Pokyny pro závodníky - sprint

Datum: sobota 29. 3. 2008
Pořádající orgán: Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt: VŠTJ Ekonom Praha
Typ závodu: sprint
Klasifikace závodu: – 1. závod SmartMaps Cupu
– 1. závod jarního žebříčku Pražské oblasti a Středočeské oblasti
– 1. závod jarního veteránského žebříčku
– závodu HSH Rankingu (koeficient 1,00)
– veřejný závod
Shromaždiště: Praha - Petrovice, areál při ZŠ Praha - Petrovice v Dopplerově ulici (hřiště a zahrada - shromaždiště není kryté, ale v areálu bude možné postavit oddílové stany) - umístění viz plánek příjezdové cesty a shromaždiště
Parkování: na parkovišti před ZŠ Praha - Petrovice nebo v okolních ulicích
Prezentace: – v místě shromaždiště - ve škole, 8:30 - 9:30 hod.
– dohlášky za zvýšené startovné (kromě kat. HD-10L, HD-10, Nábor, Trénink) a jen podle možností pořadatele
– změna v rámci oddílu a kategorie za 10 Kč
– změna času bude považována za dohlášku
– půjčovné SI čipu 20 Kč + záloha 700 Kč (záloha se týká pouze neregistrovaných závodníků)
Vzdálenosti: zastávka MHD – shromaždiště : 200 m
shromaždiště – start : 400 m, značeno modrobílými fáborky
cíl – shromaždiště : 0 m
Start: 00 = 10:00 hod.
Mapa: Botič river, měřítko 1 : 5 000, E=4m, stav březen 2006, rozměr 30 x 21 cm, autoři M.Seidl, M.Sajal, L.Matušín, mapa nebude vodovzdorně upravena
– mapa není vytvořena dle mapového klíče ISSOM (vznikla před jeho vydáním) – několik výtisků mapy sloužících jako ukázka mapového klíče bude vyvěšeno v prostoru shromaždiště
Terén: tři různé typy:
– strmý zalesněný svah nad Botičem, porostově různorodý, v březnu ještě relativně dobře průběžný
– údolí Botiče především s loukami, rovina
– sídliště se vším, co k němu patří (paneláky, ulice, chodníky, hřiště, louky, rovina)
Tratě: předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu pro Pražskou oblast - závod ve sprintu
Systém ražení: – při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI)
– závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI – nevynulování bude potrestáno diskvalifikací
– nezapomeňte si v prostoru prezentace nechat vyčíst svůj čip; učiňte tak co nejdříve, abychom mohli vyvěšovat aktuální výsledky; vyčíst čip mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně neprošli cílem.
– v případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček v pravém horním rohu mapy
Občerstvení: – v cíli – voda a šťáva
– další možnosti: ve vzdálenosti do 300 m od shromaždiště se nachází restaurace (bowling - otevřeno až od 13h), cukrárna, pizzerie (otevřeno až od 12 h)
WC: – na shromaždišti – v domku vedle cíle (jen 2 záchody) a ve škole (do školy platí zákaz vstupu v botech s hřeby)
– v prostoru startu WC není! (start je uprostřed sídliště)
Prostor závodu a zakázané prostory: – veškerý prostor jižně od Novopetrovické ulice je prostorem závodu a mimo vlastní závod do něj platí zákaz vstupu, jedinou výjimkou je cesta na start.
– cesta na start vede závodním prostorem, z části navíc po cestě, po níž budou dobíhat závodníci na sběrnou kontrolu – dbejte prosím zvýšené opatrnosti jak při cestě na start, tak při závodě, ať se nesrazíte s běžcem v protisměru
– v prostoru startu nebude příliš místa na rozcvičování (pro rozběhávání se apod. využijte raději prostor shromaždiště)
– při postupu na poslední kontrolu všechny kategorie kříží frekventovanou Novopetrovickou ulici. K jejímu překonání slouží výhradně lávka, která je v mapě výrazně vyznačena. Překonávání ulice jiným způsobem je přísně zakázáno a bude znamenat diskvalifikaci.
Odevzdávání map v cíli: do 12:00
Časový limit: 60 min pro všechny kategorie
Uzavření cíle: 13:00
Protesty: podávají se v cíli hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
Vyhlášení výsledků: budou vyhlášeny výsledky žákovských kategorií (do DH-14). Závodníci na 1.-3. místě obdrží diplomy a drobné ceny. Předběžný čas vyhlášení: 12:45
Jury: složení jury bude vyvěšeno na shromaždišti
Funkcionáři: ředitel závodu - Martina Volfová
hlavní rozhodčí - Miroslav Seidl
stavitel tratí - Martin Sajal

Pokyny pro závodníky - SMIK

Typ závodu: závod ve SMIKu na krátké trati - s časovým limitem 30 min (nenechte se zmást tím, že kontroly zůstávají v lese do času 40, limit je 30 min)
Kategorie: muži, ženy
Prezentace: – předem přihlášení závodníci společně s prezentací sprintu (8:30-9:30) – oddílové obálky budou pro oba závody společné,
– prezentace pro závodníky startující pouze ve SMIKu a pro dohlášky na místě – 12:30 - 13:15
– dohlášky budou přijímány pouze podle technických možností pořadatele (dle počtu volných map) a za zvýšené startovné
Jízdní řády kontrol: – budou vydávány na prezentaci v oddílových obálkách; kdyby náhodou vedoucí oddílů závodníkům startujícím ve SMIKu s jejich jízdními řády ujeli domů, bude možné si vyzvednout náhradní na prezentaci pro dohlášky (12:30 - 13:15)
Start: hromadný ve 14:00 (mapy se vydávají již ve 13:55, další rezervu je vhodné si nechat na vynulování čipu)
Vzdálenosti: shromaždiště – start : 400 m, značeno modrobílými fáborky
cíl – shromaždiště : 0 m
Uzavření cíle: 14:45
Systém ražení: Sport-Ident (SI)
na lístečku s mezičasy, který dostanete po vyčtení čipu, nemůže být z technických důvodů uveden správný počet získaných bodů - lísteček slouží jen pro kontrolu oražení kontrol, nepřesně uvedený počet bodů u pořadatelů nereklamujte...
Zakázané a nebezpečné prostory: – frekventovaná Novopetrovická ulice je v mapách výrazně vyznačena jako zakázaný prostor, překonávat ji je možné pouze na dvou místech, které jsou v mapách taktéž vyznačeny (podchod a lávka). Překračování Novopetrovické ulice během závodu v jiném místě je nebezpečné a bude trestáno diskvalifikací (to platí také pro přechod pro chodce na křižovatce, i kdyby svítila zelená...)
– překonávat méně frekventované komunikace na sídlišti je povoleno libovolně, nicméně vždy doporučujeme se před přeběhnutím ulice rozhlédnout (občas tu nějaká auta jezdí)
Funkcionáři: stavitel trati a hlavní rozhodčí - Martin Sajal
Další ustanovení jsou společná se závodem ve sprintu.
VŠTJ Ekonom Praha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SmartMaps