Sportovní kluby VŠTJ Ekonom Praha,SK Stopa Praha a

SKOB Ostrov

 

společná kandidatura na Mistrovství a veteraniádu ČR v orientačním běhu na krátké trati 2015

 

Naše 3 oddíly se rozhodly spojit společné síly pro pořádání těchto závodů, oddíl Ekonom Praha může nabídnout zkušený pořadatelský tým, oddíl Stopa Praha zkušenosti s pořádáním v prostorech závodu a oddíl SKOB Ostrov zázemí a místní kontakty.

Mapy prostoru budou v budoucnu použity pro podporu a rozvoj OB v této oblasti.

 

Přihláška do výběrového řízení:

ve formátu xls.

 

Datum konání:

20. - 21. 6. 2015

 

Centrum závodu:

běžecký lyžařský a biatlonový areál Eduard. (centrum závodu na Mapy.cz)

 

Prostor závodu:

lesní komplex ohraničený následujícími místy: Jáchymov, Mariánská, bývalý důl Eva, bývalý důl Barbora, Abertamská zatáčka. (mapa prostoru)

Prostor v minulosti ještě nebyl použit pro OB, v prostoru se konalo několik závodů LOB: Eduard (1997) a Mariánská (2007)

 

Dopravní dostupnost:

Centrum závodu je velmi dobře dostupné. Centrum závodu se nachází kousek od silnice 1. třídy č. 25 spojující Jáchymov a Boží Dar. V místě je dostatečné množství prostoru pro parkování osobních automobilů a autobusů.

 

Popis terénu:

3 km dlouhý hřbet s členitými svahy a širokým plochým vrchem, drobné terénní členitosti.

Ve svazích i na ploché vrchní části jsou pozůstatky středověké těžby stříbra, kromě toho jsou v prostoru nové hrubé terénní útvary vzniklé v padesátých letech minulého století při těžbě uranu – hlavně haldy hlušiny, pozvolna zarůstající. Jemné terénní členitosti jsou v lesních partiích i v otevřenějších a polootevřených částech.

Běžecká podložka: horský les s nerovným povrchem, les s celkem dobrou průběžností, suťová místa v místech bývalé těžby. Místy hustníky, v terénu jsou i polootevřené a otevřené prostory

Terén nebyl dosud pro OB využit, přiložená mapa Eduard byla dvakrát použita pro LOB (1997, 2000). Tento prostor byl mapován jen pro LOB, takže terénní tvary byly promapovány jen v místech, kde to bylo z hlediska tohoto použití potřebné (tj. na otevřených prostorách a v těch rovinatějších částech lesa, kde se předpokládalo vyjetí lyžařských stop mimo cesty a průseky), a ne s nějakou detailní přesností. Ve skutečnosti je v prostoru terénních terénních útvarů víc, než ukazuje mapa Eduard.

 

Souhlas vlastníků lesa:

Lesy Jáchymov, příspěvková organizace (souhlas s pořádáním závodu v OB)

 

Další souhlasy:

pořadatelství závodu v tomto prostoru a termínu bylo projednáno a schváleno v radě města Jáchymov

 

Organizační zajištění:

Oddíl orientačního běhu VŠTJ Ekonom Praha je pořadatelsky velice zkušený oddíl.

Každoročně pořádáme závody oblastního žebříčku a v minulosti jsme pořádali závody ČSOB různých druhů (PE, ŽA, ŽB, MČR štafet a klubů, MČR LOB KT a štafet).

Pořadatelsky úspěšně jsme zajišťovali Mistrovství světa juniorů a veteránů v LOB 2002 v Jablonci nad Nisou a Mistrovství a veteraniádu ČR na klasické trati 2011 v Bečově nad Teplou.

Oddíl Stopa Praha je menší oddíl s bohatými zkušenostmi z pořádání závodu Českého poháru LOB.

Oddíl SKOB Ostrov menší místní oddíl s ambicemi rozvoje do budoucnosti.

 

Činovníci závodu:

                        Ředitel závodu:                        Miroslav Kalina, EKP8211

                        Hlavní rozhodčí:           Luděk Krtička, SSU 7847, R1

                        Stavitelé tratí:                           Radim Ondráček, EKP7414, R1, Vladimír Attl, PGP3800, R2

                        Hlavní kartograf:          Radim Ondráček

Prohlašujeme, že uvedené osoby (osoba odpovědná za zpracování mapy, ředitel závodu, hlavní rozhodčí a stavitelé tratí) s převzetím úkolu souhlasí a jsou ochotny daný úkol realizovat.

 

Finanční zajištění:

Závod proběhne za podpory VŠTJ Ekonom Praha, SK Stopa Praha a SKOB Ostrov.

Zároveň bude podána žádost na spolufinancování projektu některým z možných grantů.

 

Prohlašujeme, že uspořádání závodu v tomto terénu nebrání žádné vážné majetkové a legislativní důvody.

Prohlašujeme, že k prostoru závodu nemá žádný jiný oddíl právo k využití pro pořádání závodů.

 

Informace:

Veškeré informace na http://ob.vse.cz/kandidatura_2015_KT.htm

nebo na e-mailu radims.o.maps@seznam.cz

nebo na telefonu +420608565964 (Radim Ondráček)

 

 

Radim Ondráček, předseda oddílu oddílu VŠTJ Ekonom Praha