18-20) mohou startovat v kategorii DH21 v podkategorii L i nad uvedený počet
- dodatečné přihlášky do kategorii DH21 budou možné jen do podkategorií K
- v případě počtu přihlášených do obou podkategorií DH21 nižšího než 100 budou podkategorie sloučeny
- předpokládané časy vítězů podle soutěžního řádu pro pražskou oblast
Prezentace: v místě shromaždiště, 8:30 - 9:30 hod.
Start: intervalový, 00 = 10:00 hod.
Vzdálenosti: zastávka MHD - shromaždiště : 200 m
shromaždiště - start : 400 m
cíl - shromaždiště : 0 m
Doprava: - autobusy MHD - do zastávek Jakobiho (271, 267 a 240 z Hájů, 271 ze Skalky, 240 z Černého Mostu) nebo Morseova (154 z Hájů nebo Skalky)
- vlastními dopravními prostředky
Parkování: na parkovišti před školou nebo v okolních ulicích
Systém ražení: při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI). Závodníci, kteří nevlastní SI čip, si jej mohou zapůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 700 Kč
Informace: http://ob.vse.cz/zavody/sprint08/
Přihlášky: - do 20.3.2008 (datum doručení) na e-mailovou adresu: matusin@seznam.cz,
- přihláška je přijata až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení (reply). Přihláška by měla být v povinném formátu ČSOB, musí obsahovat: jméno a příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a kategorii
- přihlášky na klasifikační tratě budou od 21.3.2008 přijímány pouze podle technických možností pořadatele a za zvýšené startovné (neplatí pro HD-10, HD-10L, nábor, trénink)
Startovné:
     do 20.3.2008      od 21.3.2008   
žactvo do HD-1440,- Kč70,- Kč
HD-10, HD-10L, nábor 40,- Kč40,- Kč
trénink70,- Kč70,- Kč
ostatní kategorie70,- Kč110,- Kč
 
- startovné je možné zaplatit v hotovosti na prezentaci
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu za 10 Kč
- změna času bude považována za dohlášku
Vklad při protestech: 200 Kč
Funkcionáři: ředitel závodu - Martina Volfová
hlavní rozhodčí - Miroslav Seidl
stavitel tratí - Martin Sajal
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí PSOB dne 22.3.2008.

ROZPIS
závodu ve SMIKu na krátké trati

SMIK (OB S MIgrujícími Kontrolami) je závod podobný skorelaufu. Kontroly však nejsou stále na jednom místě, ale migrují. Jejich pohyb je zachycen v jízdním řádu, který mají závodníci k dispozici.
Např. 40A: 00 - 07, 40B: 12 - 17, 40C: 21 - 40
To znamená, že kontrola 40 se nachází v čase 00 - 07 na místě A, v čase 12 - 17 na místě B atd. Mezitím je kontrola přenášena a nesmí se razit. Každá kontrola je navíc různě bodově ohodnocena. Vítězí ten, kdo má větší počet bodů, v případě shody o pořadí rozhoduje dosažený čas. Limit je v případě krátké trati 30 minut a jeho překročení bude znamenat odečtení získaných bodů. Každá kontrola se smí razit pouze jednou, při opakovaném ražení (i stejné kontroly v různých polohách) se počítá bodová hodnota pouze jednou. Přesnější informace v pravidlech SMIKu.
Kategorie: muži, ženy
Prezentace: společně s prezentací sprintu (8:30-9:30), pro závodníky startující pouze ve SMIKu a dohlášky na místě až do 13:15
Start: hromadný ve 14:00 (mapy se vydávají již ve 13:55)
Vzdálenosti: shromaždiště - start : do 600 m, v případě většího množství účastníků bude start pro muže a ženy na odlišném místě - bude upřesněno v pokynech
cíl - shromaždiště : 0 m
Systém ražení: Sport-Ident (SI) (v případě menšího počtu přihlášených může pořadatel rozhodnout o změně na ražení do papírových průkazek - bude o tom informovat v pokynech a na webu)
Přihlášky: - do 20.3.2008 (datum doručení) na e-mailovou adresu: matusin@seznam.cz,
- přihlášku na SMIK viditelně odlište od přihlášky na sprint - např. přihlášku na každý závod pošlete jako samostatnou přílohu
- přihlášky budou od 21.3.2008 přijímány pouze podle technických možností pořadatele a za zvýšené startovné
Startovné:
   do 20.3.2008      od 21.3.2008      na místě   
40,- Kč70,- Kč90,- Kč
 
- startovné je možné zaplatit v hotovosti na prezentaci
- závodníci, kteří nemají vlastní SI čip, platí navíc půjčovné 20 Kč (půjčovné se tedy hradí za každý závod)
- změna jména apod. za 5 Kč
Funkcionáři: stavitel trati a hlavní rozhodčí - Martin Sajal
Ostatní ustanovení jsou společná se závodem ve sprintu.
VŠTJ Ekonom Praha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SmartMaps