VŠTJ Ekonom Praha - oddíl orientačního běhu
Střihej ušáku!!!
  Aktuality
  Závody
  Mapy
  Oddíl
  Kontakt
  Fotky
  Stáhněte si
  Sponzoři
  Odkazy
 
  Přihlášení do oddílové databáze:
 
Username:
Heslo:

Oddíl orientačního běhu VŠTJ Ekonom Praha

 

Kandidatura na Mistrovství ČR v orientačním běhu na klasické trati 2011

 

Pořadatelem je velký oddíl s bohatými pořadatelskými a závodnickými zkušenostmi.

Prostor závodu nabízí ideální terén pro klasickou trať střídáním rychlých a obtížných pasáží (hluboká údolí a rovinaté pasáže) s množstvím porostových, terénních detailů a s množstvím skal a kamenů.

Mistrovství ČR na klasické trati v tomto prostoru bude více než důstojnou tečkou závodní sezóny 2011 a po delší době nabídne závodníkům velice náročný terén pro vyvrcholení závodní sezóny.

 

Přihláška do výběrového řízení:

ve formátu xls.

 

Datum konání:

17. - 18. 9. 2011

 

Centrum závodu:

autokemp Bečov nad Teplou. (centrum závodu na Mapy.cz)

 

Prostor závodu:

lesní komplex ohraničený následujícími místy: obcí Bečov nad Teplou, Krásné Údolí, Přílezy, Javorná, Hlinky, Vodná. (mapa prostoru)

Část prostoru byla v minulosti použita pro závody v OB: Bečovské rybníky a MTBO: Bečovské rybníky MTBO

 

Dopravní dostupnost:

Centrum závodu je velmi dobře dostupné. Autokemp Bečov se nachází hned vedle silnice 1. třídy č. 20 spojující Karlovy Vary a Plzeň. V místě je dostatečné množství prostoru pro parkování osobních automobilů a autobusů.

 

Popis terénu:

Prostor závodu se nalézá v CHKO Slavkovský les.

Nadmořská výška prostoru 550 až 817 metrů nad mořem.

Jehličnatý les převážně dobře průběžný střídající se s hustníkovými pasážemi s těžší podložkou.

V západní a jihozápadní části skalnatý kopcovitý terén svažující se do údolí řeky Teplé.

Severní a východní část rovinatější s výraznými skalnatými kupami a velkým množství kamenů.

Řídká síť komunikací všech druhů.

Bez sezóního porostu a podrostu.

 

Souhlas vlastníků lesa:

Lesy ČR, s.p. (souhlas s pořádáním závodu v OB)

 

Další souhlasy:

vyjádření dotčených orgánů ochrany přírody:

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, CHKO Slavkovský les (souhlas s pořádáním závodu v OB)

dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí (souhlas s pořádáním závodu v OB)

 

Organizační zajištění:

Oddíl orientačního běhu VŠTJ Ekonom Praha je pořadatelsky velice zkušený oddíl.

Každoročně pořádáme závody oblastního žebříčku a v minulosti jsme pořádali závody ČSOB různých druhů (PE, ŽA, ŽB, MČR štafet a klubů, MČR LOB KT a štafet).

Pořadatelsky úspěšně jsme zajišťovali Mistrovství světa juniorů a veteránů v LOB 2002 v Jablonci nad Nisou.

Poslední velký závod ČSOB jsme pořádali v roce 2005 společně s oddílem Baník Sokolov, Continetal cup, ŽA, ŽB.

 

Činovníci závodu:

Ředitel závodu: Jana Zurynková, EKP7053

Hlavní rozhodčí: Petr Turczer, KSU 7945, R1

Stavitel tratí: Radim Ondráček, EKP7414, R2

Hlavní kartograf: Radim Ondráček

Prohlašujeme, že uvedené osoby (osoba odpovědná za zpracování mapy, ředitel závodu, hlavní rozhodčí a stavitel tratí) s převzetím úkolu souhlasí a jsou ochotny daný úkol realizovat.

 

Finanční zajištění:

Závod proběhne za podpory VŠTJ Ekonom Praha.

Zároveň bude podána žádost na spolufinancování projektu některým z možných grantů.

 

Prohlašujeme, že uspořádání závodu v tomto terénu nebrání žádné vážné majetkové a legislativní důvody.

Prohlašujeme, že k prostoru závodu nemá žádný jiný oddíl právo k využití pro pořádání závodů.

 

Informace:

Veškeré informace na http://ob.vse.cz/kandidatura_2011.htm

nebo na e-mailu radims.o.maps@seznam.cz

nebo na telefonu +420608565964 (Radim Ondráček)

 

 

Radim Ondráček, předseda oddílu

 

 

 

 


© Ekonom Praha
Martin Sajal
Petr Matoušek
design: Vladislav Kalous