Rozpis EDUARD 2016

Rozpis ke stažení (PDF, 172 kB)

Vícedenní závody EDUARD 2016

POŘADATELÉ

VŠTJ Ekonom Praha (EKP) a SKOB Ostrov (ONO)

DATUM

29.7.2016 – 31.7.2016 (pátek – neděle)

CENTRUM

Sportovní areál EDUARD u Jáchymova – GPS 50.3833544N, 12.8934981E

KATEGORIE

D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21ABC, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21ABC, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
HDR (linie s doprovodem), P (příchozí – orientačně jednodušší trať), T1 (trénink – kratší), T2 (trénink – delší)

V kategoriích HD21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 30.6.2016. Maximální počet českých závodníků – HD21A (70), HD21B (70).

Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu, koeficient 1.00.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

PŘIHLÁŠKY

Za základní startovné do 19.6.2016 přes přihláškový systém ORIS, výjimečně je možné zaslat přihlášku emailem na mirek.kalina@gmail.com

Přihlášky za zvýšené startovné budou možné do 17.7.2016, dohlášky po 18.7.2016 jsou možné jen dle technických možností pořadatele.

Do kategorií HDR, HD10L (linie), P, T1, T2 se bude možné přihlásit i na místě, stále za základní startovné.

VKLADY

celé vícedenní EDUARD do 19.6.2016 do 17.7.2016 od 18.7.2016
DH16-60 400,- Kč 550,- Kč 650,- Kč
DH10-14, DH65-75 300,- Kč 400,- Kč 450,- Kč
HDR, DH10L, P 200,- Kč 200,- Kč 250,- Kč
T1, T2 300,- Kč 300,- Kč 350,- Kč
jednotlivá etapa do 19.6.2016 do 17.7.2016 od 18.7.2016
DH16-60 140,- Kč 190,- Kč 230,- Kč
DH10-14, DH65-75 100,- Kč 140,- Kč 160,- Kč
HDR, DH10L, P 70,- Kč 70,- Kč 90,- Kč
T1, T2 100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč

Půjčovné SI čipu 40,- Kč / den (za ztrátu SI účtujeme 800,- Kč)

Veškeré platby zasílejte na účet SKOB Ostrov 2600748038 / 2010 (Fio Banka, a.s.), variabilní symbol uveďte 16XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS.

Případné STORNO přihlášek – do 19.6.2016 vrácení 100% startovného, do 17.7.2016 vrácení 80% startovného. Změna v rámci kategorie a klubu bude umožněna za 20 Kč. Ostatní změny budou považovány za dohlášku.

INFORMACE

http://www.ekonompraha.cz/zavody/eduard2016/
Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com| +420 602 305 007

PREZENTACE

pátek 29.7.2016 13:30 – 15:30
sobota 30.7.2016 08:30 – 09:30
neděle 31.7.2016 08:30 – 09:30

START

pátek 29.7.2016 – E1 krátká 16:00 intervalový
sobota 30.7.2016 – E2 klasická 10:00 intervalový
neděle 31.7.2016 – E3 zkrácená 10:00 handicap

Start E3 bude určen na základě součtu výsledků z E1 a E2.

VZDÁLENOSTI

centrum – start 0 m – 2500 m
centrum – cíl 0 m – 1000 m
centrum – parkoviště 100 m – 1500 m

MAPY

Pro všechny etapy 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav jaro 2016
Hlavní kartograf Radim Ondráček.

TERÉN

Hřbet s širokou vrcholovou částí, svahy i vrcholová část s velkou terénní členitostí – pozůstatky po středověké i novověké těžbě (jámy, kupy, svahové hřbítky, rýhoviště, haldy hlušiny). Horský les s různou průběžností, místy horské louky.

UBYTOVÁNÍ

Pořadatel zajišťuje ubytování ve stanovém kempu v centru závodu za 200,- Kč na osobu. Kemp bude otevřen od pátku 29.7.2016 13:30 do neděle 31.7.2016 15:00.

Ubytování objednávejte v ORISU. Platbu za ubytování proveďte zároveň se vklady na výše uvedený účet.

Tipy na další ubytování budou zveřejněny na webu závodu.

OBČERSTVENÍ

V centru závodu budou stánky s občerstvením s klasickým sortimentem.

POUŽITÝ SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronický – SportIdent. Možnost zapůjčení čipu u pořadatele.

PROTESTY

S vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2016.

UPOZORNĚNÍ

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu: Miroslav Kalina
Hlavní rozhodčí: Radim Ondráček (R1)
Stavitelé tratí: Libuše Fantová, Jana Zurynková, Ivana Pecková, Petr Ševčík