Rozpis

18. – 19. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2019

POŘADATEL
Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO

TECHNICKÉ PROVEDENÍ
VŠTJ EKONOM PRAHA (oddíl orientačního běhu) a OOB TJ Sokol Pražák

DATUM

28. 9. 2019 – MIDDLE (krátká trať)

29. 9. 2019 – LONG (klasická trať)

CENTRUM ZÁVODU
Kemp Bavorov – N 49°7.39183′, E 14°5.34363′

PREZENTACE
Sobota 28. 9. 2019 – 10:00 až 12:30
Neděle 29. 9. 2019 – 8:00 až 9:00

START
Sobota 28. 9. 2019 – MIDDLE – intervalový – 13:00
Neděle 29. 9. 2019 – LONG – intervalový – 10:00

VZDÁLENOSTI
Centrum – parkoviště: 0–500 m
Centrum – ubytování kemp: 0 m
Centrum – ubytování tělocvična: 800 m
Centrum – vyhlášení (večerní akce): 0 m
Centrum – úschovna kol: 1000 m
Centrum – start MIDDLE: do 5 km
Centrum – start LONG: do 5 km
Centrum – cíl: do 1 km

TERÉN
Mírně zvlněný až kopcovatý, středně hustá síť komunikací většinou dobré sjízdnosti

PROSTOR ZÁVODU
https://mapy.cz/s/3uset

MAPA
MIDDLE – 1 : 10 000, E=5m
LONG – 1 : 15 000, E=5m

Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010.
Hlavní kartograf Radim Ondráček a Josef Goder. Stav září 2019.

KATEGORIE
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B, M50, M60
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60
OPEN (trať pro veřejnost)
MW11 (bez doprovodu rodičů)
MW10 (fáborky, doprovod rodičů možný)

Vzhledem k možnostem terénu bude trať MW10 zařazena pouze v sobotu, povede v okolí kempu.

PŘIHLÁŠKY
Přes přihláškový systém ORIS do neděle 22. 9. 2019 23:59:59 za základní startovné.

3.termín je 24. 9. 2019 23:59:59, s přirážkou 100%.
Neregistrovaní a příchozí posílejte přihlášky na ekonompraha.ob@gmail.com

Přihlášky po termínu pouze dle kapacitních možností pořadatele za zvýšené startovné.

VKLADY
MW10, MW11, M/W14 – 60 Kč / závod
M/W17, M/W20 – 150 Kč / závod
M/W21, M/W40, M/W50, M/W60 – 200 Kč / závod
OPEN – 100 Kč / závod

Ceny platí pro registrované závodníky sekce MTBO pro rok 2019, kteří se přihlásí v řádném termínu do 22. 9. 2019 – v souladu s Prováděcími pokyny mají neregistrovaní závodníci Českého poháru MTBO dvojnásobné startovné (neplatí pro kategorie MW10, MW11 a OPEN).

Zapůjčení běžných čipu: 50 Kč / závod (od neregistrovaných může být vybírána záloha 1000 Kč)

Vklady a poplatky za ubytování uhraďte na účet VŠTJ Ekonom Praha 2100577906/2010 (Fio Banka, a.s.), jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované v ORISu. Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace.

RAŽENÍ
SportIdent – kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňuje ražení do vzdálenosti 20–40 cm). Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní, bude možnost zapůjčení AIR čipů ve stánku SPORTICUS po předběžné domluvě na info@sporticus.cz nejdéle dva dny před závodem.

UBYTOVÁNÍ

Kemp Bavorov – centrum závodu

Chatka s povlečením (4lůžková), 2 noci (1400 Kč)

Chatka s povlečením a ledničkou (4lůžková), 2 noci (1600 Kč)

Stan, karavan /cena za 1 osobu na 1 noc/ (100 Kč)

Stan, karavan /cena za 1 osobu na 2 noci/ (200 Kč)

Tělocvična ZŠ Bavorov, 100 Kč / osoba / noc – v případě zájmu o ubytování již v pátek kontaktujte prosím pořadatele. Teplé sprchy, toalety, tělocvična po rekonstrukci.
Tělocvična se nachází 800 m od centra, v blízkosti úschovny kol /200 m/.

Požadavky na ubytování zadávejte v přihláškovém systému u sobotního závodu. Úhradu proveďte na účet společně se startovným.

STRAVOVÁNÍ
Stánkový prodej v centru závodu, občerstvení v kempu v dostatečném množství
Snídaňový sortiment zajištěn
Upozorňujeme na omezené možnosti stravování v blízkém okolí

PARKOVÁNÍ
Parkování v centru závodu a v jeho blízkém okolí – dbejte pokynů pořadatelů.
Cena za parkovné bude upřesněna v pokynech.

ÚSCHOVA KOL
V kulturním domě v Bavorově, cca 1000 m od centra.

ŠKOLKA
V centru závodu

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
MIDDLE – při sobotním večerním programu v centru
LONG – hned po skončení závodů nedělních závodů v centru

PROTESTY
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.

PŘEDPIS
Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2019.

TECHNICKÁ KONTROLA
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, MW10, MW11, M/W14 a M/W17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5″. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).

INFORMACE

Web závodu

Facebook

Oris

Pro potřeby dalších dotazů využijte přednostně, prosím, oddílový email ekonompraha.ob@gmail.com
V omezené míře telefonicky – Kateřina Mikanová, 608 629 917.

Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
ředitel závodu – Kateřina Mikanová
hlavní rozhodčí – Nikolas Domín
stavitel tratí – Martin Smrt (MIDDLE), Josef Goder (LONG)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systém ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci klubu, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, dojezdu do cíle ap. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO 2. července 2019.