Pokyny

POKYNY ke stažení v pdf zde.

Helfenburk 2020třídenní, čtyřetapové závody v orientačním běhu

POŘADATELÉ

VŠTJ Ekonom Praha (EKP) a OOB
TJ Sokol Pražák (PVD)

DATUM

21. – 23.8.2020 (pátek–neděle)

CENTRUM ZÁVODŮ

Kemp a koupaliště Bavorov, GPS:
49.1229642 N, 14.0889869E

Shromaždiště E1, E2, E4

Koupaliště Krajníčko, GPS:
49.1445403 N, 14.0229267E

Shromaždiště E3

Bavorov náměstí, GPS:
49.1217611 N, 14.0783508E

PARKOVÁNÍ

Parkoviště v centru závodů
a na shromaždišti E1, E2, E4

Parkovat nelze na shromaždišti
E3, ale pouze v centru závodů –
neparkujte volně po Bavorově!

PREZENTACE

čtvrtek 20.8.2020    17:00 – 20:00 v centru

pátek 21.8.2020      10:00 – 12:00 v centru       13:30 – 15:00 na shromaždišti E1, E2, E4

sobota 22.8.2020     08:30 – 09:30 na shromaždišti E1, E2, E4

sobota 22.8.2020     14:00 – 15:30 na shromaždišti E3

neděle 23.8.2020     08:00 – 09:30 na shromaždišti E1, E2, E4

DOHLÁŠKY

Dohlášky na místějsou možné
jen dle technických možností pořadatele.

Do kategorií HDR, HD10L
(linie), P, T1, T2 je možné přihlásit se i na místě za základní startovné do
vyčerpání počtu map.

VKLADY na místě

celé vícedenní HELFENBURK               jednotlivá etapa

DH16-60                                     1150,- Kč                                              500,-

DH10-14, DH65-75                      900,- Kč                                               350,- Kč

HDR, DH10L, P, T1, T2                 500,- Kč                                               150,-

Půjčovné SI          

SIAC                       50,- Kč /
etapa (za ztrátu účtujeme 1700,- Kč) od neregistrovaných
závodníků bude vybírána vratná záloha 1500,- / SI
AC

SI DOTYKOVÉ          40,- Kč / etapa (za ztrátu účtujeme
800,- Kč) od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha 600,- / SI
DOTYKOVÉ

Změna v rámci kategorie a klubu na místě za 50 Kč. Ostatní
změny budou považovány za dohlášku.

Potvrzení o zaplacení vezměte s
sebou na prezentaci, pokud nebude údaj o zaplacení již v ORISu.

Parkovné    

150,- Kč / auto / celé závody –
bude vybíráno/kontrolováno při vjezdu na parkoviště.

START

pátek 21.8.2020      E1 krátká                         00=15:30    intervalový

sobota 22.8.2020     E2 lesní sprint                    00=10:00    intervalový

sobota 22.8.2020     E3 městský sprint              00=16:00    intervalový

neděle 23.8.2020     E4 zkrácená klasická          00=10:00    intervalový

Závodníci
kategorií HDR, P, T1, T2 mají volný start (startují oražením startovací
krabičky) kdykoliv od startovního času 0 do startovního času 90 v rámci E1, E4
a od startovního času 0 do času
60 v rámci E2 a E3.
Cesta na start bude značena modrobílými
fáborky z centra. Po odstartování si každý závodník odebírá sám mapu podle příslušné
kategorie. Řazení map bude viditelně vyvěšeno na startu. Cesta od transparentu
start na mapový start bude značena červenými fáborky. Na mapovém startu bude
lampion.

Závodník
vstupuje do koridoru 3 minuty před svým startem, v koridoru je povinen provést
vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu, k dispozici bude krabička SIAC test.

Startovní
listina bude zveřejněna v centru závodu, na startu a na shromaždišti všech
etap.

Upozornění
pro E3!

V E3 – liniové tratě (HDR, DH10L) nemají trať
vyznačenou fáborky! Tyto tratě jsou orientačně jednoduché a jsou vedeny po
jasných liniích.

Závodníci
jsou povinni v rámci závodu využívat POUZE vyznačené přeběhy hlavní silnice, které budou hlídány pořadateli.
Nedodržení bude trestáno diskvalifikací!

VZDÁLENOSTI

Parkování – centrum                           0 m

Parkování – shromaždiště E1, E2 E4      0 m

Centrum – shromaždiště E1, E2, E4       7000 m

Centrum – shromaždiště E3                    1000 m

Shromaždiště E1, E2, E4     start E1       1100 m / převýšení 60 m

Shromaždiště E1, E2, E4     cíl E1           300 m

Shromaždiště E1, E2, E4     start E2       1900 m / převýšení 120 m

Shromaždiště E1, E2, E4     cíl E2           1500 m

Shromaždiště E3                start E3       0 m

Shromaždiště E3                cíl E3           0 m

Shromaždiště E1, E2, E4     start E4       1800 m / převýšení 100 m (cesta na start vede kolem cíle)

Shromaždiště E1, E2, E4     cíl E4           1600 m

MAPY

E1      Helfenburk    1:10 000, E
= 5 m, stav srpen 2020, mapový klíč ISOM 2017, rozměry A4

E2      Krubnefleh    1:4 000, E =
2,5 m, stav srpen 2020, mapový klíč ISSprOM 2019, rozměry A4

E3      Bavorov        1:4 000, E =
2 m, stav srpen 2020, mapový klíč ISSprOM 2019, rozměry A4

E4      Paníhájek      1:10 000, E
= 5 m, stav srpen 2020, mapový klíč ISOM 2017, rozměry A3

Hlavní kartograf Radim Ondráček

Všechny mapy jsou tištěny na
materiál PRETEX, vodovzdorné. Mapy se v cíli etap nevybírají. Chovejte se v
duchu fair play.

Zvláštní mapové značky: E1 a
E4: hnědý trojúhelník – plošinka, černý křížek – umělý objekt.  Výrazné hranice porostů jsou kresleny zelenou
přerušovanou čarou. E2: hnědý trojúhelník – plošinka, černé kolečko – ohniště. E3:
černé kolečko – sloup, černý křížek – lavička, herní prvek. Vývraty nejsou
mapovány.

POPISY KONTROL

Ve formě piktogramů k
samoobslužnému vyzvednutí v centru. Popisy pro jednotlivé etapy budou barevně
odlišeny.

POUŽITÝ SYSTÉM RAŽENÍ

SportIdent
v bezkontaktním režimu včetně cílové kontroly.

Při
poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy kleštěmi do políček „R“.
Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka
a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.

Závod
končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po
doběhu vyčíst čip v centru každé z etap, a to i v případě, že závod
nedokončí. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Čas bude měřen
s přesností na sekundy.

ČASOVÝ LIMIT

E1 – 75 min, E2 – 30 min, E3 –
30 min, E4 – 120 min  

Uzavření cíle: po uplynutí
časového limitu po startu posledního závodníka.

STARTOVNÍ ČÍSLA

Na
prezentaci obdržíte v obálce startovní čísla se jmény a startovními časy
v jednotlivých etapách – čísla noste upevněná na hrudi. Usnadníte tím
rychlejší odbavení při vstupu do koridorů.

TERÉN

E1,
E4 – členitý lesní hřeben, v jižní a střední části s množstvím skalních
výchozů, věží a kamenných polí, střídající se pasáže průběžného jehličnatého a
listnatého lesa, prudší svahy v okolí zříceniny hradu Helfenburk, severní část
porostově rozmanitější, poměrně málo cest, nadmořská výška 530 až 660 m n. m.

E2 –
skalní hřeben a svahy v okolí hradu Helfenburk, areál hradu Helfenburk

E3 –
historické centrum města Bavorov a okolní zástavba rodinných domů

OMEZENÍ BĚŽECKÉHO
OBLEČENÍ OBUTÍ

Zákaz použití bot s hřeby v E3,
bude kontrolováno.

UBYTOVÁNÍ

Pořadatel
zajišťuje ubytování ve stanovém Kempu 1 v centru závodu a v Kempu 2,
který je na louce 200 metrů od Kempu 1, za řekou, přístup do centra přes pěší
lávku. Příjezdy do
kempů jsou rozdílné – dle plánku
. Kemp 2 není vybaven sprchami. V obou kempech je zajištěna pitná voda,
WC a desinfekce.

Otevření kempů     čtvrtek 20.8.2020 od 17:00 do neděle
23.8.2020 do 16:00.

Při
prezentaci obdržíte lístečky dle počtu osob a dle přihlášeného kempu. Umístěte
na stany, bude kontrolováno provozovatelem kempu! Autem NELZE vjíždět do
areálu Kempu 1 ani
parkovat přímo u stanů!

OBČERSTVENÍ

V cíli všech etap bude k
dispozici pitná voda a voda se šťávou.

Na trati E4 jsou občerstvovací
stanice zakresleny kelímkem v mapě. Na občerstvovacích stanicích bude pitná
voda.

V centru závodu a a na shromaždišti
E1, E2 a E4 budou stánky s občerstvením s klasickým sortimentem. Prosíme,
přineste si, pokud možno vlastní kelímky.

V Bavorově je supermarket
i večerka, nicméně restaurace má během závodního víkendu dovolenou.

PROTESTY

Se vkladem 200,- Kč hlavnímu
rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení
závodu na adresu: ekonompraha.ob@gmail.com

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel
OB.

JURY

Složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti
jednotlivých etap.

PRVNÍ POMOC

Ošetření
drobných poranění bude poskytnuto v cíli, případná další zdravotní péče v
nemocnici

ve
Strakonicích. Každý startuje na vlastní nebezpečí a je zodpovědný za své
zdravotní pojištění!

VÝSLEDKY

Průběžné výsledky budou
zveřejňovány v centru na infotabulích. Konečné výsledky etap budou

na internetové stránce závodu a
v ORISu. Oficiální výsledky závodů budou zveřejněny na internetové stránce
závodu a v ORISu.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Po 4. etapě budou vyhlášeni
první tři závodníci celkových výsledků (součet časů všech čtyř etap) ve všech
kategoriích, vyjma kategorií P, T1, T2. Předběžný čas vyhlášení je v neděli ve
14 hodin, bude upřesněn rozhlasem.

DĚTSKÝ KOUTEK

Během etap E1, E2 a E4 bude na
shromaždišti fungovat dětský koutek/školka. Prosíme, odkládejte děti pouze na
nezbytně nutnou dobu. V rámci E3 koutek nebude!

WC a MYTÍ

V
centru závodů a na shromaždištích všech etap mobilní budky (ToiToi).

V
centru závodů a na shromaždištích etap vyjma E3 – pitná i užitková voda.

V koupalištích
nepoužívejte mýdlo.

GDPR

Přihlášením
se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v
platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky,
startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V
průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam
pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování
dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě
závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména
z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba
zřetelně oznámit fotografovi.

INFORMACE

Adresa stránky závodu:
http://www.ekonompraha.cz/zavody/helfenburk2020/

FB: https://www.facebook.com/events/2236772806614629/

E-mail:
ekonompraha.ob@gmail.com

UPOZORNĚNÍ!

Provozování
prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se

souhlasem
ředitele závodů. Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí a každý je
zodpovědný za své zdravotní pojištění! Svojí účastí na závodě závodníci
deklarují, že jim není známo, že přišli v posledních dvou týdnech do styku s
nakažlivým onemocněním, ani se u nich neprojevují příznaky takovéhoto
onemocnění.

Platí
zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB).

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu         Jan Pecka

Dobrá víla               Kateřina Mikanová

Hlavní rozhodčí        Nikolas Domín E1, Jana Zurynková E2,
Vláďa Kalous E3, Milan Pidrman E4

Stavitelé tratí           Jana
Zurynková, Vláďa Kalous E1, Radim Ondráček E2, Nikolas Domín E3, Libuše Fantová,
Miroslav Fanta E4

PODĚKOVÁNÍ

Pořadatelé
děkují městům Bavorov a Vodňany, dále obci Krajníčko, hasičům z Pražáku a
z Krajníčka. Také děkujeme Lesům ČR, LZ Boubín za umožnění konání akce
v lese. Panu Šoltysovi a Kubičkovi děkujeme za propůjčení luk.