Mistrovství Ekonomu - Srbsko u Branžeže - 13. 11. 2004

D Ušandy       Čas
----------------------------
1. Kupcová Veronika  47:35
2. Kunová Dagmar    50:51
3. Hasmanová Lenka   52:05
4. Klapalová Pavla   53:10
5. Volfová Martina   53:54
6. Křístková Hana   56:55
7. Slováčková Ivana  58:02
8. Haluzová Jana    63:50
9. Poborská Helena   72:06

DV Ušandy - zkušené  Čas
----------------------------
1. Bochenková Jana   47:45
2. Fantová Libuše   55:03
3. Šedivá Miroslava  57:15

H Ušáci        Čas
----------------------------
1. Kalous Vladislav  56:00
2. Lebeda Dušan    56:45
3. Rafaj Nikola    57:08
4. Kořistka Libor   58:40
5. Hasman Jan     67:24
6. Pecka Jan      68:30
7. Čevela Martin    73:09
8. Poborský Petr    75:53
9. Křístek Lukáš    77:00
10.Balej Tomáš     92:58
11.Matoušek Petr    99:03

HV Ušáci - zkušení   Čas
----------------------------
1. Šedivý Jiří     54:44
2. Šíp Lubor      55:15
3. Fanta Miroslav   55:46
4. Janata Tomáš    61:12
5. Pekárek Milan    65:18
6. Bochenek Milan   66:10 bez jedné kontroly

P Ušáctvo       Čas
----------------------------
1. Šnajdarová Ivana  50:10
2. Šnajdar Luděk    58:37
3. Fanta Václav    60:06
4. Šnajdar Jakub    63:18

  Ostatní zúčastnění
----------------------------
  Pecková Ivana
  Sajal Martin
  Seidl Miroslav
  Zurynková Jana